VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Stanislav ŠKODA a Jozef VLČEK. The Negative Impact of Endogenous Factors on the Foundation Soil of Buildings. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 49-53. ISSN 1878-5220.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Negative Impact of Endogenous Factors on the Foundation Soil of Buildings
Název česky Negativní dopady endogenních faktorů na základovou půdu ve vztahu ke stavebním konstrukcím
Autoři VONDRÁČKOVÁ, Terezie (203 Česká republika, domácí), Stanislav ŠKODA (203 Česká republika, domácí) a Jozef VLČEK (703 Slovensko).
Vydání Amsterdam, Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, od s. 49-53, 5 s. 2015.
Nakladatel Elsevier
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000603
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1878-5220
UT WoS 000370751200008
Klíčová slova česky endogenní faktory; tektonické pohyby; zemětřesení; vulkanická aktivita; stavební konstrukce
Klíčová slova anglicky endogenous factor; tectonic movements; earthquake; volcanic activity; buildings
Štítky IF, KST4, RIV15
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:58.
Anotace
Foundation soil properties are influenced by many factors. Endogenous processes are one of these. Foundation soil and building constructions are exposed to a number of factors, which can be influenced to a greater or lesser extent. Endogenous processes are factors that cannot be avoided. Construction works interact with these processes and have to cope with its effects. If we are unable to predict their occurrence, its impact strength and possible consequences, we are not able to confront these phenomena. Tectonic movements that cause subsidence, landslides, erosion, earthquakes, waterlogging, flooding areas and many others belong to endogenous processes. An earthquake is an endogenous process as well. An earthquake causes quakes, destruction of buildings, landslides, soil liquefaction, subsidence and changes in relief. The last phenomenon covered in this publication is volcanic activity. Volcanic activity causes a change in relief, destruction of buildings, earthquakes, landslides and fires. Endogenous processes cannot be separated from exogenous processes. Exogenous and endogenous factors are interconnected and together affect terrain morphology, rock properties, groundwater, and many others. Speech endogenous processes is often much greater, more destructive, but at a significantly smaller area.
Anotace česky
Vlastnosti základové půdy jsou ovlivňovány mnoha faktory. Endogenní procesy jsou jedny z nich. Základová půda a stavební konstrukce jsou vystavovány řadě činitelů, které jdou ve větší či menší míře ovlivňovat. Endogenní procesy představují faktory, kterým nelze zabránit. Stavební díla jsou s těmito procesy v interakci a musí se s jejich dopady vypořádat. Jestliže člověk nedokáže predikovat jejich výskyt, nezná sílu jejich dopadu a možné následky, není schopen těmto jevům čelit. Mezi endogenní procesy řadíme tektonické pohyby, které způsobují poklesávání, svahové pohyby, erozi, zemětřesení, podmáčení, zatopení území a řadu dalších. Endogenním procesem je také zemětřesení. Zemětřesení způsobuje otřesy, destrukce objektů, svahové pohyby, ztekucení zemin, subsidenci, změny reliéfu a také požáry. Posledním jevem, uvedeným v této publikaci je sopečná činnost. Sopečná činnost způsobuje změnu reliéfu, destrukce objektů, zemětřesení, svahové pohyby nebo požáry. Endogenní procesy nelze oddělovat od procesů exogenních. Působení exogenních a endogenních faktorů je navzájem propojeno a vzájemně ovlivňují morfologii terénu, vlastnosti hornin, podzemní vodu a řadu dalších. Endogenních procesy můžeme chápat jako projevy mnohdy podstatně větší, ničivější, ale na podstatně menším území.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 04:23