CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN. Quality Assurance of CIPP Liners According EN ISO 11296-4. In Applied Mechanics and Materials. 2015.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Quality Assurance of CIPP Liners According EN ISO 11296-4
Název česky Zajištění kvality CIPP rukávců Podle EN ISO 11296-4
Autoři CIGLER, Otakar, Karel KUBEČKA a Petr WALDSTEIN.
Vydání Applied Mechanics and Materials, 2015.
Další údaje
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Sanace; obnova kanalizace; kanalizace; sanační bezvýkopové technologie; CIPP vložky sanace
Klíčová slova anglicky Rehabilitation; Renewal of sewers; Drains; Rehabilitation trenchless technologies; CIPP liners
Štítky KST4
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 6. 2015 11:55.
Anotace
Using Cured-in-Place-Pipes for sewer renovation has developed to a common and widely used trenchless technology for pipes and especially sewer rehabilitation in different countries in last 20 years. This process was accelerated with the standardization of the CIPP liners and also due to intensive quality assurance which is highly developed especially in Germany. The quality control and quality assurance is generally ruled according EN ISO 11296-4 which is not fully sufficient as our research has shown.
Anotace česky
Použitím vytvrzených rukávců pro kanalizační opravy se vyvinuly společné a široce používané bezvýkopové technologie pro potrubí a kanalizace zejména opravy v různých zemích v posledních 20 letech. Tento proces byl urychlen se standardizací vložek CIPP, a také díky intenzivnímu zabezpečování jakosti, která je vysoce rozvinutý zejména v Německu. Kontrola a zabezpečování jakosti je obecně vyloučeno podle EN ISO 11296-4, která není plně dostačující, jak ukázal náš výzkum.
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 22:04