Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Elastic-Plastic Load-Carrying Capacity of Simple Frame Structures. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042087.
  Název česky: Pružnoplastická únosnost jednoduchých rámových konstrukci
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Velká Británie.
  Juhás, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí) -- Juhásová Šenitková, Ingrid (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Steel frame structures; technical theory of plasticity; standard assumptions and requirements; realized numerical study
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 18. 1. 2021 10:28.
 2. MUSÍLEK, Josef. Horizontal Forces on Crane Runway during motion of the Crane. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042096.
  Název česky: Vodorovné síly na jeřábovou dráhu během jízdy jeřabu
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Velká Británie.
  Musílek, Josef (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: overhead bridge crane; crane runway; horizontal forces
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 15. 1. 2021 13:16.
 3. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. The Inner Forces Redistribution of Continuous Beams. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042086.
  Název česky: Redistribuce vnitřních sil spojitých nosníku
  RIV: Stať ve sborníku. angličtina. Velká Británie.
  Juhás, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí) -- Juhásová Šenitková, Ingrid (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: continuous beams; structure steels; plastic redistribution; bearing capacity; changes of support reactions
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Ing. Barbora Langšádlová, učo 16591. Změněno: 18. 1. 2021 10:02.
 4. 2016

 5. MAJERNÍK, Ján. Analýza a optimalizácia konštrukcie vybraných komponentov vtokových sústav tlakovej lejacej formy. In Jozef Husár, Michal Balog, Lucia Knapčíková. Management of manufacturing systems 2016. Bratislava: Technická univerzita v Košiciach, 2016. s. 83-88. ISBN 978-80-553-3036-5.
  Název česky: Analýza a optimalizace konstrukce vybraných komponentů vtokových soustav tlakové licí formy pomocí simulačních programů
  Název anglicky: Analysis and optimization design selected gating system components, die casting mold using simulation programs
  Hutnictví, kovové materiály. slovenština. Slovensko.
  Klíčová slova anglicky: casting; design; simulation; optimization
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 14. 2. 2017 14:18.
 6. MUSÍLEK, Josef, Petr HRUBÝ a Ondrej STOPKA. Diversity of Characteristics of Sandy Soils in Relation to Foundation Engineering. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016. s. 1-4. ISSN 1755-1315.
  Název anglicky: Rozmanitost charakteristik písčitých půd ve vztahu k zakládání staveb
  RIV/75081431:_____/16:00001005 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Velká Británie.
  Musílek, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Hrubý, Petr (203 Česká republika, domácí) -- Stopka, Ondrej (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: bearing capacity; sand; fine-grained soils; foundation engineering
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 19. 4. 2017 14:34.
 7. NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 804-809. ISSN 1877-7058.
  Název česky: Několik poznámek na metriky a optimalizaci jednoduchých kuželových hlav kruhových sloupů pro Beamless železobetonové monolitické Desky
  RIV/75081431:_____/16:00000882 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Nizozemsko.
  Novotný, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: monolithic slab; beamless reinforced concrete; conical heads; concrete columns
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 30. 12. 2016 15:00.
 8. PODOLKA, Luboš. Redevelopment of the roof structure in the production plant of Skoda Auto a.s. In Kvasiny. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016. s. 01006-01007, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
  Název česky: Přestavba střešní konstrukce ve výrobním závodě Škoda Auto v Kvasinách
  RIV/75081431:_____/16:00000949 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Francie.
  Podolka, Luboš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Redevelopment; roof structure; FRP materials; fire resistance; smykový výztuž
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 27. 2. 2017 10:58.
 9. 2015

 10. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Marian MARSCHALKO, Jozef VLČEK, Karel KUBEČKA a Ladislav KAIS. Analysis of limit states of high retaining walls reinforced with geosynthetics. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 49-56. ISBN 978-619-7105-32-2.
  Název česky: Analýza mezních stavů vysokých opěrných zdí vyztužených geosyntetikou
  RIV/75081431:_____/15:00000577 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Bulharsko.
  Bednářová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Marschalko, Marian (203 Česká republika) -- Vlček, Jozef (703 Slovensko) -- Kubečka, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Kais, Ladislav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: FEM; geosynthetics; limit states; retaining walls

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 12:53.
 11. ZÁSTĚROVÁ, Petra, Karel KUBEČKA, Petra BEDNÁŘOVÁ, Josef MUSÍLEK a Jan DURĎÁK. Analysis of the development of the coal waste dump body in the Ostrava city. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 65-71. ISBN 978-619-7105-32-2.
  Název česky: Analýza vývoje uhelné haldy po těžbě uhlí v ostravě
  RIV/75081431:_____/15:00000587 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Bulharsko.
  Zástěrová, Petra (203 Česká republika) -- Kubečka, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Bednářová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Musílek, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Durďák, Jan (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: coal waste dumps; mine waste; foundation soil; after mining; Ostrava city

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 15:58.
 12. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Calculation and Reliability Assessment of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 648-651.
  Název česky: Výpočet spolehlivosti svorníkového spoje zatíženého nestejným smykem
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Calculation; Reliability assessment; Bolt connections; Timber structures; Steel; Unequal; double shear

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 15. 6. 2015 09:13.
 13. MUZIK, Juraj, Dana SITÁNYIOVÁ, Terezie VONDRÁČKOVÁ a Stanislav ŠKODA. Hydrogeological Survey Data Analysis of Landslide Area by GIS Tools. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 376-381. ISSN 1878-5220.
  Název česky: Analýza dat hydrogeologického průzkumu sesuvné oblasti pomocí nástrojů GIS
  RIV/75081431:_____/15:00000602 Stať ve sborníku. Pedologie. angličtina. Nizozemsko.
  Muzik, Juraj (703 Slovensko) -- Sitányiová, Dana (703 Slovensko) -- Vondráčková, Terezie (203 Česká republika, domácí) -- Škoda, Stanislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: GIS tools; data analysis; hydrogeological survey; model preparation
  Recenzováno: ano

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:57.
 14. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Marian MARSCHALKO, Marian DRUSA, Jan DURĎÁK a Lucia ORININOVÁ. Importance of various types of stability assessment of a hydrotechnical structure. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 383-390. ISBN 978-619-7105-32-2.
  Název česky: Význam různých typů posouzení stability hydrotechnických staveb
  RIV/75081431:_____/15:00000581 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Bulharsko.
  Bednářová, Petra (203 Česká republika, domácí) -- Marschalko, Marian (203 Česká republika) -- Drusa, Marian (703 Slovensko) -- Durďák, Jan (203 Česká republika) -- Orininová, Lucia (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: Design approach; Interaction with geosynthetics; Limit equilibrium method; Seepage pressure; Uplift

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 14:34.
 15. CIGLER, Otakar, Petr WALDSTEIN a Karel KUBEČKA. Inter Laboratory Comparison of Testing Procedure of CIPP Liners According EN ISO 11296-4. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials, 2015.
  Název česky: Interlaboratorní srovnání testovacích procesů řádu CIPP rukávců podle EN ISO 11296-4
  Stavebnictví.
  Klíčová slova anglicky: Renewal of sewers; Composites; Trenchless technologies; CIPP liners; testing

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 6. 2015 11:54.
 16. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Assurance of CIPP Liners According EN ISO 11296-4. In Applied Mechanics and Materials. 2015.
  Název česky: Zajištění kvality CIPP rukávců Podle EN ISO 11296-4
  Stavebnictví.
  Klíčová slova anglicky: Rehabilitation; Renewal of sewers; Drains; Rehabilitation trenchless technologies; CIPP liners

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 6. 2015 11:55.
 17. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Reliability of Timber Structure Bolt Connection Subjected to Double Unequal Shears. In Applied Mechanics and Materials. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2015. s. 652-655.
  Název česky: Spolehlivost svorníkového spoje zatíženého nestejným smykem
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Reliability; Bolt connections; Timber structures; Unequal double shear; Steel

  Změnila: Hana Dlouhá, učo 19800. Změněno: 24. 4. 2017 10:27.
 18. GRINČ, Michal, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Martin SLABEJ, Ján LIŽBETIN a Stanislav ŠKODA. Repeated GPR Measurements Carried Out On a Test Field Facility. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 37-42. ISSN 1878-5220.
  Název česky: Opakovaná měření GPR radarem prováděno na pokusném testovacím poli
  RIV/75081431:_____/15:00000599 Stať ve sborníku. Zemský magnetismus, geodesie, geografie. angličtina. Nizozemsko.
  Grinč, Michal (703 Slovensko) -- Vondráčková, Terezie (203 Česká republika, domácí) -- Slabej, Martin (703 Slovensko) -- Ližbetin, Ján (703 Slovensko, domácí) -- Škoda, Stanislav (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: GPR; horn antenna; 2 GHZ; test field; GPR profiling
  Recenzováno: ano

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:52.
 19. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Josef MUSÍLEK a Ladislav KAIS. The Issue of Soft Rocks Causing Problems in Foundation Engineering. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 54-59. ISSN 1878-5220.
  Název česky: Problematika měkkých hornin způsobujících problémy při zakládání staveb
  RIV/75081431:_____/15:00000607 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Nizozemsko.
  Vondráčková, Terezie (203 Česká republika, domácí) -- Musílek, Josef (203 Česká republika, domácí) -- Kais, Ladislav (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: soft rock; clays; loam; organic soil; lacustrine sediments
  Recenzováno: ano

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:59.
 20. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Stanislav ŠKODA a Jozef VLČEK. The Negative Impact of Endogenous Factors on the Foundation Soil of Buildings. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 49-53. ISSN 1878-5220.
  Název česky: Negativní dopady endogenních faktorů na základovou půdu ve vztahu ke stavebním konstrukcím
  RIV/75081431:_____/15:00000603 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Nizozemsko.
  Vondráčková, Terezie (203 Česká republika, domácí) -- Škoda, Stanislav (203 Česká republika, domácí) -- Vlček, Jozef (703 Slovensko)
  Klíčová slova anglicky: endogenous factor; tectonic movements; earthquake; volcanic activity; buildings
  Recenzováno: ano

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:58.
 21. 2014

 22. VACULÍKOVÁ, Hana, Pavel VLČEK, Karel KUBEČKA, Jan ČESELSKÝ a Milan NIČ. Application of Risk Analysis by the Evaluation of Buildings Indoor Environment. Advanced Materials Research. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014, roč. 899, s. 531-534. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.531.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: risk analysis, fault, waterproof, condensation, indoor environment
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 13:20.
 23. BILANIČ, Miroslav, Karel KUBEČKA a Pavel VLČEK. Application of Risk Analysis for Building Evaluation. Switzerland: Trans Tech Publications, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.879.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: risk analysis, failure, price
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 21:55.
 24. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK a Darja KUBEČKOVÁ. Assessment and Damage for Building Structures Risk Analysis Methods. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 535-538. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.535.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Damages, the damages assessment, risk analysis
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 13:13.
 25. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM – The Process Of Modern Civil Engineering In Higher Education. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2014. ISSN 1877-0428.
  URL

  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 16. 11. 2014 18:07.
 26. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Bim Management: The Use of GDL Language for Effective Work in BIM. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.865.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: BIM, Building Information Model, BIM Management, GDL
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 21:54.
 27. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. BIM-The Process of Modern Civil Engineering. 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.579.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 22:09.
 28. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Calculation and reliability assessment of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
  Název anglicky: Calculation and reliability assessment of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears

  Změnil: Ing. Josef Musílek, Ph.D., učo 13003. Změněno: 6. 3. 2015 08:59.
 29. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014, roč. 2014, 1-2/2014, s. 11-15. ISSN 1805-2576.
  Název česky: Exploratorní analýza výběrového souboru dat pevnosti drátkobetonu v tlaku
  Název anglicky: Exploratory analysis of SFRC compressive strength of a sample data file

  Klíčová slova anglicky: fiber concrete
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 15. 11. 2014 21:44.
 30. FRIDRICH, Jan a Karel KUBEČKA. Fire Risk in Relation to BIM. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 552-555. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.552.
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: BIM, Fire protection solution, fire risk, Building information modeling, Process
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 13:06.
 31. KUBEČKA, Karel, Silvie DOBIÁŠOVÁ, Jan FRIDRICH, Pavel VLČEK a Milan NIČ. Instruments for Risk Analysis as an Alternative Decision-Making Method in the Forensic Sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.556.
  URL URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Project Documentation, Risk Analysis, Universal Matrix of Risk Analysis, Civil Engineering
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 21:56.
 32. JUHÁS, Pavol. Kovové konštrukcie v stavebníctve. Zváranie. Bratislava: Výskumný ústav zváračský, Priemyselný inštitút SR, 2014, roč. 63, 7-8, s. 160-164. ISSN 0044-5525.
  Název česky: Kovové konstrukce ve stavebnictví
  Název anglicky: Metal structures in buildings industry
  Stavebnictví. slovinština. Slovensko.
  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 11. 12. 2014 09:00.
 33. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Load-carrying capacity of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
  Název anglicky: Load-carrying capacity of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears

  Změnil: Ing. Josef Musílek, Ph.D., učo 13003. Změněno: 6. 3. 2015 09:01.
 34. JUHÁS, Pavol a Ingrid ŠENITKOVÁ. Local stability and fatigue failure of thin-walled steel members. In International multidisciplinary Scientific geoconferences, 14th GeoConference on Nano, bio and green – Technologies for a sustainable future. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2014. s. 227-234. ISBN 978-619-7105-21-6.
  Název česky: Lokální stabilita a únavové porušování tenko-stěnných konstrukcí
  RIV/75081431:_____/14:00000486 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Bulharsko.
  Juhás, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí) -- Šenitková, Ingrid (703 Slovensko, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Failure mechanism; Fatigue crack; Local stability; Steel element; Thin web

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 4. 2016 19:53.
 35. PIESZKA, Daniel, Karel KUBEČKA a Ivan KOLOŠ. Post-Cracking Steel Fiber Reinforced Concrete Slabs with Subsoil Interaction. In Darja Kubečkový. Advanced Materials Research. 1020. vyd. Switzerland: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 210-214, 4 s. ISSN 1022-6680. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.210.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: reinforced concrete, slab, flexural behavior, effective crack, fracture process zone, three point bending test
  Druh sborníku: postkonferenční sborník

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 16. 11. 2014 22:07.
 36. CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Control and Testing of CIPP Liners. In Advanced Materials Research : International Conference on Frontiers of Energy, Materials and Information Engineering, ICFMEI 2014. 1. vyd. Curych (Švýcarsko): Trans Tech Publications, 2014. s. 1549-1552. ISBN 978-3-03835-277-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1044-1045.1549.
  Název česky: Kontrola kvality a testování CIPP vložek
  RIV/75081431:_____/14:00000410 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Cigler, Otakar (203 Česká republika, garant) -- Kubečka, Karel (203 Česká republika, domácí) -- Waldstein, Petr (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Rehabilitation; renewal of sewers; drains; remediation sleeves; liners remediation; trenchless technologies rehabilitation

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 11:27.
 37. MUSÍLEK, Josef a Karel KUBEČKA. Reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears. South Korea: Applied Mechanics and Materials. Incheon National University, South Korea, 2014. ISSN 1662-7482.
  Název anglicky: Reliability of timber structure bolt connection subjected to double unequal shears

  Změnil: Ing. Josef Musílek, Ph.D., učo 13003. Změněno: 6. 3. 2015 09:02.
 38. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Risk Analysis - An Alternative Method in Forensic sciences. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1020.751.
  URL URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: forensic science, forensic engineering, risk, risk analysis, risk management, damage, defect, failure
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 21:59.
 39. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Hana VACULÍKOVÁ, Darja KUBEČKOVÁ a Veronika SOJKOVÁ. Risk Analysis of Asbestos Structures and their Impact on the Internal Environment of Buildings. In Advanced Materials Research. první. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. s. 431-434. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.431.
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: asbestos, risk analysis, internal environment
  Druh sborníku: postkonferenční sborník
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 13:37.
 40. DOBIÁŠOVÁ, Silvie a Karel KUBEČKA. Risk Analysis of Steel Construction Projects Documentation Blast Furnaces. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.564.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Project Documentation, Risk Analysis, Universal Matrix of Risk Analysis, Civil Engineering
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 21:58.
 41. PODOLKA, Luboš. Solving anchorage area prestressed and nonprestressed composites. In Engineering mechanics 2014. 1. vyd. Brno: Brno University of Technology, 2014. s. 492-495. ISBN 978-80-214-4871-1.
  Název česky: Řešení kotevní oblasti předpjatých a nepředpjatých kompozitů
  Stavebnictví. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: composites; anchorage; strengthening

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 26. 5. 2014 11:37.
 42. STUCHLÍK, Kamil. testovací publikace. 1st. české budějovice: GRADA, 2014. 355 s. test.
  Název česky: testovací publikace

  Změnil: Bc. Kamil Stuchlík, učo 9965. Změněno: 6. 2. 2015 10:08.
 43. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. The Use of Certified Methodologies of environmental risk assessment. In enviBUILD 2014. 1. vyd. Brno: Faculty of Civil Enginering, Brno University of Technology, 2014. s. 132-135. ISBN 978-80-214-5003-5.
  Název česky: Použití certifikovaných metodik pro hodnocení rizik životního prostředí
  Stavebnictví. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Forensic Science; Forensic Engineering; Risk; Risk Analysis; Risk Management; Damage; Defect; Failure

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 1. 2015 09:58.
 44. KUBEČKA, Karel a PUSTKA DAVID. The use of Probability in Risk Assessment. In Advanced Materials Research : 9th International enviBUILD 2014 Conference. Curych (Switzerland): Trans Tech Publications, 2014. s. 247-250. ISBN 978-3-03835-280-8. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.1041.247.
  Název česky: Využití pravděpodobnosti v hodnocení rizik
  RIV/75081431:_____/14:00000414 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Kubečka, Karel (203 Česká republika, garant, domácí) -- David, PUSTKA (203 Česká republika)
  Klíčová slova anglicky: Forensic Science; Forensic Engineering; Risk; Risk Analysis; Risk Management; Damage; Defect; Failure
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 15:30.
 45. PODOLKA, Luboš. Two examples of the use of FRP reinforcement to strengthen structures. In Applied Mechanics and Materials; 6th International Scientific Conference on Dynamic of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering, DYN-WIND 2014. Zurich: Trans Tech Publications, 2014. s. 233-238. ISBN 978-3-03835-197-9. doi:10.4028/www.scientific.net/AMM.617.233.
  Název česky: Dva příklady využití FRP výztuže pro zesílení konstrukcí
  RIV/75081431:_____/14:00000403 Stať ve sborníku. Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Podolka, Luboš (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Composites; strengthening; anchorage; prestressed; FRP materials

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 4. 2015 15:44.
 46. KUBEČKA, Karel, Pavel VLČEK, Darja KUBEČKOVÁ a Daniel PIESZKA. Utilization of Risk Analysis Methods in Decision-Making Process on Fitness of Rehabilitation. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2014. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.899.568.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: Risk analysis, damage to the building structure, damage quantification, cost of works, award damages, value appreciation
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 3. 2. 2015 22:08.
 47. PIESZKA, Daniel a Karel KUBEČKA. Vliv poddolování na smykové namáhání základových konstrukcí. Stavební obzor. ČVUT Praha: Fakulta stavební ČVUT v Praze společně s Fakultou stavební VUT v Brně, Fakultou stavební VŠB TU-Ostrava a ČKAIT, 2014. ISSN 1805-2576.
  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 16. 11. 2014 18:08.
 48. 2013

 49. KUBEČKA, Karel, Darja KUBEČKOVÁ a Pavel VLČEK. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНАЛИЗА РИСКОВ В СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. první. Petrohrad, 2013.
  Název česky: Využití analýzy rizik ve forenzní činnosti
  Název anglicky: Use of risk analysis in forensic activities
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Druh sborníku: předkonferenční sborník
  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 24. 11. 2014 23:56.
 50. VLČEK, Pavel, Karel KUBEČKA, Darja KUBEČKOVÁ a Hana VACULÍKOVÁ. Defects of Insulation Systems and their Negative Effect on the Accumulation and Energy Saving. In Advanced Materials Research. Vol. 649. Švýcarsko: Trans Tech Publications, Switzerland, 2013. s. 143-146. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.649.143.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Klíčová slova anglicky: thermal insulation system, bonding, gap
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 13:52.
 51. MARSCHALKO, Marian, Isik YILMAZ, Martin BEDNARIK a Karel KUBEČKA. Identification of the near-surface geological structure and deposits for land use planning purposes in the Doubrava Region (Czech Republic). View Journal Information. INDIA: Publisher GEOLOGICAL SOC INDIA, NO 63, 12TH CORSS, BASAPPA LAY OUT, GAVIPURAM PO, PO BOX 1922, BANGALORE, 560-019, INDIA, 2013, s. 94-104. ISSN 0705-3797.
  Stavebnictví. angličtina.
  Klíčová slova anglicky: OSTRAVA-KARVINA COALFIELD; ENGINEERING GEOLOGY; LIQUEFACTION SUSCEPTIBILITY; MINING ACTIVITY; URBAN GEOLOGY; CITY; LANDSLIDE; TURKEY; IMPACT
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 16. 11. 2014 19:39.
 52. SALIBA, Nicolas a Ladislav BARTUŠKA. Possible Repair Methods of Concrete Retaining Wall. Transport and Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013, Neuveden, č. 1, s. 25-27. ISSN 1336-7676.
  Název česky: Možné metody postupu u sanace betonových opěrných zdí
  Stavebnictví. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: static and structural defect in the retaining walls for transport structures; remediation; concrete walls; causes of defect; weathering; load; the assessment of defects; waterproof conccete; examples of remediation

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 28. 1. 2014 08:55.
 53. MUSÍLEK, Josef a Jan PLACHÝ. Výpočetní modely vaznicového krovu. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2013, Neuveden, 3 6 2013, s. Nestránkováno, 12 s. ISSN 1801-4399.
  URL
  Název anglicky: Computational models of purlin roofs
  RIV/75081431:_____/13:00000328 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Musílek, Josef (203 Česká republika, garant, domácí) -- Plachý, Jan (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: roof frame; gable roof; computational model
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Pavlína Antolová, učo 10599. Změněno: 13. 11. 2014 13:22.
 54. PODOLKA, Luboš. Zesílení sloupů objektu CPI Centrum Olomouc. Sanace 2013. Brno, 2013.
  Název česky: Zesílení sloupů objektu CPI Centrum Olomouc

  Změnila: Mgr. Pavlína Antolová, učo 10599. Změněno: 14. 11. 2014 10:21.
 55. 2012

 56. HYNKOVÁ, Alena, Václav KUPILÍK a Petra BEDNÁŘOVÁ. Beton - recikling (pererabotka). In Využití odpadních materiálů ve stavebnictví. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 5-12. ISBN 978-80-7468-038-0.
  Název česky: Beton - recyklace
  Název anglicky: Concrete - recycling
  Stavebnictví. ruština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: concrete; recycling

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 9. 10. 2012 11:19.
 57. PODOLKA, Luboš. Jak vybrat vhodný objekt pro střešní nástavbu z hlediska statického řešení. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 11 s. ISBN 978-80-7468-006-9.
  Název anglicky: How select appropriate building for roof additional storey from the point of view of static analysis
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: roof additional storey; design analysis; revitalisation; strengthening

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 25. 4. 2012 18:10.
 58. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 215-228. ISSN 1802-503X.
  Název anglicky: A Few Notes about the Investigation of Point Element Movement in a Resistive Environment
  RIV/75081431:_____/12:00000265 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. čeština. Česká republika.
  Novotný, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: trajectory; speed; acceleration; hodograph; consistency of time; mass points and point body; kinematics; ballistics

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 8. 2012 13:35.
 59. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 251-260. ISSN 1802-503X.
  Název anglicky: A Few Notes to Buildings Stereometry in Terms of Energy Efficiency
  RIV/75081431:_____/12:00000290 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Novotný, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: energy-efficient structures; stereometric optimization of the construction objects; provided volume of an object; the area of the object surface; the shell of the objects; the cooling objects (towers)

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 16. 1. 2013 13:30.
 60. PEČMAN, Jan. Památník. 2012.
  Název anglicky: Monument
  RIV/75081431:_____/12:00000281 Výsledky s právní ochranou. Umění, architektura, kulturní dědictví. čeština. Česká republika.
  Pečman, Jan (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: monument; aviation history; genius loci

  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 16. 4. 2013 15:01.
 61. POPP, František. Postupy výuky a hodnocení v předmětu stavební mechanika. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  Název anglicky: Procedures of teaching and evaluation in the course of construction mechanics
  Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: construction mechanics; pedagogical practices; interpretation of the theory; teaching; evaluation of students' knowledge calculations

  Změnila: Jiřina Hřebečková, učo 8397. Změněno: 14. 2. 2013 10:19.
 62. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Alena HYNKOVÁ a Petr HYNEK. Příklady zesilování betonových stropních konstrukcí pomocí uhlíkových pásů. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 4, 11-12, s. 42-45. ISSN 1802-2030.
  Název anglicky: The influence of Deflection and Behaviour of ceiling Structures on Floor Layers
  RIV/75081431:_____/12:00000280 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Bednářová, Petra (203 Česká republika, garant, domácí) -- Hynková, Alena (203 Česká republika, domácí) -- Hynek, Petr (203 Česká republika, domácí)
  Klíčová slova anglicky: monolithic reinforced cconcrete ceiling structures; ceiling deformation; carbon strips; PH-Brace technology

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 22. 11. 2012 13:38.
 63. JUHÁS, Pavol a M. BALÁŽ. Únavová pevnosť zváraných tenkostěnných oceľových nosníkov při premennom prevažne ohybovom namáhaní. Zváranie-Svařování. Slovensko, 2012, roč. 61, č.3-4, s. 51-57. ISSN 0044-5525.
  Název česky: Únavová pevnosť zváraných tenkostěnných oceľových nosníkov při premennom prevažne ohybovom namáhaní

  Změnila: Mgr. Pavlína Antolová, učo 10599. Změněno: 5. 12. 2014 12:27.
 64. PODOLKA, Luboš. Vliv mechanických účinků (větru) a objemových změn (sluneční paprsky, vlhkost) na povrchové úpravy fasád. In Defekty budov 2012 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané 12. –13. 12. 2012. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 56-64. ISBN 978-80-7468-056-4.
  Název anglicky: The influence of mechanical effects (wind) and volume changes (solar rays, humidity) for the surface treatment of facades
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: force load; climatic load and temperature on the facade

  Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 13. 5. 2013 14:12.
 65. 2011

 66. JELÍNEK, Jiří a L NOVOTNÝ. ICT Support of Synchronous Communication in Education. In Proceedings of The 5th International Multi-Conference on Society, Cybernetics and Informatics: IMSCI 2011, Volume II. Orlando, USA, 2011. s. 29-33. ISBN 978-1-936338-34-4.

  Mezinárodní význam: ano
  Recenzováno: ano

  Změnil: Ing. Jiří Jelínek, CSc., učo 10605. Změněno: 21. 6. 2013 16:46.
 67. MARSCHALKO, M, I YILMAZ, L FOJTOVÁ, Karel KUBEČKA, M BEDNÁRIK, B STALMACHOVÁ, J ZÁVADA a O ARENCIBIA. Implementation of selected geobarriers for the landscape planning purposes in Slezska Ostrava (Czech Republic). Scientific Research and Essays. Academic Journals, 2011, roč. 6, č. 22, s. 4798-4807, 9 s. ISSN 1992-2248.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Švýcarsko.
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 16. 11. 2014 19:25.
 68. MARSCHALKO, Marián, Tomáš PEŇÁZ, Martin BEDNÁRIK, Isik YILMAZ, Tomáš BOUCHAL, Karel KUBEČKA a Miloš DURAJ. Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-03. 2011.
  Název česky: Valorizovaná vhodnost území pro zakládání staveb: problémová mapa : ZM 10 list 15-44-03
  Název anglicky: Valorised suitability of areas for building foundation : problem map : ZM 10 sheet 15-44-03
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 16:12.
 69. MARSCHALKO, Marian, Işık YILMAZ, Martin BEDNÁRIK a Karel KUBEČKA. Variations in the building site categories in the underground mining region of Doubrava (Czech Republic) for land use planning. Engineering Geology. NETHERLANDS: ELSEVIER SCIENCE BV, PO BOX 211, 1000 AE AMSTERDAM, NETHERLANDS, 2011, vol. 122, 3-4, s. 169-178, 9 s. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2011.05.008.
  URL
  Stavebnictví. angličtina. Česká republika.
  Klíčová slova anglicky: Land use planning Subsidence basin Underground mining Engineering geological conditions Risk Czech Republic
  Recenzováno: ano

  Změnil: doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D., učo 17593. Změněno: 30. 11. 2014 16:57.
 70. 2010

 71. NOVOTNÝ, Radimír, Stanislav ŠKODA a František POPP. Mechanika zemin a geologie : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 s.
  Geologie a mineralogie. čeština. Česká republika.
  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 3. 2011 11:22.
 72. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k problematice horizontálních nosných prvků na jejich kontaktu s podporami. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 262-278. ISSN 1802-503X.
  Název anglicky: A Few Notes on Horizontal Carrying Elements Problems at Their Contact with Supports
  RIV/75081431:_____/10:00000218 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Novotný, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: continuous girder; fixet girder; single-sided fixed girder; drive fit and elastic Bering; supports; rigid and incomplete fixing; hinged fitting; contact stress; girder mouth
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:51.
 73. PODOLKA, Luboš. Nová tělocvična u MŠ a Z3 Radlická v Praze. Betonářské dny 2010. Hradec Králové, 2010.
  Název česky: Nová tělocvična u MŠ a Z3 Radlická v Praze

  Změnila: Mgr. Pavlína Antolová, učo 10599. Změněno: 14. 11. 2014 08:47.
 74. NOVOTNÝ, Radimír. Pružně přetvárné charakteristiky některých přímých tyčových prvků namáhaných osovým tahem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 308-316. ISSN 1802-503X.
  Název anglicky: Some Straight Rod Elements Elastic Reshaping Characteristics of Given Taper Streined by Axis Tension
  RIV/75081431:_____/10:00000217 Článek v odborném periodiku. Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Novotný, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí)
  Klíčová slova anglicky: Hooke s law; tapered rods resp. fibres; elastic strein
  Recenzováno: ano

  Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:51.
 75. HYNKOVÁ, Alena. Rozdíly mezi teorií a praxí při použití střešních dřevěných vazníků. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2010, roč. 16, č. 2, s. 34-35. ISSN 1213-0311.
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 30. 5. 2011 16:21.
 76. PODOLKA, Luboš a František POPP. Stavební mechanika I : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 50 s.
  Stavebnictví. čeština. Česká republika.
  Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 4. 3. 2011 13:51.
 77. 2009

 78. MUSÍLEK, Josef. Interakce mostového jeřábu a jeřábové dráhy. Ocelové konstrukce a mosty. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009.
  Název česky: Interakce mostového jeřábu a jeřábové dráhy

  Změnila: Mgr. Pavlína Antolová, učo 10599. Změněno: 13. 11. 2014 15:14.
Zobrazeno: 22. 1. 2021 17:44