ZÁSTĚROVÁ, Petra, Karel KUBEČKA, Petra BEDNÁŘOVÁ, Josef MUSÍLEK a Jan DURĎÁK. Analysis of the development of the coal waste dump body in the Ostrava city. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 65-71. ISBN 978-619-7105-32-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of the development of the coal waste dump body in the Ostrava city
Název česky Analýza vývoje uhelné haldy po těžbě uhlí v ostravě
Autoři ZÁSTĚROVÁ, Petra (203 Česká republika), Karel KUBEČKA (203 Česká republika, domácí), Petra BEDNÁŘOVÁ (203 Česká republika, domácí), Josef MUSÍLEK (203 Česká republika, domácí) a Jan DURĎÁK (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Sofia (Bulharsko), 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015, od s. 65-71, 7 s. 2015.
Nakladatel International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000587
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7105-32-2
ISSN 1314-2704
Klíčová slova česky uhelná halda; důlní odpad; základové půdy po těžbě; Ostrava
Klíčová slova anglicky coal waste dumps; mine waste; foundation soil; after mining; Ostrava city
Štítky KST4, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 15:58.
Anotace
Coal waste dumps are very important and characteristic element of the landscape influenced by the deep coal mining. The aim of this publication is to provide an analysis of the sequence of temporal evolution of coal waste dump bodies in the Ostrava city. Knowledge of possibilities of these mine waste bodies is important for a wide range of human activities. Mine waste materials are valuable building materials, which are used mainly for embankment bodies to road communications, etc. Remnants of coal waste dumps, subsequently serves as foundation soil. Very important is the knowledge of the state of coal waste dump for land use planning. It is used to determine the concept of landscape elements in the landscape after mining.
Anotace česky
Haldy, jako pozůstatky po těžbě černého uhlí jsou velmi důležitým a charakteristickým prvkem krajiny, postižené hlubinnou těžbou uhlí. Cílem této publikace je analýza časového vývoje tělesa haldy v Ostravě. Poznání vývoje a povahy hald po těžbě uhlí je důležité pro širokou škálu lidské činnosti. Haldy představují cenný stavební materiál, využívající se zejména do násypových těles pozemních komunikacích, apod. Těleso haldy může v určitých případech sloužit jako základová půda. Velmi důležité je dobré poznání haldového tělesa v kontextu územního plánování. Na základě správného konceptu lze krajinu po těžbě uhlí efektivně začlenit do svého okolí.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 20:37