CIGLER, Otakar, Petr WALDSTEIN a Karel KUBEČKA. Inter Laboratory Comparison of Testing Procedure of CIPP Liners According EN ISO 11296-4. In Applied Mechanics and Materials. Applied Mechanics and Materials, 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inter Laboratory Comparison of Testing Procedure of CIPP Liners According EN ISO 11296-4
Název česky Interlaboratorní srovnání testovacích procesů řádu CIPP rukávců podle EN ISO 11296-4
Autoři CIGLER, Otakar, Petr WALDSTEIN a Karel KUBEČKA.
Vydání Applied Mechanics and Materials, 2015.
Nakladatel Applied Mechanics and Materials
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Obnova kanalizace; kompozity; bezvýkopové technologie; CIPP vložky; testování
Klíčová slova anglicky Renewal of sewers; Composites; Trenchless technologies; CIPP liners; testing
Štítky KST4
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 6. 2015 11:54.
Anotace
One of the widely used and most popular rehabilitation technics for trenchless sewer rehabilitation is currently CIPP (Cured-in-Place-Pipes) liners. This process was accelerated with the standardization of the CIPP liners and also due to intensive quality assurance which is highly developed especially in Germany. The quality control and quality assurance is generally ruled according EN ISO 11296-4 which is not fully sufficient as our research has shown.
Anotace česky
Jedena z široce používaných a nejpopulárnějších sanašních technik pro bezvýkopové opravy a sanace kanalizací je v současné době technologie CIPP rukávce (vložky). Tento proces byl urychlen se standardizací vložek CIPP, a také díky intenzivní zabezpečování jakosti, která je vysoce rozvinutá zejména v Německu. Kontrola a zabezpečování jakosti je obecně vyloučeno podle EN ISO 11296-4, která není plně dostačující, jak ukázala náš výzkum.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 21:30