JUHÁS, Pavol a Ingrid ŠENITKOVÁ. Local stability and fatigue failure of thin-walled steel members. In International multidisciplinary Scientific geoconferences, 14th GeoConference on Nano, bio and green – Technologies for a sustainable future. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2014. s. 227-234. ISBN 978-619-7105-21-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Local stability and fatigue failure of thin-walled steel members
Název česky Lokální stabilita a únavové porušování tenko-stěnných konstrukcí
Autoři JUHÁS, Pavol (703 Slovensko, garant, domácí) a Ingrid ŠENITKOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání 1. vyd. Sofia (Bulharsko), International multidisciplinary Scientific geoconferences, 14th GeoConference on Nano, bio and green – Technologies for a sustainable future, od s. 227-234, 8 s. 2014.
Nakladatel International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/75081431:_____/14:00000486
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7105-21-6
ISSN 1314-2704
Klíčová slova česky Ocelové prvky; lokální stabilita; tenké stěny; mechanismus porušování; únavová trhlina
Klíčová slova anglicky Failure mechanism; Fatigue crack; Local stability; Steel element; Thin web
Štítky KST4, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 18. 4. 2016 19:53.
Anotace
The thin webs of steel members are laterally buckling under static loading and laterally vibrating under repeated dynamic loading. The consequence of that can be arising and successive development of fatigue cracks along the welded connections of the thin webs with flanges and stiffeners. Therefore, the fatigue strength and life-time of thin-walled steel members depend beside of usual material-technological and structural influences also on local stability aspects. The extensive experimental-theoretical investigation of thin-walled hybrid steel plate girders and columns with accent on their fatigue failure mechanisms and local stability aspects is presented within the paper. The outcome of obtained knowledge and results is the original empirical formula for the limitation of web slenderness that can be used for the reliable and economical design of steel members which are subjected under repeated dynamic loading.
Anotace česky
Tenké stěny ocelových prvků postranně vydouvají při statickém zatěžování a postranně kmitají při opakovaném dynamickém zatěžování. V důsledku toho mohou vzniknout a postupně se rozvíjí únavové trhliny podél svarových spojů tenkých stěn s pásnicemi a výztuhami. Proto únavová pevnost a životnost tenkostěnných ocelových prvků závisí kromě obvyklých materiálově-technologických a konstrukčních vlivů i od lokálně-stabilitních vlivů. Obsahem příspěvku jsou zásadní informace o rozsáhlém experimentální-teoretickém výzkumu tenkostěnných kombinovaných (hybridních) ocelových nosníků a sloupů, s důrazem na mechanismus jejich únavového a lokálního-stabilitních porušování. Na základě získaných poznatků a výsledků se navrhuje původní empirická formule pro limitování štíhlosti stěn, která může být použita pro spolehlivý a hospodárný návrh ocelových prvků namáhaných opakovaným dynamickým zatěžováním.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 22:08