Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2012

 1. HRUŠKOVÁ, Lenka and Miroslav SOMR. Apolitical politics and political reality. Studia Edukacyjne. Poznaň: Adam Mickiewicz University Press, 2012, Neuveden, No 21, p. 19-29. ISSN 1233-6688.
 2. HANZAL, Petr, Petr CHLÁDEK and Roman BISKUP. ARS – Auditing Revision Software v nadnárodních ERP systémech (ARS - Auditing Software Revision in multinational ERP systems). Systémová integrace. Praha: Česká spol. pro systémovou integraci, 2012, vol. 19, No 4, p. 1-10. ISSN 1804-2716.
 3. PLACHÝ, Jan. Asfaltové izolační pásy pro izolaci mostů v České republice - fyzikální a mechanické vlastnosti (Asphalt Insulation Bands for insulation of Bridges in Czek Rapublic – Physical and Mechanical Properties). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2012, 7. roč., No 5, p. 59-62. ISSN 1801-822X.
 4. PLACHÝ, Jan and Vít PETRÁNEK. Asfaltové izolační pásy z hlediska jejich složení v izolačním systému betonových mostovek (Influence of Bituminous Waterproofing Sheets Composition on Decisive Tests of Concrete Bridge Deck Waterproofing System). Silnice Železnice. Ostrava - Vítkovice: Konstrukce Media, s.r.o., 2012, 7. roč., No 2, p. 48-51. ISSN 1801-822X.
 5. VOŠTOVÁ, Věra, Terezie VONDRÁČKOVÁ, Marcela FRAJOVÁ and Karel JEŘÁBEK. Automatizace zemních prací pomocí DGPS ke zlepšení péče o životní prostředí (Earthwork automation with DGPS to environment improvement). Komunální technika. Praha: Profi Press s. r. o., 2012, roč. 6, 5 - příloha, p. 33-35. ISSN 1802-2391.
 6. ŠULISTOVÁ, Jindřiška and Michael ALEXA. Budget Problems in the EU with Focus on Austria. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 177-189. ISSN 1802-503X.
 7. GANGULY, Prabir. Construction and Demolition Waste Handling in the EU. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 205 - 217. ISSN 1802-503X.
 8. DIESS, Ludwig. Der Europäische Fiskalpakt - Des Kaisers neue Kleider? (The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union (TSCG)). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 49-60. ISSN 1802-503X.
 9. HRUŠKOVÁ, Lenka, Ludmila OPEKAROVÁ and Miroslav SOMR. (Im)Perfect Image of God’s Perfection. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 53-62. ISSN 1802-503X.
 10. ŠULISTOVÁ, Jindřiška. Intercultural awareness in english teaching. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, No 2, p. 90-92. ISSN 1214-4967.
 11. ŠUBRT, Roman and Pavlína CHARVÁTOVÁ. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování (ETICS in terms of heat bridges by plugs). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 27 02 2012, p. Nestránkováno, 10 s. ISSN 1801-4399.
 12. ŠOLC, Ladislav and Jaroslav STUCHLÝ. Kupní rozhodování zákazníků podle ceny a kvality zboží (Customer Purchase Decisions by Price and Quality Products). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 155-163. ISSN 1802-503X.
 13. SOMR, Miroslav. Moc moudrosti a moudrost moci (Power of Wisdom and Wisdom of Power). AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč.9, No 2, p. 168-175. ISSN 1214-4967.
 14. PETRTYL, Zdeněk and Roman ŠUBRT. Moderní okna (Moderns windows). 1. vyd. Praha: Grada Publishing, s.r.o., 2012. 136 pp. ISBN 978-80-247-4286-1.
 15. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí (A Few Notes about the Investigation of Point Element Movement in a Resistive Environment). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 215-228. ISSN 1802-503X.
 16. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity (A Few Notes to Buildings Stereometry in Terms of Energy Efficiency). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 251-260. ISSN 1802-503X.
 17. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 18. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 19. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 20. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 21. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 22. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 23. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 24. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 25. KONEČNÝ, František. Obruby (Beading). 2012.
 26. VOŠTOVÁ, Věra, Karel JEŘÁBEK, Marcela FRAJOVÁ and Dita ENDTOVÁ. Péče o životní prostředí obcí bez logistiky? (Environmental care of municipalities without logistics?). Komunální technika. Praha: Profi Press s. r. o., 2012, roč. 6, 5 - příloha, p. 33-35. ISSN 1802-2391.
 27. KUPILÍK, Václav. Požárně nevyhovující stavební konstrukce (Fire substandard structures). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 28 05 2012, p. Nestránkováno, 7 pp. ISSN 1801-4399.
 28. KUPILÍK, Václav. Požáry v průmyslových halách (Fires in industrial halls). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 16 01 2012, p. Nestránkováno, 9 pp. ISSN 1801-4399.
 29. ŠUBRT, Roman. Praktický význam reflexních fólií při úsporách energie na vytápění (The practical significance of reflective plastic sheet for saving energy). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 08 10 2012, p. Nestránkováno, 8 pp. ISSN 1801-4399.
 30. MARŠÍK, Martin and Daniel KOPTA. Promítání rizika do hodnocení investičního záměru ZOD (Screening of Risk in an Investment Plans of Agri- cultural Co-operative). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 83-93. ISSN 1802-503X.
 31. BEDNÁŘOVÁ, Petra, Alena HYNKOVÁ and Petr HYNEK. Příklady zesilování betonových stropních konstrukcí pomocí uhlíkových pásů (The influence of Deflection and Behaviour of ceiling Structures on Floor Layers). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 4, 11-12, p. 42-45. ISSN 1802-2030.
 32. VOCHOZKA, Marek and Vojtěch STEHEL. Regionální disparity ve vývoji stavebního odvětví v České republice (Regional Disparities in the Development of the Construction Sector in the Czech Republic). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 187-202. ISSN 1802-503X.
 33. BEDNÁŘOVÁ, Petra and Alena HYNKOVÁ. Rehabilitace památkově chráněného objektu Vítkův hrádek (Rehabilitation of a Listed Monument Vítkův Littel Caste). Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 6, No 1, p. 36-39. ISSN 1802-2030.
 34. KAMPF, Rudolf, Ján LIŽBETIN and Lenka LIŽBETINOVÁ. Requirements of a Transport System User. COMMUNICATIONS. Žilina: University of Zilina, 2012, roč. 14, No 4, p. 106-108. ISSN 1335-4205.
 35. PETRÁŠKOVÁ, Blanka and Karel ANTOŠ. Sravnitel’naja ekonomičeskaja ocenka projektov energosbereženija "Semejnogo doma" (Comparative economic assessment of the energy saving projects "Detached house"). Vestnik Astrachanskogo gosudarstvennogo techničeskogo universiteta. Serija: Ekonomika. Astrachan: Astrachanskij gosudarstvennyj techničeskij universitet, 2012, Neuveden, č. 2, p. 59-65. ISSN 2073-5537.
 36. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 37. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 38. PLACHÝ, Jan, Jan PEČMAN and Petra BEDNÁŘOVÁ. Stavební materiály (Building materials). 2012.
 39. VOCHOZKA, Marek and Jan VÁCHAL. Systém pro efektivní manažerské řízení vzdělávací a/nebo výzkumné jednotky, zejména vysoké školy (System of effective management of educational and/or research units, especially universities). 2012.
 40. GANGULY, Prabir and Jan PEČMAN. Tbl concept – perspective for sustainable construction waste management. In Udržitelný rozvoj a funkce moderního evropského státu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2012. p. 171-174. ISBN 978-80-87472-20-0.
 41. PLACHÝ, Jan. Technologie aplikace tepelné izolace ve skladbě jednoplášťových plochých střech (Technology of thermal insulatuon applications in the composition of warm deck flat roofs). Konstrukce. Ostrava: Konstrukce media, s.r.o., 2012, roč. 11, No 2, p. 57-60. ISSN 1213-8762.
 42. PLACHÝ, Jan and Vít PETRÁNEK. The density of asphalt belts as one of the criterions for selection of suitable waterproofing material. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 275-285. ISSN 1802-503X.
 43. MULAČOVÁ, Věra. The Financial and Economic Crisis and SMEs. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 95-103. ISSN 1802-503X.
 44. VOLNÝ, Petr, Jana VOLNÁ and Dana SMETANOVÁ. Visualization of Numerical Data in GeoGebra. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 317-327. ISSN 1802-503X.
 45. MARŠÍK, Martin and Jitka PAPÁČKOVÁ. Vyhodnocení cenového vývoje drahých kovů na světových burzách v období let 2005 - 2010 (Analysis of Precious Metals Price Development on World Wxchange Markets in 2005 - 2010). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 1, p. 79-87. ISSN 1802-503X.
 46. CAHA, Zdeněk. Základní principy akreditace v rakouském sektoru Fachhochschulen (Fundamental Principles of Accreditation in Austrian Fachhochschulen Sector). AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2012, roč. 9, No 1, p. 176-178. ISSN 1214-4967.
 47. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření filtračních a hydraulických vlastností obsypu drenážních potrubí (Equipment for measuring filter and hydraulic properties of backfill drainage pipeline). 2012.
 48. VAŠINOVÁ, Kateřina, Jan VÁCHAL, Petra PÁRTLOVÁ and Radka VÁCHALOVÁ. Zvýšení hodnoty faktoru erozní účinnosti deště R ve vztahu k návrhu protierozních opatření (Increasing Values of the Rainfall Factor R in Relation to the Design of Erosion Control Measures). Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, No 2, p. 305 - 315. ISSN 1802-503X.
 49. 2011

 50. KÁNĚ, Luboš, Jiří TOKAR and Zdeněk KUTNAR. Navrhování střech - základní ustanovení ČSN 73 1901 (Designing of roofs - basic regulations of ČSN 73 1901). 2011.
 51. KUPILÍK, Václav. Protipožární ochrana stavebních konstrukcí s použitím matematického modelování (Fire protection of buildings structures with application of mathematic modelling). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2011, Neuveden, 19 12 2011, p. Nestránkováno, 11 pp. ISSN 1801-4399.
 52. KUPILÍK, Václav. Vliv dilatačních spár na poruchy dlažeb (Effect of the expansion of gaps on the damage of pavings). TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2011, Neuveden, 11 07 2011, p. Nestránkováno, 5 pp. ISSN 1801-4399.
 53. VÁCHAL, Jan and Marek VOCHOZKA. Zařízení pro měření náchylnosti půdy k zátěžové deformaci (Apparatus for measuring soil's susceptibility to stress deformation). 2011.
Display details
Displayed: 13/8/2022 08:30