PEČMAN, Jan. Památník. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Památník
Název anglicky Monument
Autoři PEČMAN, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Výsledky s právní ochranou
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/12:00000281
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky památník; letecká historie; genius loci
Klíčová slova anglicky monument; aviation history; genius loci
Štítky BZK, KST4, POS_1, RIV12, UUP
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 16. 4. 2013 15:01.
Anotace
Průmyslový vzor "Památník" je výsledkem drobného výzkumu, ve kterém se autor snažil propojit zájem leteckých historiků budovat památníky, připomínající letecké události, a dále znalosti podmínek, jakým takové památníky jsou vystaveny. Autor si je vědom, že krom estetické funkce musí takový památník být odolný vnějším vlivům a to nejen povětrnostním, ale také vandalismu, zlodějům a zároveň výroba takového památníku nemůže být finančně náročná. Proto zvolil jednoduchou ocelobetonovou monolitickou konstrukci - panel s otvorem ve tvaru siluety letadla, který podle autorova názoru postačí zájemci o leteckou historii k tvorbě kognitivního modelu a následnému uvědomění si významu daného místa, kde se památník nachází. Dále se autor snažil navrhnout památník tak, aby jeho výroba (betonáž) byla možná jak sériově, tak kusově přímo v terénu (například v místě leteckého neštěstí).
Anotace anglicky
Industrial design "Monument" is the result of small research. Author tried to bond the interest of aviation historians - to realise memorials commemorating aviation events, and his knowledge of the conditions, in which the memorials are exposed. The author is aware that in addition to the aesthetic features such monument must be resistant to outside influences, not only weather, but also vandalism, thieves and also producing this monument must be cheap. Therefore he designed a simple-concrete monolithic construction - panel with a hole as silhouette of plane, which in authors opinion is sufficient to give interest to the visitor and may start a cognitive model and subsequent awareness of the importance of the place where the monument is located. The author tried to make a monument so that its production (concrete) is possible as serial and one-off basis in the field, too (for example, at the plane crash).
VytisknoutZobrazeno: 25. 1. 2021 20:57