Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. LAVIČKOVÁ, Monika, Monika PEKA KOLAFOVÁ a Libuše TURINSKÁ. Language courses as tool to motivate employees in South Bohemian enterprises. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2021, roč. 2021, č. 14, s. 86-106. ISSN 1805-9112.
 2. 2019

 3. TURINSKÁ, Libuše, Martina GAISCH, Victoria RAMMER, Tanja JADIN, Čestmír SERAFÍN a Ľubica VAREČKOVÁ. CLIL a Multimediální výuka ve vysokoškolském vzdělávání, CLIL and Multimedia teaching and learning methods in higher education, CLIL und Lehr-/Lernmetoden in der Hochschulbildung. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 214 s. ISBN 978-80-7468-148-6.
 4. 2018

 5. TURINSKÁ, Libuše. Analysing students´ translations in ESP lessons - case study. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 140-148. ISSN 1214-4967.
 6. 2017

 7. TURINSKÁ, Libuše a Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 259-280. ISSN 2254-4496.
 8. GREGOR, Jan a Libuše TURINSKÁ. Influence of Multi-Word Calques on Russian and Czech – Comparative Study. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 182-205. ISSN 2254-4496.
 9. TURINSKÁ, Libuše. Large Classes in Teaching ESL - Case Study. Lingua Viva. České Budějovice: Katedry jazyků Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, 2017, roč. XIII., č. 24, s. 34-41. ISSN 2336-8136.
 10. ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA a Libuše TURINSKÁ. Possibilities of Using Transport Terminals in South Bohemian Region. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 7, č. 1, s. 55-59. ISSN 2391-5439.
 11. 2016

 12. GÁLOVÁ, Dana, Jan GREGOR a Libuše TURINSKÁ. PERCEPTION OF SEXUAL MINORITIES AMONG CONTEMPORARY UNIVERSITY STUDENTS. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 46-58. ISSN 1805-9112.
 13. TURINSKÁ, Libuše a Dana GÁLOVÁ. ROLE OF GRAMMAR IN TEACHING ESP. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 688-693. ISBN 978-80-87952-17-7.
 14. 2015

 15. TURINSKÁ, Libuše. Effective use of translation in language teaching. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 21-28. ISSN 1214-4967.
 16. NĚMEC, František, Silvia LORINCOVÁ, Miloš HITKA a Libuše TURINSKÁ. The storage area market in the particular territory. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 131-138. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2015/SI8.
 17. 2014

 18. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Libuše TURINSKÁ. English textbooks for Mechanical Engineering study programs at Technical Universities in the Czech Republic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1852-1855. ISBN 978-80-87952-07-8.
 19. TURINSKÁ, Libuše a Daniel RAUŠER. Fiesta and Avance: Description and Comparison of two Spanish Textbooks. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1989-1891, 3 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 20. SIDIBE, Karim a Libuše TURINSKÁ. Lanasterian Monitorial System of Education in Mexico. In Sborník příspěvků MezinárodníMasarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1886-1888. ISBN 978-80-87952-07-8.
 21. TURINSKÁ, Libuše a Daniel RAUŠER. Target Language Use in the Classroom. In Sborník příspěvků MezinárodníMasarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1892-1895. ISBN 978-80-87952-07-8.
 22. KOLÁŘOVÁ, Pavlína a Libuše TURINSKÁ. Teaching English for Mechanical Engineering at the Institute of Technology and Business in České Budějovic. In Sborník příspěvků Mezinárodní Masarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1847-1851. ISBN 978-80-87952-07-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 7. 2022 14:33