SALIBA, Nicolas a Ladislav BARTUŠKA. Possible Repair Methods of Concrete Retaining Wall. Transport and Communications. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013, Neuveden, č. 1, s. 25-27. ISSN 1336-7676.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Possible Repair Methods of Concrete Retaining Wall
Název česky Možné metody postupu u sanace betonových opěrných zdí
Autoři SALIBA, Nicolas a Ladislav BARTUŠKA.
Vydání Transport and Communications, Žilina, Žilinská univerzita v Žiline, 2013, 1336-7676.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky statické a konstrukční závady na opěrných zdech u dopravních staveb; příčiny poruch; povětrnostní vlivy; zatížení; zhodnocení závad; vodonepropustný beton; příklady sanací
Klíčová slova anglicky static and structural defect in the retaining walls for transport structures; remediation; concrete walls; causes of defect; weathering; load; the assessment of defects; waterproof conccete; examples of remediation
Štítky A_BZK, BET_1, BET_2, DOT, KST4
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 28. 1. 2014 08:55.
Anotace
This document gives instruction and information about remediation of transport retaining walls. Concrete and reinforced concrete retaining walls in terms of proposal and workmanship in comparison with many other structures can be considered less demanding. Unfortunately, this fact does not apply every time and we have to solve compromise proposals for remediation. Calculation of load would also not be problematic even for less ambitious structural engineer. Also, design principles, and most simple form should not bother anyone. The ways of remediation described in this article can be applied to other concrete structures, whether they are retaining walls and noise barriers along roads or railways.
Anotace česky
Příspěvek přináší možné metody postupu a informace k sanování a opravám opěrných betonových zdí při pozemních komunikacích. Opěrné betonové a železobetonové zdi z hlediska návrhu a provedení, v porovnání s mnoha jinými konstrukcemi, je možné označit za méně náročné. Bohužel tomu tak není vždy a musíme zde řešit kompromisní návrhy jejich sanací. Výpočet zatížení by též neměl být problematický i pro méně náročného statika. Rovněž konstrukční zásady a většinou jednoduchý tvar by neměly nikoho zatěžovat. Popsané způsoby sanace je možné aplikovat i na jiných betonových konstrukcích, ať již to jsou opěrné zdi nebo protihlukové stěny podél silničních a železničních komunikací.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 02:12