VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Josef MUSÍLEK a Ladislav KAIS. The Issue of Soft Rocks Causing Problems in Foundation Engineering. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. Amsterdam: Elsevier, 2015. s. 54-59. ISSN 1878-5220.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The Issue of Soft Rocks Causing Problems in Foundation Engineering
Název česky Problematika měkkých hornin způsobujících problémy při zakládání staveb
Autoři VONDRÁČKOVÁ, Terezie (203 Česká republika, domácí), Josef MUSÍLEK (203 Česká republika, domácí) a Ladislav KAIS (203 Česká republika).
Vydání Amsterdam, Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015, od s. 54-59, 6 s. 2015.
Nakladatel Elsevier
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000607
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1878-5220
UT WoS 000370751200009
Klíčová slova česky měkké horniny; jíly; hlíny; organické zeminy; jezerní sedimenty
Klíčová slova anglicky soft rock; clays; loam; organic soil; lacustrine sediments
Štítky IF, KST4, RIV15
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 15. 4. 2016 13:59.
Anotace
Heterogeneity of the geological environment causes different problems related to foundation engineering. Every engineering-geological condition requires specific solutions. The occurrence of soft rock is a risk, especially in interaction with other actors. Among the so-called soft rocks are organic soil, clay and loam (silt), lacustrine sediments, but also soft soils in connection with phase changes in frozen or defrost environments. In connection with these problematic soils, questions of low bearing capacity, different settlement, landslides, heterogeneity of the geological environment and others are solved. The aim of the publication is to highlight the possible occurrence, the most common risks during interaction of this type of geological environment with engineering construction. A series of case studies and investigations of different countries are mentioned in this publication. Creating a simple scheme of soft rock and summarizing the basic problems of soft rock serves as a generalization of this problem. However, it should be understood that each foundation soil is located in a different environments, which is also influenced by other factors.
Anotace česky
Heterogenita geologického prostředí způsobuje odlišné problémy v souvislosti se zakládáním staveb. Každé inženýrskogeologické poměry vyžadují specifické řešení. Výskyt měkkých hornin je rizikový zejména při působení s dalšími činiteli. Mezi tzv. měkké horniny řadíme organické zeminy, jíly a hlíny, jezerní sedimenty, ale také měkké zeminy v souvislosti se změnou stavu ve zmrzlém nebo rozmrzlém prostředí. V souvislosti s těmito problémovými zeminami jsou řešeny otázky nízké únosnosti, nerovnoměrného sedání, sesuvů, heterogenity geologického prostředí a dalších. Cílem publikace je poukázat na výskyt možných rizik při interakci tohoto typu geologického prostředí s inženýrským dílem. V publikaci je zmiňována řada případových studií řešených v různých zemích světa. Vytvoření jednoduchého schéma měkkých hornin a shrnutí základních problémů těchto hornin slouží jako zobecnění dané problematiky. Je však nutné si uvědomit, že každá základová půda se nachází v rozdílném prostředí, které je ovlivněno také dalšími činiteli.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 02:53