Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2012

 1. HRUŠKOVÁ, Lenka a Miroslav SOMR. Apolitical politics and political reality. Studia Edukacyjne. Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, 2012, Neuveden, č. 21, s. 19-29. ISSN 1233-6688.
 2. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK a Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech. Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, roč. 19, č. 4, s. 1-10. ISSN 1804-2716.
 3. PLACHÝ, Jan. Asfaltové izolační pásy pro izolaci mostů v České republice - fyzikální a mechanické vlastnosti. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2012, roč. 7. roč., č. 5, s. 59-62. ISSN 1801-822X.
 4. PLACHÝ, Jan a Vít PETRÁNEK. Asfaltové izolační pásy z hlediska jejich složení v izolačním systému betonových mostovek. Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2012, roč. 7. roč., č. 2, s. 48-51. ISSN 1801-822X.
 5. VOŠTOVÁ, Věra, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Marcela FRAJOVÁ a Karel JEŘÁBEK. Automatizace zemních prací pomocí DGPS ke zlepšení péče o životní prostředí. Komunální technika. Praha: Profi Press s. r. o., 2012, roč. 6, 5 - příloha, s. 33-35. ISSN 1802-2391.
 6. ŠULISTOVÁ, Jindřiška a Michael ALEXA. Budget Problems in the EU with Focus on Austria. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 177-189. ISSN 1802-503X.
 7. GANGULY, Prabir. Construction and Demolition Waste Handling in the EU. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 205 - 217. ISSN 1802-503X.
 8. DIESS, Ludwig. Der Europäische Fiskalpakt - Des Kaisers neue Kleider? Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 49-60. ISSN 1802-503X.
 9. HRUŠKOVÁ, Lenka, Ludmila OPEKAROVÁ a Miroslav SOMR. (Im)Perfect Image of God’s Perfection. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 53-62. ISSN 1802-503X.
 10. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural awareness in english teaching. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, č. 2, s. 90-92. ISSN 1214-4967.
 11. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 27 02 2012, s. Nestránkováno, 10 s. ISSN 1801-4399.
 12. ŠOLC, Ladislav a Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 155-163. ISSN 1802-503X.
 13. SOMR, Miroslav. Moc moudrosti a moudrost moci. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč.9, č. 2, s. 168-175. ISSN 1214-4967.
 14. PETRTYL, Zdeněk a Roman ŠUBRT. Moderní okna. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2012. 136 s. ISBN 978-80-247-4286-1.
 15. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 215-228. ISSN 1802-503X.
 16. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 251-260. ISSN 1802-503X.
 17. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 18. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 19. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 20. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 21. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 22. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 23. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 24. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 25. KONEČNÝ, František. Obruby. 2012.
 26. VOŠTOVÁ, Věra, Karel JEŘÁBEK, Marcela FRAJOVÁ a Dita ENDTOVÁ. Péče o životní prostředí obcí bez logistiky? Komunální technika. Praha: Profi Press s. r. o., 2012, roč. 6, 5 - příloha, s. 33-35. ISSN 1802-2391.
 27. KUPILÍK, Václav. Požárně nevyhovující stavební konstrukce. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 28 05 2012, s. Nestránkováno, 7 s. ISSN 1801-4399.
 28. KUPILÍK, Václav. Požáry v průmyslových halách. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 16 01 2012, s. Nestránkováno, 9 s. ISSN 1801-4399.
 29. ŠUBRT, Roman. Praktický význam reflexních fólií při úsporách energie na vytápění. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 08 10 2012, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1801-4399.
 30. MARŠÍK, Martin a Daniel KOPTA. Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 83-93. ISSN 1802-503X.
 31. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Alena HYNKOVÁ a Petr HYNEK. Příklady zesilování betonových stropních konstrukcí pomocí uhlíkových pásů. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 4, 11-12, s. 42-45. ISSN 1802-2030.
 32. VOCHOZKA, Marek a Vojtěch STEHEL. Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 187-202. ISSN 1802-503X.
 33. BEDNÁŘOVÁ, Petra a Alena HYNKOVÁ. Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 36-39. ISSN 1802-2030.
 34. KAMPF, Rudolf, Ján LIŽBETIN a Lenka LIŽBETINOVÁ. Requirements of a Transport System User. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2012, roč. 14, č. 4, s. 106-108. ISSN 1335-4205.
 35. PETRÁŠKOVÁ, Blanka a Karel ANTOŠ. Sravnitel’naja ekonomičeskaja ocenka projektov energosbereženija "Semejnogo doma". Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, Neuveden, č. 2, s. 59-65. ISSN 2073-5537.
 36. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
 37. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
 38. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN a Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály. 2012.
 39. VOCHOZKA, Marek a Jan VÁCHAL. Systém pro efektivní manažerské řízení vzdělávací a/nebo výzkumné jednotky, zejména vysoké školy. 2012.
 40. GANGULY, Prabir a Jan PEČMAN. Tbl concept – perspective for sustainable construction waste management. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. s. 171-174. ISBN 978-80-87472-20-0.
 41. PLACHÝ, Jan. Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech. Konstrukce. Ostrava: Konstrukce media, s.r.o., 2012, roč. 11, č. 2, s. 57-60. ISSN 1213-8762.
 42. PLACHÝ, Jan a Vít PETRÁNEK. The density of asphalt belts as one of the criterions for selection of suitable waterproofing material. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 275-285. ISSN 1802-503X.
 43. MULAČOVÁ, Věra. The Financial and Economic Crisis and SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 95-103. ISSN 1802-503X.
 44. VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ a Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 317-327. ISSN 1802-503X.
 45. MARŠÍK, Martin a Jitka PAPÁČKOVÁ. Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 79-87. ISSN 1802-503X.
 46. CAHA, Zdeněk. Základní principy akreditace v rakouském sektoru Fachhochschulen. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, č. 1, s. 176-178. ISSN 1214-4967.
 47. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí. 2012. Patent. Číslo: 303066. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 8. 2. 2012.
 48. VAŠINOVÁ, Kateřina, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ a Radka VÁCHALOVÁ. Zvýšení hodnoty faktoru erozní účinnosti deště R ve vztahu k návrhu protierozních opatření. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 305 - 315. ISSN 1802-503X.
 49. 2011

 50. KÁNĚ, Luboš, Jiří TOKAR a Zdeněk KUTNAR. Navrhování střech - základní ustanovení ČSN 73 1901. 2011.
 51. KUPILÍK, Václav. Protipožární ochrana stavebních konstrukcí s použitím matematického modelování. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2011, Neuveden, 19 12 2011, s. Nestránkováno, 11 s. ISSN 1801-4399.
 52. KUPILÍK, Václav. Vliv dilatačních spár na poruchy dlažeb. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2011, Neuveden, 11 07 2011, s. Nestránkováno, 5 s. ISSN 1801-4399.
 53. VÁCHAL, Jan a Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci. 2011. Patent. Číslo: 302872. Vydavatel: Úřad průmyslového vlastnictví. Místo vydání: Praha. Název vlastníka: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Datum registrace: 28. 7. 2009. Datum přijetí: 21. 11. 2011.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2022 11:36