BEDNÁŘOVÁ, Petra, Marian MARSCHALKO, Marian DRUSA, Jan DURĎÁK a Lucia ORININOVÁ. Importance of various types of stability assessment of a hydrotechnical structure. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 383-390. ISBN 978-619-7105-32-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Importance of various types of stability assessment of a hydrotechnical structure
Název česky Význam různých typů posouzení stability hydrotechnických staveb
Autoři BEDNÁŘOVÁ, Petra (203 Česká republika, domácí), Marian MARSCHALKO (203 Česká republika), Marian DRUSA (703 Slovensko), Jan DURĎÁK (203 Česká republika) a Lucia ORININOVÁ (703 Slovensko).
Vydání 1. vyd. Sofia (Bulharsko), 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015, od s. 383-390, 8 s. 2015.
Nakladatel International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000581
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7105-32-2
ISSN 1314-2704
Klíčová slova česky Metoda mezní rovnováhy; průsakový tlak; vztlak; metoda návrhu; interakce s geosyntetikou
Klíčová slova anglicky Design approach; Interaction with geosynthetics; Limit equilibrium method; Seepage pressure; Uplift
Štítky KST4, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 14:34.
Anotace
Hydrotechnical structures, even if they are small compared to the large water dams, are sometimes underestimated in geotechnical evaluation of stability. Stability analysis of hydrotechnical structures can be carried out by various methods of calculation. The differences are mainly due to consideration and taking into account some effects on the stability. Using a given example of designed and constructed firewater reservoir in the mountain area, the role of detailed stability evaluations can be demonstrated, which takes into account all kinds of negative factors influencing the stability. In this case of designed earth structure, we tried several alternatives of computational methods for the assessment of stability - from the limit equilibrium analysis methods to the finite element method (FEM), as well as a new method for calculating the stability by meshless (meshfree) method (MFM), methods which are not primarily intended for stability analysis. Stability analysis of hydrotechnical structures can be carried out by various methods of calculation. The differences are mainly due to consideration and taking into account some effects on the stability. The results of procedures were compared and evaluated in order to highlight the advantages and disadvantages of a new numerical analysis of slope stability calculations.
Anotace česky
Přestože jsou hydrotechnické stavby v porovnání s velkými vodními nádržemi malé, bývají podceňovány z pohledu geotechnického vyhodnocení stability. Analýza stability hydrotechnických staveb se může provádět různými metodami výpočtu. Rozdíly jsou způsobeny zejména v uvažování různých vlivů na stabilitu. Na příkladu navržené vodní nádrže v horské oblasti byla demonstrována úloha podrobného ověřování stability, která bere v úvahu všechny druhy negativních faktorů, ovlivňujících stabilitu. V tomto případě bylo pro navržení zemní konstrukce použito několik alternativ výpočetních metod pro posuzování stability svahů - od metod mezní rovnováhy (LEM), po metodu konečných prvků (FEM) a také nový způsob výpočtu stability bezsíťovou metodou (meshfree)(MFM), které nejsou primárně určeny pro analýzu stability. Analýza stability hydrotechnických staveb se může provádět různými metodami výpočtu. Rozdíly jsou způsobeny zejména v detailním zpracování jednotlivých vlivů na stabilitu. Výsledky z těchto různých metod byly porovnány a vyhodnoceny s cílem vyzdvihnout výhody a nevýhody nových numerických metod výpočtu stability svahů.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 21:47