Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SLABÁ, Marie, Petra MARTÍŠKOVÁ, Roman ŠVEC a Michaela KOUBKOVÁ. Faktory ovlivňující využívání internetového bankovnictví pro stanovení profilu cílového segmentu internetového bankovnictví. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 115-121. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: Factors influencing the use of internet banking to determine the profile of the target segment of internet banking
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: internet banking; factors influencing use of internet banking; customer

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 8. 2018 11:35.
 2. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Michaela KOUBKOVÁ. PREFERENCE RODIN S DĚTMI PŘI VÝBĚRU AKTIVIT A ATRAKTIVIT CESTOVNÍHO RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 1-13, 14 s. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: PREFERENCES OF FAMILIES WITH CHILDREN IN THE SELECTION OF ATTRACTIVENESS IN TOURISM
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: preference; family; tourism; factors

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:42.
 3. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ, Marie SLABÁ a Valentýna ŠKRABÁLKOVÁ. Preference seniorů na trhu cestovního ruchu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 104-114. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: Seniors' preferences in the tourism market
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: senior tourism market; seniors’ preferences; seniors’ travelling

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 8. 2018 11:45.
 4. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. REKLAMA KOLEM NÁS POHLEDEM PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 91-103. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: ADVERTISING AROUND US FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: advertising; advertising as a source of information; advertising saturation; irritation of the placement of advertising messages; full-time university and higher vocational school students; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 17. 4. 2018 11:53.
 5. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Roman ŠVEC, Marie SLABÁ a Jana ŘÍHOVÁ. Vnímaná citlivost vybraných osobních údajů: údaje o sociokulturních faktorech a osobní ekonomické situaci. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 4, s. 95-103. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: Perceived sensitivity of selected personal data: socio-cultural data and personal economic situation data
  čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: socio-cultural factors; personal economic data; sensitive personal data

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 6. 8. 2018 11:53.
 6. 2017

 7. MARTÍŠKOVÁ, Petra a Roman ŠVEC. E-shops and customer feedback: experience by Czech B2C customers. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 10, č. 1, s. 72-83. ISSN 1805-9112.
  Název česky: E-shopy a zákaznická zpětná vazba: zkušenosti českých B2C zákazníků
  Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: e-shops; Czech B2C customers; customer feedback; reply to customer feedback

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:28.
 8. HUMLEROVÁ, Veronika a Petra MARTÍŠKOVÁ. EVALUACE KARIÉRNÍCH KOTEV STUDENTŮ BAKALÁŘSKÉHO STUDIA EKONOMICKÉHO ZAMĚŘENÍ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 39-44. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: AN EVALUATION OF CAREER ANCHORS OF BBA STUDENTS IN BUSINESS
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: career planning; career anchors; individual career management; self-management

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 08:27.
 9. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. KONTROVERZNÍ TÉMATA V REKLAMĚ Z POHLEDU PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 12-23. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: CONTROVERSIAL TOPICS IN ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: advertising; controversial topics in advertising; full-time university and higher vocational school students; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 18. 4. 2018 07:40.
 10. ŠVEC, Roman, Veronika HUMLEROVÁ a Petra MARTÍŠKOVÁ. MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 84-96. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: MOTIVACE PRACOVNÍKŮ V CESTOVNÍM RUCHU
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: accommodation facility; preference; questioning

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:53.
 11. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Veronika HUMLEROVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. NOVÝ ZPŮSOB OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V PODOBĚ „GDPR“ OČIMA VEŘEJNOSTI. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 1-11. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: NEW WAY OF DATA PROTECTION IN THE FORM OF„GDPR“ FROM THE POINT OF VIEW OF THE PUBLIC
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: GDPR; General Data Protection Regulation; content analysis of opinions

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:32.
 12. MARTÍŠKOVÁ, Petra. PERSONIFIKACE PRODUKTU JAKO ZPŮSOB NAVÁZÁNÍ AUTENTIČTĚJŠÍHO VZTAHU SE ZÁKAZNÍKEM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 55-71. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: PERSONIFICATION OF THE PRODUCT AS A WAY TO ESTABLISH MORE AUTHENTIC RELATIONSHIPS WITH CUSTOMERS
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: personification; marketing communication campaign; CRM; Facebook; YouTube; Instagram; Fidorka biscuit; Mondelez International

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:28.
 13. ŠVEC, Roman a Petra MARTÍŠKOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU POTRAVINÁŘSKÝCH PRODEJEN. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 128-138. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: CUSTOMER PREFERENCES WHEN CHOOSING A FOOD STORE
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: customer preferences; choice of retail store; food store; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:02.
 14. ŠVEC, Roman, Petra MARTÍŠKOVÁ a Antónia ŠTENSOVÁ. PREFERENCE ZÁKAZNÍKŮ PŘI VÝBĚRU UBYTOVACÍHO ZAŘÍZENÍ A JEJICH VZAH K PR FIREM. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 97-112. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: CUSTOMER 'S PREFERENTIES IN SELECTION OF ACCOMMODATION ESTABLISHMENTS AND THEIR RELATIONSHIP TO THE COMPANY PR
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: accommodation; preference; questioning

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 15:01.
 15. MARTÍŠKOVÁ, Petra, Marie SLABÁ a Roman ŠVEC. SPOLEČENSKÁ ROLE REKLAMY OČIMA PREZENČNÍCH STUDENTŮ VYSOKÝCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 3, s. 72-85. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: SOCIAL ROLE OF ADVERTISING FROM THE POINT OF VIEW OF FULL-TIME UNIVERSITIY AND HIGHER VOCATIONAL SCHOOL STUDENTS FROM THE CZECH REPUBLIC
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: advertising; social role of advertising; full time university and higher vocational school students; Czech Republic

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 14:33.
 16. SLABÁ, Marie a Petra MARTÍŠKOVÁ. ZNAČKY JAKO KLÍČOVÁ SOUČÁST MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE A JEJICH VÝVOJ V KONTEXTU MEZINÁRODNÍCH ŽEBŘÍČKŮ. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 113-121. ISSN 1339-3189.
  Název anglicky: BRANDS AS A KEY PART OF MARKETING COMMUNICATION AND THEIR DEVELOPEMENT IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL RANKINGS
  Ekonomie. čeština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: brand; promotion; Interbrand; BrandZ; Brand Finance Global 500

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 17. 4. 2018 12:54.
Zobrazeno: 20. 3. 2023 20:45