BEDNÁŘOVÁ, Petra, Marian MARSCHALKO, Jozef VLČEK, Karel KUBEČKA a Ladislav KAIS. Analysis of limit states of high retaining walls reinforced with geosynthetics. In 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015. 1. vyd. Sofia (Bulharsko): International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2015. s. 49-56. ISBN 978-619-7105-32-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analysis of limit states of high retaining walls reinforced with geosynthetics
Název česky Analýza mezních stavů vysokých opěrných zdí vyztužených geosyntetikou
Autoři BEDNÁŘOVÁ, Petra (203 Česká republika, garant, domácí), Marian MARSCHALKO (203 Česká republika), Jozef VLČEK (703 Slovensko), Karel KUBEČKA (203 Česká republika, domácí) a Ladislav KAIS (203 Česká republika).
Vydání 1. vyd. Sofia (Bulharsko), 15th International Multidisciplinary Scientific Geoconference and EXPO, SGEM 2015, od s. 49-56, 8 s. 2015.
Nakladatel International Multidisciplinary Scientific Geoconference
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Bulharsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/15:00000577
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-619-7105-32-2
ISSN 1314-2704
Klíčová slova česky geosyntetika; mezní stavy; opěrné zdi
Klíčová slova anglicky FEM; geosynthetics; limit states; retaining walls
Štítky KST4, RIV15, SCOPUS
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 2. 2016 12:53.
Anotace
The main questions at design of the reinforced structures are: necessary tensile strength of reinforced elements depending on the face part type, inclination and chosen backfill material. The limit states are verified by analytical design methods. The evaluation of deformations of the reinforced retaining walls is a problem, especially at high walls. Numerical modelling has advantages in a detail simulation of construction processes, time factor and load intensity. Correct description of face element behaviour, especially the soft layout of wrap-around face or gabions, becomes crucial because of its high influence on the overall visible and measurable deformations on the face. In this case, basket and fill of gabions were modelled separately to achieve more realistic results. Realization of in-situ and laboratory tests on reinforced elements or application of large scale physical modelling can offer additional data to restrict the indefiniteness in modelling of key parts of the structure. Afterwards, it will be possible to evaluate the potential unsuitability of flexible face elements for high retaining walls as shows results of the numerical modelling.
Anotace česky
Hlavní úlohou v návrhu vyztužených opěrných konstrukcí je určení potřebné tahové pevnosti výztužných prvků v závislosti na typu lícních prvků, jejich sklonu a zvoleném materiálu zásypu. Mezní stavy jsou ověřeny analytickými metodami navrhování. Vyhodnocení deformací vyztužených opěrných zdí však představuje problém, a to zejména v případě vysokých opěrných zdích. Numerické modelování má výhody díky detailním simulacím stavebních procesů, časového faktoru výstavby a intenzity zatížení. Přesný popis chování lícních prvků, zejména netuhé uspořádání a zakotvení lícních prvků se stává velmi důležité, protože má vysoký vliv na celkové viditelné a měřitelné deformace. V tomto případě koše, výplň gabiónu byly modelovány odděleně pro dosažení realističtějších výsledků. Realizace in-situ a laboratorních testů vyztužených prvků nebo aplikace fyzikálního modelování ve velkém měřítku, může nabídnout doplňkové údaje a omezit neurčitost v modelování klíčových částí konstrukce. Poté bude možné zhodnotit případnou vhodnost netuhých čelních prvků pro vysoké opěrné zdi, jak ukazují výsledky numerického modelování.
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2021 04:03