Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. SLABÁ, Marie. Advertising in Chinese Markets. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. 1. vyd. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 941-951. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  Název česky: Reklama na čínských trzích
  RIV/75081431:_____/15:00001226 Stať ve sborníku. angličtina. Spojené státy.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: advertising; media; marketing communication; Chinese markets
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 4. 4. 2018 10:41.
 2. SLABÁ, Marie. Internet Banking as a Factor of Customer Loyalty: Case Study of the Internet Banking Users. In Khalid S. Soliman. Proceedings of the 26th International Business Information Management Association Conference. INNOVATION MANAGEMENT AND SUSTAINABLE ECONOMIC COMPETITIVE ADVANTAGE: FROM REGIONAL DEVELOPMENT TO GLOBAL GROWTH. Norristown: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 932-940. ISBN 978-0-9860419-5-2.
  Název česky: Internetové bankovnictví jako faktor loajality zákazníků: Případová studie uživatelů internetového bankovnictví
  RIV/75081431:_____/15:00001234 Stať ve sborníku. angličtina. Spojené státy.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: internet banking; bank; customer loyalty
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Mgr. Eva Hynešová, učo 23116. Změněno: 12. 4. 2018 13:30.
 3. SLABÁ, Marie. Multidimensional maps in Stakeholder Circle Methodology: case study in the tertiary education in the Czech Republic. In Khalid S. Soliman. Innovation Management and Education Excellence Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth. 1. vydání. Norristown, USA: International Business Information Management Association (IBIMA), 2015. s. 557-564. ISBN 978-0-9860419-4-5.
  Název česky: Multidimenzionální mapy v Stakeholder Circle Methodology: case study terciárního vzdělávání v České republice
  RIV/75081431:_____/15:00001012 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Nizozemsko.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder Circle Methodology; stakeholder; multidimensional maps; stakeholders visualization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 4. 2017 16:47.
 4. SLABÁ, Marie. Stakeholder Groups of Public and Private Universities in the Czech Republic - Identification, Categorization and Prioritization. Review of Economic Perspectives. Berlín: De Gruyter Open Ltd, 2015, vol 15., č. 3, s. 305-326. ISSN 1213-2446. doi:10.1515/revecp-2015-0022.
  Název česky: Skupiny stakeholderů veřejných a soukromých škol v České republice - identifikace, kategorizace a prioritizace
  RIV/75081431:_____/15:00000544 Článek v odborném periodiku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Německo.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: stakeholder; stakeholder group; stakeholder management; university

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 16. 11. 2015 11:36.
 5. 2014

 6. SLABÁ, Marie a Roman FIALA. Application of power-interest matrix and influence-attitude matrix in stakeholder mapping of universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 318-325. ISBN 978-80-210-6611-3.
  Název anglicky: Využití matice power-interest a matice influence-attitude při mapování stakeholderů výsokých škol
  RIV/75081431:_____/14:00000945 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, domácí) -- Fiala, Roman (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder mapping; stakeholder; power-interest matrix; influence-attitude matrix
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 21. 2. 2017 11:04.
 7. SLABÁ, Marie. Application Possibilities of the Stakeholder Circle Methodology in the Marketing Communication of Universities. In Dagmar Špalková, Lenka Matějová. Current Trends in Public Sector Research : proceedings of the 18th international conference. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 327-334. ISBN 978-80-210-6611-3.
  Název česky: Možnosti aplikace Stakeholder Circle Methodology v marketingové komunikaci vysokých škol
  RIV/75081431:_____/14:00000944 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Urgency; Stakeholder Circle Methodology; university; stakeholder; prioritization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 20. 2. 2017 14:36.
 8. SLABÁ, Marie, Peter ŠTARCHOŇ a Ivan JÁČ. IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014, roč. 2014, č. 4, s. 101-110. ISSN 1212-3609.
  Název česky: Identifikace a prioritizace klíčových skupin stakeholderů v marketingové komunikaci vysokých škol
  RIV/75081431:_____/14:00000654 Článek v odborném periodiku. Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, domácí) -- Štarchoň, Peter (703 Slovensko) -- Jáč, Ivan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder; stakeholder circle methodology; stakeholder index; stakeholder identification; stakeholder prioritization

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 26. 5. 2016 13:29.
 9. 2013

 10. SLABÁ, Marie. Analysis of usage of subsidies from LFA and SAPS scheme. In Rojík Stanislav. Konkurence : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2013. s. 239-250. ISBN 978-80-87035-73-3.
  Název česky: Analýza využití dotací dotačního programu LFA a SAPS
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: agriculture sector; subsidies; Less Favoured Areas Scheme; Single Area Payment Scheme

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 7. 5. 2014 09:34.
 11. SLABÁ, Marie. Analýza stakeholderů v bankovním sektoru. In FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technical University Ostrava, 2013. s. 817-826. ISBN 978-80-248-3172-5.
  Název anglicky: Stakeholder analysis in the bank sector
  RIV/75081431:_____/13:00000462 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. čeština. Česká republika.
  Slabá, Marie (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Stakeholder; stakeholder identification; stakeholder prioritisation; Stakeholder Index; Stakeholder Circle Methodology

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 16:27.
 12. SLABÁ, Marie. Argentina’s financial crisis. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
  Název česky: Argentinská finanční krize
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Argentina’s financial crisis; inflation; GDP; currency board

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 29. 7. 2013 10:13.
 13. SLABÁ, Marie a Lukáš KUČERA. Development of Capacity of Collective Accommodation Establishments in the Czech Republic and Poland (2003-2011). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Poznan: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013, roč. 6, č. 38, s. 321-332. ISSN 1643-7772.
  Název česky: Vývoj kapacity v hromadných ubytovacích zařízeních v České republice a Polsku (2003 – 2011)
  Ekonomie. angličtina. Polsko.
  Klíčová slova anglicky: Tourism; economic crisis; capacity; collective accommodation establishment; Poland; Czech republic

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 2. 2015 15:06.
 14. FIALA, Roman, Jana BORŮVKOVÁ a Marie SLABÁ. Modeling Company Output as a Function of Its Major Inputs. In Čulík, M. FINANCIAL MANAGEMENT OF FIRMS AND FINANCIAL INSTITUTIONS: 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS. 1. vyd. Ostrava: VSB-TECH UNIV OSTRAVA, 2013. s. 156-161. ISBN 978-80-248-3172-5.
  Název česky: Modelování výstupů společnosti jako funkce jejích hlavních vstupů
  RIV/75081431:_____/13:00000464 Stať ve sborníku. Řízení, správa a administrativa. angličtina. Česká republika.
  Fiala, Roman (203 Česká republika, garant) -- Borůvková, Jana (203 Česká republika) -- Slabá, Marie (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: intangible assets; tangible fixed assets; staff costs; return on assets; return on equity; return on sales; multiple regression; Cobb-Douglas production function

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 4. 2015 10:17.
 15. SLABÁ, Marie. Theoretical aspect of univerzity marketing. In Drive your knowledge be a scientist, 9th International Bata Conference : sborník příspěvků. 1. vyd. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7454-248-0.
  Název česky: Teoretické aspekty marketingu vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Marketing; university; marketing mix; marketing mix tools

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 29. 7. 2013 10:14.
 16. 2012

 17. SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
  Název česky: Vývoj turismu a marketing v oblasti turismu v České republice
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Tourism; capacity; occupancy; foreign currency expenses and incomes; marketing; marketing communication; internet; social networks; mobile technologies

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 11. 2. 2013 09:41.
 18. SLABÁ, Marie. Marketing as a tool of escalation of competitiveness of universities. In Šiška Vladislav. Konkurence : sborník příspěvků. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 143-151. ISBN 978-80-87035-53-5.
  Název česky: Marketing jako nástroj zvyšování konkurenceschopnosti vysokých škol
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing; marketing mix; communication mix; university

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:28.
 19. SLABÁ, Marie. Marketing models. In Hojdarová Marie, Hanáček Miroslav. Konference – Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 191-198. ISBN 978-80-87035-62-7.
  Název česky: Marketingové modely
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: marketing; marketing models; marketing mix Introduction

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:29.
 20. SLABÁ, Marie. Websites as an effective tool of marketing communication of universities. In Nové trendy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Znojmo: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o., 2012. s. 233-242. ISBN 978-80-87314-29-6.
  Název česky: Webové stránky jako efektivní nástroj marketingové komunikace
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Marketing communication; universities; websites; internet

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:32.
 21. 2010

 22. LUŠTICKÝ, Martin, Jan KYSELA a Marie SLABÁ. Evaluation of the Internal Links in the Programme Documents. In New Economic Challenges: 2nd International PhD Students Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 7 s. ISBN 978-80-210-5111-9.
  Ekonomie. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: programme documents; tourism; region; internal links; evaluation

  Změnila: Ing. Ivana Čertická, učo 7889. Změněno: 19. 11. 2014 08:34.
 23. 2009

 24. LUŠTICKÝ, Martin a Marie SLABÁ. Applications of the Strategic Marketing in Regional Programme Documents in Tourism. In PAN-PACIFIC CONFERENCE XXVI - Strategic Innovation Through Collaboration and Convergence. Čína - Shenzhen: Pan-Pacific Business Association, 2009. ISBN 1-931649-25-1.
  Název anglicky: Applications of the Strategic Marketing in Regional Programme Documents in Tourism
  Ekonomie. angličtina. Čína.
  Klíčová slova anglicky: strategic marketing; programme documents; marketing situation analysis

  Změnila: Ing. Marie Slabá, Ph.D., učo 7719. Změněno: 16. 12. 2010 10:28.
Zobrazeno: 25. 9. 2023 09:40