NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 215-228. ISSN 1802-503X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí
Název anglicky A Few Notes about the Investigation of Point Element Movement in a Resistive Environment
Autoři NOVOTNÝ, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Littera Scripta, České Budějovice, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, 1802-503X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/12:00000265
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky dráha; rychlost; zrychlení; hodograf; časová ustálenost; hmotné body a bodová tělesa; kinematika; balistika
Klíčová slova anglicky trajectory; speed; acceleration; hodograph; consistency of time; mass points and point body; kinematics; ballistics
Štítky KST4, RIV12
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 9. 8. 2012 13:35.
Anotace
Příspěvek ukazuje, jak je možno na principech matematické analýzy a vektorového počtu popisovat trajektorie pohybujících se bodových těles vzhledem k daným počátečním parametrům. Bodovým tělesem budeme rozumět elementární částečku (pevného či kapalného skupenství), popř. těžiště nějakého malého útvaru uvažované fáze o konečné hmotnosti. Analyzuje klasickou (zidealizovanou) dráhu vrženého (vystřeleného) bodového tělesa, přičemž její vlastnosti lze principiálně aplikovat i na geometrii hydraulického paprsku. Příspěvek se zabývá i jedním z obecnějších kinematických modelů balistiky, a to jak v rovinném, tak i v prostorovém pojetí.
Anotace anglicky
This contribution shows the possibilities of describing the trajectories of moving point objects given by the initial parameters, on the principles of mathematical analysis and vector calculus. The point body is understood as an elementary particle (solid or liquid state), or as a center of gravity of a small department of the considered phase of final weight. It analyzes the classical (idealized) trajectory of the thrown (shot) point body, where its properties can be in principle applied to the geometry of the hydraulic beam. This paper deals with one of the more general kinematic models of ballistics, both in plane and in space concepts.
VytisknoutZobrazeno: 27. 10. 2021 15:22