Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. KUŠNEROVÁ, Milena, Michal ŘEPKA, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Roman DANEL a Zuzana PALKOVÁ. A study of the connection between bending stress and belt friction using a servomotor controlled by a computer. IEEE Access. IEEE-INST ELECTRICAL ELECTRONICS ENGINEERS INC, 2021, roč. 9, č. 2021, s. 11173-11182. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2021.3049971.
 2. POLLÁK, František, Peter DORČÁK a Peter MARKOVIČ. Corporate Reputation of Family-Owned Businesses: Parent Companies vs. Their Brands. Information. Basel: MDPI, 2021, roč. 12, č. 2, s. Nestránkováno, 16 s. ISSN 2078-2489. doi:10.3390/info12020089.
 3. ZÁRYBNICKÁ, Lucie, Jana MACHOTOVÁ, Radka KOPECKÁ, Radek ŠEVČÍK, Martina HUDÁKOVÁ, Jaroslav POKORNÝ a Jiří ŠÁL. Effect of Cyclotriphosphazene-Based Curing Agents on the Flame Resistance of Epoxy Resins. Polymers. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 1, s. 1 - 21. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym13010008.
 4. ŠULEŘ, Petr, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. Evaluation of the accuracy of machine learning predictions of the Czech Republic´s exports to the China. Journal of Risk and Financial Management. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 2, s. Nestránkováno, 28 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm14020076.
 5. OPRŠAL, Ivo, Johannes THUN, Jan BURJANEK a Donat FAEH. Measurements and modeling of the post-failure micro-deformations and tilts of the Preonzo unstable slope, Alpe di Roscioro, Switzerland. Engineering Geology. Amsterdam: Elsevier, 2021, roč. 280, January, s. 1-12. ISSN 0013-7952. doi:10.1016/j.enggeo.2020.105919.
 6. HRUBÝ, Petr a Tomáš NÁHLÍK. MODELLING OF CRITICAL VELOCITIES OF THE CARDAN MECHANISM USING TRANSFER MATRIX METHOD. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. University of Zilina, 2021, roč. 23, č. 1, s. „B-33“-„B-38“, 6 s. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.B33-B38.
 7. FABIAN, Martin, Dirk MENZEL, Anatoly Ye YERMAKOV, Hristo KOLEV, Maria KAŇUCHOVÁ, Jianmin SHI, Jaroslav KOVÁČ, Nina KOSTOVA, Da Silva KLEBSON L., Senna MAMORU, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Hahn HORST a Vladimír ŠEPEĽÁK. Nanostructure and magnetic anomaly of mechanosynthesized Ce1-xYxO2-delta (x <= 0.3) solid solutions. JOURNAL OF PHYSICS AND CHEMISTRY OF SOLIDS. Neuveden: PERGAMON-ELSEVIER SCIENCE LTD, 2021, roč. 148, January, s. 1-7. ISSN 0022-3697. doi:10.1016/j.jpcs.2020.109673.
 8. CAHA, Zdeněk, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jana HINKE a Pavlína HEJDUKOVÁ. Odborný workshop č. 2 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2021.
 9. HLATKÁ, Martina, Rudolf KAMPF a Patrik GROSS. Optimisation of Distribution Routes: A Case Study. Communications - Scientific Letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS – Publishing House, 2021, roč. 23, č. 1, s. 62-73. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.A62-A73.
 10. POLLÁK, František, Josef VODÁK, Jakub SOVIAR, Peter MARKOVIČ, Gianluca LENTINI, Valerio MAZZESCHI a Alessandro LUE. Promotion of Electric Mobility in the European Union—Overview of Project PROMETEUS from the Perspective of Cohesion through Synergistic Cooperation on the Example of the Catching-Up Region. Sustainability. Basel: MDPI, 2021, roč. 13, č. 3, s. Nestránkováno, 26 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su13031545.
 11. VANÍČKOVÁ, Radka. Psychology of health and mental hygiene: Psychosocial risks, consequences, and possibilities of work stress prevention. Problems and Perspectives in Management. LLC CPC Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 1, s. 68-77. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.19(1).2021.06.
 12. HORÁK, Jakub. Sanctions as a Catalyst for Russia's and China's Balance of Trade: Business Opportunity. Journal of Risk and Financial Management. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 1, s. nestránkováno, 26 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm14010036.
 13. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 14. ZHURAVKA, Fedir, Hanna FILATOVA, Petr ŠULEŘ a Tomasz WOŁOWIEC. State debt assessment and forecasting: Time series analysis. Investment Management and Financial Innovations. LLC CPC Business Perspectives, 2021, roč. 18, č. 1, s. 65-75. ISSN 1810-4967. doi:10.21511/imfi.18(1).2021.06.
 15. ŠŤASTNÁ, Eva a Jakub HORÁK. The results of dividend policy tools can be surprising. In Ashamira S. I., Horák, J., Vrbka, J., Šuleř, P. Lecture Notes in Networks and Systems - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World (Innovative Economic Symposium, IES2020). Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. s. 876-886. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_112.
 16. ROWLAND, Zuzana, George LAZAROIU a Ivana PODHORSKÁ. Use of Neural Networks to accommodate seasonal fluctuations when equalizing time series for the CZK/RMB exchange rate. Risks. Basel: MDPI, 2021, roč. 9, č. 1, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2227-9091. doi:10.3390/risks9010001.
 17. 2020

 18. KRULICKÝ, Tomáš, Jaromír VRBKA a Tomáš BRABENEC. A relationship between the value of the whole and separate parts. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-9, 10 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042094.
 19. KAŇKOVSKÝ, Aleš a Martin DĚDIČ. A Solution of Wheelchair Accessibility in Existing Building – Apartment Building in Kraslice. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-8. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042089.
 20. PANDOVÁ, Iveta, Miroslav RIMÁR, Anton PANDA, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ a Marta HARNIČÁROVÁ. A Study of Using Natural Sorbent to Reduce Iron Cations from Aqueous Solutions. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 10, s. 1-17. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17103686.
 21. SKURIKHINA, O., M. SENNA, M. FABIÁN, R. WITTE, R. TARASENKO, V. TKÁČ, M. ORENDÁČ, M. KAŇUCHOVÁ, V. GIRMAN, E. TÓTHOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Vladimír ŠEPEĽÁK. A sustainable reaction process for phase pure LiFeSi2O6 with goethite as an iron source. Ceramics International. Nizozemsko: Elsevier Ltd, 2020, roč. 46, č. 10, s. 14894-14901. ISSN 0272-8842. doi:10.1016/j.ceramint.2020.03.016.
 22. KOSTIUKEVYCH, Ruslan, Leonid MELNYK, Tomáš KRULICKÝ, Alina KOSTIUKEVYCH a Larysa MELNYK. A value-oriented approach to assessing regional economic development projects. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 4, s. 155-170. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/11.
 23. PODLESNÝ, Jan, Veronika JELÍNKOVÁ, Oldřich PYTELA, Milan KLIKAR a Filip BUREŠ. Acceptor-induced photoisomerization in small thienothiophene push-pull chromophores. Dyes and Pigments. Elsevier Ltd, 2020, roč. 179, August 2020, s. nestránkováno, 3 s. ISSN 0143-7208. doi:10.1016/j.dyepig.2020.108398.
 24. LĂZĂROIU, George, Mária KOVÁČOVÁ, Anna SIEKELOVÁ a Jaromír VRBKA. Addictive behavior of problematic smartphone users: The relationship between depression, anxiety, and stress. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 50-56. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920204.
 25. KLIEŠTIK, Tomáš, Joan SCOTT, Hussam MUSSA a Petr ŠULEŘ. Addictive smartphone behavior, anxiety symptom severity, and depressive stress. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 45-51. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1920204.
 26. MAROUŠEK, Josef, Otakar STRUNECKÝ, Ladislav KOLÁŘ, Marek VOCHOZKA, Marek KOPECKÝ, Anna MAROUŠKOVÁ, Jana BATT, Milos POLIAK, Miloslav SOCH, Petr BARTOŠ, Tomáš KLIEŠTIK, Martin FILIP, Petr KONVALINKA, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Karel SUCHÝ, Tomáš ZOUBEK a Edmond CERA. Advances in nutrient management make it possible to accelerate biogas production and thus improve the economy of food waste processing. ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS. Philadelphia: Taylor and Francis Inc., 2020, neuveden, Jun 2020, s. 1-10, 11 s. ISSN 1556-7036.
 27. MAROUŠEK, Josef, Petr BARTOŠ, Martin FILIP, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Anna MAROUŠKOVÁ, Jan MOUDRÝ, Jiří PETERKA, Jiří ŠÁL, Miloslav ŠOCH, Vojtěch STEHEL, Otakar STRUNECKÝ, Karel SUCHÝ, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Tomáš ZOUBEK. Advances in the agrochemical utilization of fermentation residues reduce the cost of purpose-grown phytomass for biogas production. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, March, s. 1 - 11. ISSN 1556-7036.
 28. SAWYER, Jennifer, Pavol KRÁL, Pavol ĎURANA a Petr ŠULEŘ. Algorithmic compatibility: Love, intimacy, and pleasure on geosocial dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 10, č. 1, s. 94-100. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS101202010.
 29. VRBKA, Jaromír. Altman model for prediction of financial health within Polish enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1198-1205. ISBN 978-605-82433-8-5.
 30. BILAN, Yuriy, Halyna MISHCHUK, Iryna ROSHCHYK a Iveta KMECOVÁ. An analysis of intellectual potential and its impact on the social and economic development of European countries. Journal of Competitiveness. Zlín, Česká republika: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky, 2020, roč. 12, č. 1, s. 22-38, 19 s. ISSN 1804-171X.
 31. ŠAJGALÍK, Michal, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Andrej CZÁN, Tatiana CZÁNOVÁ, Mário DRBÚL, Marian BORZAN a Ján KMEC. Analysis and Prediction of the Machining Force Depending on the Parameters of Trochoidal Milling of Hardened Steel. Applied Sciences (Switzerland). Basel: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 5, s. 1 - 19. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10051788.
 32. SHENG, Pengfei, Yaowu DONG a Marek VOCHOZKA. Analysis of cost-effective methods to reduce industrial wastewater emissions in China. Water. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 6, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 2073-4441. doi:10.3390/w12061600.
 33. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Analysis of transportation companies in the Czech Republic by the Kohonen networks - identification of industry leaders. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina, Slovensko: Univerzity of Zilina, 2020, roč. 23, č. 1, s. 32-43. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.A32-A43.
 34. LIŽBETIN, Ján a Ondrej STOPKA. Application of Specific Mathematical Methods in the Context of Revitalization of Defunct Intermodal Transport Terminal: A Case Study. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI Headquarters, Basel, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2020, roč. 12, č. 6, s. 1-22. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12062295.
 35. STOPKA, Ondrej, Mária STOPKOVÁ, Vladimír ĽUPTÁK a Srećko KRILE. APPLICATION OF THE CHOSEN MULTI-CRITERIA DECISION-MAKING METHODS TO IDENTIFY THE AUTONOMOUS TRAIN SYSTEM SUPPLIER. TRANSPORT PROBLEMS. Katowice, Poland: Silesian University of Technology, 2020, roč. 15, č. 2, s. 45-47. ISSN 1896-0596. doi:10.21307/TP-2020-019.
 36. NEDELIAKOVA, Eva, Lenka LIŽBETINOVÁ, Renata STASIAK-BETLEJEWSKA a Adrian SPERKA. Application of the reason model within risk management on railway crossings: A case study. Scientific Journal of Silesian University of Technology. Series Transport. Faculty of Transport and Aviation Engineering, Silesian University of Technology, 2020, roč. 109, č. 2020, s. 129-140. ISSN 0209-3324. doi:10.20858/sjsutst.2020.109.12.
 37. HAŠKOVÁ, Simona, Pavel ROUSEK a Jakub HORÁK. Assessment of relation between legislative risk and expected profitability of a subsidized project. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 113-116. ISSN 1804-7890.
 38. FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL, Jaroslav ŽÁK a Robert ČERNÝ. Assessment of Wood-Based Fly Ash as Alternative Cement Replacement. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12229580.
 39. ZAZPE, Raul, Jaroslav CHARVOT, Richard KRUMPOLEC, Ludek HROMADKO, David PAVLIŇÁK, Filip DVORAK, Petr KNOTEK, Jan MICHALICKA, Jan PRIKRYL, Siowwoon NG, Veronika JELÍNKOVÁ, Filip BUREŠ a Jan M. MACAK. Atomic Layer Deposition of MoSe2 Using New Selenium Precursors. FlatChem. Elsevier B.V., 2020, roč. 21, Květen, s. 1-24. ISSN 2452-2627. doi:10.1016/j.flatc.2020.100166.
 40. BELÁS, Jaroslav, Iveta KMECOVÁ a Martin CEPEL. Availability of human capital and the development of the public infrastructure in the context of business activities of SMEs. Administratie si Management Public. Rumunsko, Bukurešť: Academy of Economic Studies from Bucharest, 2020, roč. 2020, č. 34, s. 27-44. ISSN 1583-9583. doi:10.24818/amp/2020.34-02.
 41. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Bankruptcy or success? The effective prediction of a company's financial development using LSTM. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187529.
 42. HORÁK, Jakub. Bankruptcy prediction of small and medium-sized industrial companies in Czechia. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1206-1212. ISBN 978-605-82433-8-5.
 43. VIRGLEROVÁ, Zuzana, Tomáš KLIEŠTIK, Zuzana ROWLAND a Zoltán ROZSA. Barriers to internationalisation of SMEs in Visegrad group countries. Transformations in Business and Economics. Vilnius: Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 3, s. 58 - 73. ISSN 1648-4460.
 44. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Better results of artificial neural networks in predicting ČEZ share prices. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 2, s. 259-278. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/18.
 45. KRAUS, Michal, Kateřina ŽÁKOVÁ a Jaroslav ŽÁK. Biochar for Vertical Greenery Systems. Energies. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 23, s. 1 - 13. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13236320.
 46. FOŘT, Jan, Jiří ŠÁL, Radek ŠEVČÍK, Magdaléna DOLEŽELOVÁ, Martin KEPPERT, Miloš JERMAN, Martina ZÁLESKÁ, Vojtěch STEHEL a Robert ČERNÝ. Biomass fly ash as an alternative to coal fly ash in blended cements: Functional aspects. Construction and Building Materials. Elsevier Ltd, 2020, Neuveden, č. 2020, s. 1 - 11. ISSN 0950-0618.
 47. CEPEL, Martin, Jan DVORSKÝ, Elena GREGOVÁ a Jaromír VRBKA. Business environment quality model in the SME segment. Transformations in Business & Economics. Vilnius, Lithuania: Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 1, s. 262-283. ISSN 1648-4460.
 48. WILLIAM, Arthur, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Business Process Optimization, Cognitive Decision-Making Algorithms, and Artificial Intelligence Data-driven Internet of Things in Sustainable Smart Manufacturing. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 8, č. 4, s. 39-48. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/JSME8420204.
 49. KEANE, Eliot, Katarína ZVARÍKOVÁ a Zuzana ROWLAND. Cognitive Automation, Big Data-driven manufacturing, and Sustainable Industrial Value Creation in Internet of Things-based Real-Time Production Logistics. Economics, Management, and Financial Markets. New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 15, č. 4, s. 39-48. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM15420204.
 50. ZITRICKÝ, Vladislav, Vladimír ĽUPTÁK, Ondrej STOPKA a Mária STOPKOVÁ. Comparative analysis in terms of environmental impact assessment between railway and air passenger transport operation: a case study. International Journal of Sustainable Aviation. Ženeva, Switzerland: Inderscience Publishers, World Trade Centre Building II, 29 route de Pre-Bois, Case Postale 856, CH-1215 Genève 15 Switzerland, 2020, roč. 6, č. 1, s. 21-35. ISSN 2050-0475.
 51. KOČÍ, Václav, Jan KOČÍ, Jiří MADĚRA, Jaroslav ŽÁK a Robert ČERNÝ. Computational Prediction of Susceptibility to Biofilms Growth: Two-Dimensional Analysis of Critical Construction Details. Energies. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 2, s. 1-17. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13020293.
 52. LĂZĂROIU, George, Veronika MACHOVÁ a Jiří KUČERA. Connected and Autonomous Vehicle mobility: Socially disruptive technologies, networked transport systems, and Big Data algorithmic analytics. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 2, s. 61-69. ISSN 1948-9137. doi:10.22381/CRLSJ12220207.
 53. KASYCH, Alla, Petr ŠULEŘ a Zuzana ROWLAND. Corporate environmental responsibility through the prism of strategic management. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-29. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12229589.
 54. SCOTT, Roger, Miloš POLIAK, Jaromír VRBKA a Elvíra NICA. COVID-19 response and recovery in smart sustainable city governance and management: Data-driven Internet of Things systems and Machine Learning-based analytics. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 2, s. 16-22. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12220202.
 55. HORÁK, Jakub, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Creating a comprehensive method for the evaluation of a company. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-23. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219114.
 56. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ, Jaroslav KOLLMANN a Jan MAREČEK. Credit Absorption Capacity of Businesses in the Construction Sector of the Czech Republic—Analysis Based on the Difference in Values of EVA Entity and EVA Equity. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219078.
 57. POLLÁK, František, Ján DOBROVIČ, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Crisis management of corporate reputation-analysis of selected e-commerce entities in times of global pandemics. In Petr D., Gerhard C., Vaclav O. IDIMT 2020: Digitalized Economy, Society and Information Management - 28th Interdisciplinary Information Management Talks. Linz, Österreich: Trauner Verlag Universitat, 2020. s. 297-304. ISBN 978-3-99062-958-1.
 58. ROZSA, Zoltan a Iveta KMECOVÁ. Cybervetting prospective employees of SMEs. Journal of International Studies. Poland, Szczecin: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 1, s. 295-309. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-1/19.
 59. CHARVOT, Jaroslav, Daniel POKORNÝ, Raul ZAZPE, Richard KRUMPOLEC, David PAVLIŇÁK, Luděk HROMÁDKO, Jan PŘIKRYL, Jhonatan RODRIGUEZ-PEREIRA, Milan KLIKAR, Veronika JELÍNKOVÁ, Jan M. MACAK a Filip BUREŠ. Cyclic Silylselenides: Convenient Selenium Precursors for Atomic Layer Deposition. ChemPlusChem. Weinheim: Wiley-VCH Verlag, 2020, roč. 85, č. 3, s. 576-579. ISSN 2192-6506. doi:10.1002/cplu.202000108.
 60. OLHA, Kuzmenko, Petr ŠULEŘ, Serhiy LYEONOV, Judrupa ILZE a Anton BOIKO. Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 3, s. 332-339. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-3/22.
 61. T., Skrucany, Mária STOPKOVÁ, Ondrej STOPKA a Milojević S. Design of a daily-user methodology to detect fuel consumption in cars with spark ignition engine. Applied Engineering Letters. Beograd, Serbia: Serbian Academic Center, 2020, roč. 5, č. 3, s. 80-86. ISSN 2466-4677. doi:10.18485/aeletters.2020.5.3.2.
 62. ARIF NASUTION, Abdillah, Keulana ERWIN a Ladislav BARTUŠKA. Determinant Study of Conventional Transportation and Online Transportation. In Stopkova M.,Bartuska L. Transportation Research Procedia. 44. vyd. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2020. s. 276-282. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2020.02.042.
 63. KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 212 - 217. ISSN 1804-7890.
 64. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ a Tomáš BRABENEC. Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 960. vyd. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10, 11 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042102.
 65. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187690.
 66. KUČERA, Jiří a Petr ŠULEŘ. Development of Economic Value Added (EVA) of leasing companies active in the Czech republic in the years 2005-2019. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 218 - 223. ISSN 1804-7890.
 67. LOJDA, Jan, Otakar NĚMEC, Vladimír NÝVLT a Lenka LIŽBETINOVÁ. Digitalization in Construction as an Educational Challenge for Universities. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042095.
 68. KMECOVÁ, Iveta. Digitization, Digital Technology, and Importance of Digital Technology in Teaching. In S. Ashmarina, M. Vochozka a V. Mantulenko. Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, Cham, 2020. s. 526-537. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_63.
 69. CERA, Gentjan, Jaroslav BELAS, Josef MAROUŠEK a Edmond CERA. Do size and age of small and medium-sized enterprises matter in corporate social responsibility? Economics and Sociology. Szcecin: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 2, s. 86-99. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-2/6.
 70. HAŠKOVÁ, Simona, Veronika MACHOVÁ, Jan HEJDA a Tomáš BRABENEC. Earning value approach vs. asset-based approach valuation of a business. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 98-104. ISSN 1804-7890.
 71. SIEKELOVÁ, Anna, Katarina VALÁŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Earnings management initiatives and selected characteristics of an entity: a case study of the Visegrad Four. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2020, roč. 18, č. 3, s. 28-41. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.03.
 72. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Economic evaluation of the environmental impacts of current systems of flat roofs. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020. s. 555-560. ISSN 1314-2704. doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.071.
 73. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Elastic-Plastic Load-Carrying Capacity of Simple Frame Structures. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042087.
 74. SLÁDEK, Pavel. E-learning as teleworking from the perspective of a teacher. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of INTED2020 Conference. 14th International Technolog. Valencia, Spain: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2020. s. 6436-6445. ISBN 978-84-09-17939-8.
 75. KVĚTOVÁ, Hana, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Enterprise value assessment as an evaluation criterion of a merger. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 856-863. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_110.
 76. MAJERNÍK, Ján, Gašpár ŠTEFAN, Martin PODAŘIL a Coranič TOMÁŠ. EVALUATION OF THERMAL CONDITIONS AT CAST-DIECASTING MOLD INTERFACE. MM SCIENCE JOURNAL. PRIPOCNI 1519-10A, PRAGUE 10, 10100, CZE: MM SCIENCE, 2020, roč. 2020, November 2020, s. 4112-4118. ISSN 1803-1269.
 77. KOČÍ, Václav, Lenka SCHEINHERROVÁ, Jiří MADĚRA, Martin KEPPERT, Zbigniew SUCHORAB, Grzegorz ŁAGÓD a Robert ČERNÝ. Experimental and Computational Study of Thermal Processes in Red Clays Exposed to High Temperatures. Energies. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 9, s. 1-15. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13092211.
 78. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Financial stability in Central European countries: Case of the Visegrad four. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1218-1223. ISBN 978-605-82433-8-5.
 79. STELLNER, František, Radek SOBĚHART, Stanislav BÍLEK a Michal ŠUTA. Foreign e-procurement: the case of the Czech economy in the context of employing it professionals. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. SHS Web of Conferences (volume 74): The 19th International Scientific Conference "Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy", 9. - 10. 10. 2019. 74. vyd. Žilina, Slovensko: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 1-6. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207404027.
 80. GAVUROVÁ, Beata, Viera IVANKOVÁ, Martin RIGELSKÝ a Petr ŠULEŘ. Gender health inequalities and economic productivity in OECD countries. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. London, United Kingdom: Taylor & Francis Group, 2020, roč. 1, nečíslováno, s. 1-20. ISSN 1331-677X. doi:10.1080/1331677X.2020.1845762.
 81. LIŽBETINOVÁ, Lenka a Miloš HITKA. Gender motivation differences of Czech and Chinese employees. Periodica Polytechnica Social and Management Sciences. Budapest, HUNGARY: Periodica Polytechnica Social and Management Sciences; Budapest University of Technology and Economics, 2020, roč. 28/2020, č. 1, s. 48-58. ISSN 1587-3803. doi:10.3311/PPso.12867.
 82. HANZL, Jiří. General Application of Multiple Criteria Decision Making Methods for Finding the Optimal Solution in City Logistics. Open Engineering. Warsaw, Poland: DE GRUYTER Poland, Bogumiła Zuga 32A Str., 01-811 Warsaw, Poland, 2020, roč. 10, č. 1, s. 147 - 153. ISSN 2391-5439. doi:10.1515/eng-2020-0023.
 83. SOBĚHART, Radek, František STELLNER, Stanislav BÍLEK a Lenka DIENESOVÁ. Global market opportunities: analysis of the foreign language websites in the Czech economy in the context of the number of it professionals. In prof. Ing. Tomas Kliestik, PhD. SHS Web of Conferences (volume 74): The 19th International Scientific Conference "Globalization and its Socio-Economic Consequences 2019 – Sustainability in the Global-Knowledge Economy", 9. - 10. 10. 2019. 74. vyd. Žilina, Slovensko: UNIVERSITY OF ZILINA, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics, 2020. s. 1-8. ISSN 2261-2424. doi:10.1051/shsconf/20207403011.
 84. MUSÍLEK, Josef. Horizontal Forces on Crane Runway during motion of the Crane. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042096.
 85. GAVUROVÁ, Beáta, Viera IVANKOVÁ a Iveta KMECOVÁ. How do gender inequalities in health relate to the competitivenes of developed countries? An empirical study. Journal of Competitiveness. Zlín, Česká republika: Tomas Bata University in Zlín, 2020, roč. 12, č. 3, s. 99-118. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.03.06.
 86. MITAL'OVA, Zuzana, Dusan MITAL, Frantisek BOTKO, Juliana LITECKA, Jozef ZAJAC, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. Identification of Topography of Surfaces Created by Turning Biomaterials with Optical Profilometry. BIORESOURCES. Neuveden: NORTH CAROLINA STATE UNIV DEPT WOOD & PAPER SCI, 2020, roč. 15, č. 2, s. 2483 - 2494. ISSN 1930-2126. doi:10.15376/biores.15.2.2483-2494.
 87. KRÁL, Pavol, Katarína JANOŠKOVÁ, George LAZAROIU a Petr ŠULEŘ. Impact of selected socio-demographic characteristics on branded product preference in consumer markets. MANAGEMENT & MARKETING-CHALLENGES FOR THE KNOWLEDGE SOCIETY. WARSAW: Sciendo, 2020, roč. 15, č. 4, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1842-0206. doi:10.2478/mmcks-2020-0033.
 88. BELÁS, Jaroslav, Martin ČEPEL, Beáta GAVUROVÁ a Iveta KMECOVÁ. Impact of social factors on formation of business environment for SMEs. Economics & Sociology. Szczecin: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 4, s. 267-280. ISSN 2071-789X. doi:10.14254/2071-789X.2020/13-4/17.
 89. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Mirko DOHNAL. Indikátory finanční výkonnosti pro malé a střední podniky. 2020.
 90. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor Environmental Quality Determinants in the Buildings. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042092.
 91. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Indoor NOx pollution of indoor working environment. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020. s. 567-572. ISSN 1314-2704. doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.073.
 92. DAVIS, Ruth, Marek VOCHOZKA, Jaromír VRBKA a Octav NEGURIȚĂ. Industrial artificial intelligence, smart connected sensors, and big data-driven decision-making processes in internet of things-based real-time production logistics. Economics, Management, and Financial Markets. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 15, č. 3, s. 9-15. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM15320201.
 93. GORZELANCZYK, Piotr, Martin JURKOVIC, Martin KALINA, Jarmila SOSEDOVA a Vladimír ĽUPTÁK. INFLUENCE OF MOTORIZATION DEVELOPMENT ON CIVILIZATION DISEASES. TRANSPORT PROBLEMS. Katowice: SILESIAN UNIV TECHNOLOCY, 2020, roč. 15, č. 3, s. 53-66. ISSN 1896-0596. doi:10.21307/tp-2020-033.
 94. KOPECKÝ, Marek, Jiří PETERKA, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Josef MAROUŠEK, Radka VÁCHALOVÁ, Marcel HEROUT, Otakar STRUNECKÝ, Jana BATT a Dang Khoa TRAN. Influence of selected maize cultivation technologies on changes in the labile fraction of soil organic matter sandy-loam cambisol soil structure. Soil and Tillage Research. Amsterdam: Elsevier, 2020, roč. 207, March, s. 1 - 6. ISSN 0167-1987.
 95. FOŘT, Jan, Jan KOČÍ, Jaroslav POKORNÝ a Robert ČERNÝ. Influence of Superabsorbent Polymers on Moisture Control in Building Interiors. Energies. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 8, s. 1-13. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13082009.
 96. NADANYIOVÁ, Margaréta, Lublca GAJANOVÁ, Jana MAJEROVÁ a Lenka LIŽBETINOVÁ. Influencer marketing and Its Impact on consumer lifestyles. Forum Scientiae Oeconomia. WSB University, 2020, roč. 8, č. 2, s. 109-120. ISSN 2300-5947. doi:10.23762/FSO_VOL8_NO2_7.
 97. VANÍČKOVÁ, Radka. INNOVATION CORPORATE ENERGY MANAGEMENT: EFFICIENCY OF GREEN INVESTMENT. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS. Ukrajina: SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 56-67. ISSN 2218-4511.
 98. VANÍČKOVÁ, Radka a Szczepańska WOSZCZYNA. Innovation of business and marketing plan of growth strategy, business success and competitive advantage in exhibition industry. Polish Journal of Management Studies. CZESTOCHOWA, Polsko: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, Polsko, 2020, roč. 21/2020, č. 2, s. 425 - 445. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2020.21.2.30.
 99. PODHORSKÁ, Ivana, Jaromír VRBKA, George LAZAROIU a Maria KOVÁČOVÁ. Innovations in financial management: recursive predictin model based on decision trees. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, roč. 3, nečíslováno, s. 276-292. ISSN 2218-4511.
 100. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Innovations in management forecast: Time development of stock prices with neural networks. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 324-339. ISSN 2218-4511.
 101. KLIEŠTIK, Tomáš, Elvíra NICA, Petr ŠULEŘ a Katarina VALÁŠKOVÁ. Innovations in the company´s earnings management: the case for the Czech Republic and Slovakia. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, roč. 3, nečíslováno, s. 332-345. ISSN 2218-4511.
 102. PARDAL, Pedro, Rui DIAS, Petr ŠULEŘ, Nuno TEIXEIRA a Tomáš KRULICKÝ. Integration in Central European capital markets in the context of the global COVID-19 pandemic. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun: Institute of Economic Research, 2020, roč. 15, č. 4, s. 627 - 650. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2020.027.
 103. KOČÍ, Václav, Miloš JERMAN, Zbyšek PAVLÍK, Jiří MADĚRA, Jaroslav ŽÁK a Robert ČERNÝ. Interior thermal insulation systems based on wood fiberboards: experimental analysis and computational assessment of hygrothermal and energy performance in the Central European climate. Energy and buildings. Lausanne: Elsevier Science, 2020, roč. 222, September, s. 1 - 11. ISSN 0378-7788.
 104. WATSON, Alexander, Zdeňka MUSOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled smart cities: Big data-driven decision-making processes in the knowledge-based urban economy. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 1, s. 94-100. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12120209.
 105. HUGHES, Ashley, Eva KICOVÁ, Erika KOVALOVÁ a Zuzana ROWLAND. Intimate digital traces: Sociosexual attitudes and behaviors on geolocation-based dating apps. Journal of Research in Gender Studies. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 10, č. 1, s. 52-58. ISSN 2164-0262. doi:10.22381/JRGS10120204.
 106. STRAKOVÁ, Jarmila, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA, Zdeněk CAHA, Petra PÁRTLOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Iveta KMECOVÁ, Jan URBAN a Stanislav BÍLEK. Malé a střední podniky v ČR - současnost a vize. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2020. 200 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1747-5.
 107. PÁRTLOVÁ, Petra, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, František POLLÁK a Ján DOBROVIČ. MANAGEMENT OF INNOVATION OF THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE RURAL ENTERPRISES. MARKETING AND MANAGEMENT OF INNOVATIONS. Ukrajina: SUMY STATE UNIV, DEPT MARKETING, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 340-353. ISSN 2218-4511.
 108. BELÁS, Jaroslav, Martin ČEPEL, Yana KLIUCHNIKAVA a Jaromír VRBKA. Market risk in the SMEs segment in the Visegrad group countries. Transformations in Business and Economics. Vilnius University, 2020, roč. 19, č. 3, s. 678-693. ISSN 1648-4460.
 109. STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Mechanisms of fluoride toxicity: From enzymes to underlying integrative networks. Applied Sciences. Switzerland: MDPI, 2020, roč. 10, č. 20, s. 1-24. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10207100.
 110. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 111. LOJDA, Jan a Otakar NĚMEC. Metodika sdílení kompetencí. Praha: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020. 107 s. ISBN 978-80-7468-181-3.
 112. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana a Aleš KAŇKOVSKÝ. Mobility in Public Spaces of Small Towns in the Czech Republic. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042090.
 113. ŽÁK, Jaroslav. Modelling Effectiveness of Environmental Greenery Systems as a Tool to Partially Eliminate Urban Overheating. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042100.
 114. KOPAL, Ivan, Juliana VRŠKOVÁ, Alžběta BAKOŠOVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Ivan LABAJ, Darina ONDRUŠOVÁ, Jan VALÍČEK a Jan KRMELA. Modelling the Stiffness-Temperature Dependence of Resin-Rubber Blends Cured by High-Energy. Polymers. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 11, s. 1 - 18. ISSN 2073-4360. doi:10.3390/polym12112652.
 115. KASYCH, Alla, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND a Valentina GLUHKOVA. Modern human resource management models: Values, development approaches, transformation. Quality - Access to Success. Bucharest, Romania: Romanian Society for Quality Assurance, 2020, roč. 21, č. 179, s. 72-79. ISSN 1582-2559.
 116. KOPECKÝ, Marek, Ladislav KOLÁŘ, Petr KONVALINA, Otakar STRUNECKÝ, Florina TEODORESCU, Petr MRÁZ, Jiří PETERKA, Radka VÁCHALOVÁ, Jaroslav BERNAS, Petr BARTOŠ, Feodor FILIPOV a Daniel BUCUR. Modified biochar-A tool for wastewater treatment. Energies. BASEL: MDPI, 2020, roč. 2020, č. 13, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en13205270.
 117. MAROUŠEK, Josef, Ladislav KOLÁŘ, Otakar STRUNECKÝ, Marek KOPECKÝ, Petr BARTOŠ, Anna MAROUŠKOVÁ, Eva CUDLÍNOVÁ, Petr KONVALINA, Miloslav ŠOCH, Jan MOUDRÝ, Radka VANÍČKOVÁ a Jaromír VRBKA. Modified biochars present an economic challenge to phosphate management in wastewater treatment plants. JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION. OXFORD, Anglie, VB: ELSEVIER, 2020, roč. 272/2020, nečíslováno, s. nestránkováno, 9 s. ISSN 0959-6526. doi:10.1016/j.jclepro.2020.123015.
 118. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Miloš HITKA, Radovan SOUŠEK a Zdeněk CAHA. Motivational preferences within job positions are different: Empirical study from the Czech transport and logistics enterprises. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja. ABINGDON: ROUTLEDGE JOURNALS, TAYLOR & FRANCIS LTD, 2020, Neuveden, Neuveden, s. 1 - 21. ISSN 1848-9664. doi:10.1080/1331677X.2020.1863831.
 119. PÁRTLOVÁ, Petra, Zuzana DVOŘÁKOVÁ LÍŠKOVÁ, Miroslav FELCAN, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL a Jozef POLOMSKÝ. New Approach to determining the economic potential of rural area on the example of the South Bohemian region of The Czech Republic. ENTREPRENEURSHIP AND SUSTAINABILITY ISSUES. Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, Litva, 2020, roč. 8 svazek, č. 2, s. 914-931. ISSN 2345-0282. doi:10.9770/jesi.2020.8.2(55).
 120. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Zdeněk CAHA, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Veronika MACHOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Jakub HORÁK. Odborná sekce Společnost 4.0 na mezinárodní vědecké konferenci Trendy v podnikání 2020. 2020.
 121. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Odborný workshop č. 1 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2020.
 122. KHASHIMOV, Abdukomil Risbekovich a Dana SMETANOVÁ. On the Uniqueness Classes of Solutions of Boundary Value Problems for Third-Order Equations of the Pseudo-Elliptic Type. Axioms. Basel: MDPI, 2020, roč. 9, č. 3, s. 1-8. ISSN 2075-1680. doi:10.3390/axioms9030080.
 123. HLATKÁ, Martina, Rudolf KAMPF, Gabriel FEDORKO a Vieroslav MOLNÁR. Optimization of Logistics Processes During the Production of Wood Chips. TEM JOURNAL-TECHNOLOGY EDUCATION MANAGEMENT INFORMATICS. Srbsko: ASSOC INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY EDUCATION & SCIENCE, HILMA ROZAJCA 15, NOVI PAZAR, 36300, SRBSKO, 2020, roč. 9, č. 3, s. 889-898. ISSN 2217-8333. doi:10.18421/TEM93-08.
 124. DIMACHE, A. - N., Ghiocel GROZA, Marilena JIANU, Sorin PERJU, Laurențiu RECE, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. Optimization of the Solution of a Dispersion Model. Mathematics. MDPI AG, 2020, roč. 8, č. 3, s. 1 - 11. ISSN 2227-7390. doi:10.3390/math8030318.
 125. MIKUŠOVÁ, Nikoleta, Soňa BADIAROVÁ a Karel JEŘÁBEK. Optimization of Welding Pliers Production for the Automotive Industry – Case Study. Advances in Science and Technology Research Journal. Lublin: LUBLIN UNIV TECHNOLOGY, 2020, roč. 14, č. 4, s. 240-249. ISSN 2080-4075. doi:10.12913/22998624/128105.
 126. STRUNECKÁ, Anna a Otakar STRUNECKÝ. Paradoxes of fluoride toxicity. Fluoride. DUNEDIN: International Society for Flouride Research, 2020, roč. 53, č. 2, s. 198-203. ISSN 2253-4083.
 127. HANZL, Jiří. Parking Information Guidance Systems and Smart Technologies Application Used in Urban Areas and Multi-storey Car Parks. In Stopkova M.,Bartuska L. Transportation Research Procedia. 44. vyd. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2020. s. 361 - 368. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2020.02.030.
 128. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Perceived Air Quality and Productivity in the Office Building. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042088.
 129. BELÁS, Jaroslav, Khuramm Ajaz KHAN, Josef MAROUŠEK a Zoltán ROZSA. Perceptions of the importance of business ethics in SMEs: A comparative study of Czech and Slovak entrepreneurs. Ethics and Bioethics. Sciendo, 2020, roč. 10, 1-2, s. 96-106. ISSN 1338-5615. doi:10.2478/ebce-2020-0010.
 130. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Point Thermal Bridges at The Ventilated Facade and The Impact on The Economics of Building Operation. In Oldrich Zmeskal, Peter Matiasovsky, Zbyšek Pavlík. AIP Conference Proceedings. Neuveden: Neuveden, 2020. s. 1-7. ISSN 0094-243X. doi:10.1063/5.0034039.
 131. MAJERNÍK, Ján, Štefan GAŠPÁR, Ján KMEC, Monika KARKOVÁ a Jozef MAŠČENÍK. Possibility of Utilization of Gate Geometry to Modify the Mechanical and Structural Properties of Castings on the Al-Si Basis. Materials. BASEL: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2020, roč. 13, č. 16, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/MA13163539.
 132. GRÁF, Petr a Zuzana ROWLAND. Potential of the small enterprise value assessment using the discounted FCFF method. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 846-855, 12 s. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_109.
 133. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ a Pedro PARDAL. Predicting future Brent oil price on global markets. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 3, s. 375-392. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i3.10.
 134. BRABENEC, Tomáš, Petr ŠULEŘ, Jakub HORÁK a Miloš PETRÁŠ. Prediction of the future development of gold price. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Faculty of Miing, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 2, s. 250-262. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i2.11.
 135. HARNIČÁROVÁ, Marta, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, Ivan KOPAL, Júlia LITECKÁ, Milan KADNÁR, Ján KMEC a Zuzana PALKOVÁ. Prediction of shortening and material grain size after extrusion using the ecap method. Defect and Diffusion Forum. Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, 2020, roč. 400, č. 2020, s. 91-105. ISSN 1012-0386. doi:10.4028/www.scientific.net/DDF.400.91.
 136. SCOTT, Joan, Aurel PERA, Katarína VALÁŠKOVÁ, Jakub HORÁK a Pavol ĎURANA. Problematic smartphone use severity: Behavioral addiction, psychiatric symptoms, and pathological personality traits. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 64-70. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920206.
 137. TAYLOR, Peter, Pavol KRÁL, Jaromír VRBKA a Elena GREGOVÁ. Problematic smartphone use, social anxiety symptom severity, and technology-related behaviors and attitudes. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 73-79. ISSN 1584-8574. doi:10.22381/AM1920208.
 138. PAPOUŠKOVÁ, Květa, Martin TELECKÝ a Jiří ČEJKA. PROCESS EFFICIENCY ANALYSIS OF SELECTED AUTOMOTIVE COMPANIES IN EUROPE. Communications - Scientific Letter of the University of Zilina. Univerzitna 8215/1, 01026 Zilina, Slovak: University of Zilina EDIS - Publishing House, 2020, roč. 04/2020, č. 22, s. 20-27. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/com.C.2020.4.20-27.
 139. KOVÁCS, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. Properties of cement-based composites with carbon mineral admixture. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042091.
 140. ĽUPTÁK, Vladimír, Mária STOPKOVÁ a Martin JURKOVIČ. Proposal for Introducing Uniform Traction Power System in Context of Efficient Locomotive Use. In Maria Stopkova, Ladislav Bartuska, Ondrej Stopka. Transportation Research Procedia, ELSEVIER. Transportation Research Proc. Amsterdam, Netherlands: Elsevier, 2020. s. 378-386. ISSN 2352-1457.
 141. ĽUPTÁK, Vladimír, Mária STOPKOVÁ a Martin JURKOVIČ. Proposed Methodology for the Calculation of Overview Distances at Level Crossings and the Inclusion Thereof in National Standards. Sustainability — Open Access Journal, MDPI. Basel, Switzerland: MDPI Headquarters, Basel, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2020, roč. 11, č. 14, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12145684.
 142. DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
 143. CONNOLLY-BARKER, Melisa, Tomáš KLIEŠTIK, Petr ŠULEŘ a Katarína ZVARÍKOVÁ. Real-time decision-making in the information technology-driven economy: Planning, managing, and operating smart sustainable cities. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 1, s. 73-79. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12120206.
 144. KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ a Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 1, s. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
 145. ROMMER, Derek, Jana MAJEROVÁ a Veronika MACHOVÁ. Repeated COVID-19 pandemic-related media consumption: Minimizing sharing of nonsensical misinformation through health literacy and critical thinking. Linguistic and Philosophical Investigations. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 107-113. ISSN 1841-2394. doi:10.22381/LPI1920207.
 146. MACHOVÁ, Petra a Jiří ŠÁL. Replacement of Polymer Fibers with Hemp Fibers in Concrete. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-5. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042098.
 147. BARTUŠKA, Ladislav a Remigiusz ŁABUDZKI. Research of basic issues of autonomous mobility. In Stopkova M.,Bartuska L. Transportation Research Procedia. 44. vyd. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2020. s. 356-360. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2020.02.031.
 148. KRYVENCHUK, Y., O. VOVK, A. CHUSHAK-HOLOBORODKO, V. KHAVALKO a Roman DANEL. Research of servers and protocols as means of accumulation, processing and operational transmission of measured information. In Shakhovska N.,Medykovskyy M.O. Advances in Intelligent Systems and Computing. 1080. vyd. Switzerland: Springer, 2020. s. 920-934. ISBN 978-3-030-33694-3. doi:10.1007/978-3-030-33695-0_60.
 149. VALÍČEK, Jan, Marta HARNIČÁROVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, M. ŠAJGALÍK, Ján KMEC, I. KOPAL, A. PANDA a Zuzana PALKOVÁ. Reverse reconstruction of surface topography from residual stress after chip-forming machining of the material. Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Německo: Wiley-VCH Verlag, 2020, roč. 51, č. 5, s. 579-585. ISSN 0933-5137. doi:10.1002/mawe.202000017.
 150. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Risk and integrative approach to indoor environment quality in buildings. In 20th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2020. Neuveden: International Multidisciplinary Scientific Geoconference, 2020. s. 625-630. ISSN 1314-2704. doi:10.5593/sgem2020/6.1/s27.081.
 151. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ a Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 152. SCHMEIDLER, Karel. Safe and Secure Cities for Pedestrians and Senior Citizens. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-8. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042099.
 153. LĂZĂROIU, George, Jakub HORÁK a Katarína VALÁŠKOVÁ. Scaring ourselves to death in the time of COVID-19: Pandemic awareness, virus anxiety, and contagious fear. Linguistic and Philosophical Investigations. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 114-120. ISSN 1841-2394. doi:10.22381/LPI1920208.
 154. LIPOLDOVA, Martina, Miloš HITKA, Robert SEDMAK, Branislav KOLENA a Tsolmon JAMBAL. Secular Trends of Adult Population and Their Impacts in Industrial Design and Ergonomics. Applied Sciences. Basel: MDPI, 2020, roč. 10, č. 21, s. Nestránkováno, 16 s. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10217565.
 155. VASYLIEVA, Tetyana, Veronika MACHOVÁ, Alina VYSOCHYNA, Joanna PODGÓRSKA a Yaryna SAMUSEVYCH. Setting up architecture for environmental tax system under certain socioeconomic conditions. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 4, s. 273-285. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/19.
 156. MAROUŠEK, Josef, Anna MAROUŠKOVÁ a Tomáš KŮS. Shower cooler reduces pollutants release in production of competitive cement substitute at low cost. Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects. Philadelphia: Taylor & Francis, 2020, Neuveden, September, s. 1 - 10. ISSN 1556-7036.
 157. PORTER, Thomas, Ana-Madalina POTCOVARU, Anna ZAUŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marián GRUPAČ. Smartphone addiction risk, anxiety symptom severity, and depression psychopathology. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 57-63. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920205.
 158. STOPKA, Ondrej, Vladimír ĽUPTÁK, Mária STOPKOVÁ, Martin JURKOVIČ a Karel JEŘÁBEK. Streamlining possibility of transport-supply logistics when using chosen Operations Research techniques. Open Engineering. WARSAW: DE GRUYTER POLAND SP Z O O, 2020, roč. 11, č. 1, s. 195-204. ISSN 2391-5439. doi:10.1515/eng-2021-0023.
 159. HLATKÁ, Martina, Rudolf KAMPF, Srećko KRILE a Iveta KUBASÁKOVÁ. Streamlining the Logistics Evacuation Process Using the Specific Simulation Software. In Maria Stopkova, Ladislav Bartuska, Ondrej Stopka. Conference LOGI 2019 - Horizons of autonomous mobility in Europe. 44. vyd., Transportation Res. Amsterdam, Netherlands: Elsevier B.V., 2020. s. 369-377. ISSN 2352-1465.
 160. GAVUROVA, Beata, Jaroslav BELÁS, Yuriy BILAN a Jakub HORÁK. Study of legislative and administrative obstacles to SMEs business in the Czech Republic and Slovakia. Oeconomia Copernicana. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, roč. 11, č. 4, s. 689-719. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.028.
 161. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 3, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060.
 162. NEDELIAKOVA, Eva, Maria HUDAKOVA, Matej MASAR, Lenka LIŽBETINOVÁ, Renata STASIAK-BETLEJEWSKA a Peter SULKO. Sustainability of railway undertaking services with lean philosophy in risk management - Case study. Sustainability. Basel: MDPI, 2020, roč. 12, č. 13, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12135298.
 163. LAZAROIU, George, Katarina VALASKOVA, Elvira NICA, Pavol DURANA, Pavol KRÁL, Petr BARTOŠ a Anna MAROUŠKOVÁ. Techno-Economic Assessment: Food Emulsion Waste Management. Energies. Basel: MDPI, 2020, roč. 13, č. 18, s. nestránkováno, 12 s. ISSN 1996-1073.
 164. MAROUŠEK, Josef, Zuzana ROWLAND, Katarína VALÁŠKOVÁ a Pavol KRÁL. Techno-economic assessment of potato waste management in developing economies. Clean Technologies and Environmental Policy. New York, USA: Springer, 2020, roč. 22, březen, s. 937-944. ISSN 1618-954X. doi:10.1007/s10098-020-01835-w.
 165. LIŽBETINOVÁ, Lenka, Štarchoň PETER, Weberová DAGMAR, Nedeliaková EVA a Juříková MARTINA. The Approach of SMEs to Using the Customer Databases and CRM: Empirical Study in the Slovak Republic. SUSTAINABILITY. SWITZERLAND: MDPI, ST ALBAN-ANLAGE 66, CH-4052 BASEL, SWITZERLAND, 2020, roč. 12, č. 1, s. 1-21. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/SU12010227.
 166. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 319-325. ISSN 1804-7890.
 167. POKORNÝ, Jaroslav, Radek ŠEVČÍK a Jiří ŠÁL. The Design and Material Characterization of Reclaimed Asphalt Pavement Enriched Concrete for Construction Purposes. Materials. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 2020, č. 13, s. 1-17. ISSN 1996-1944. doi:10.3390/ma13214986.
 168. KUBEČKOVÁ, Darja, Michal KRAUS, Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ a Magdaléna VRBOVÁ. The indoor microclimate of prefabricated buildings for housing: Interaction of environmental and construction measures. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 1, č. 12, s. 1-20. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su122310119.
 169. KOVÁCS, Pavel, Jaroslav POKORNÝ, Jiří ŠÁL a Radek ŠEVČÍK. The influence of biochar addition on the strength and microstructural characteristics of cement pastes. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042097.
 170. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Josef MAROUŠEK. The influence of the international price of oil on the value of the EUR/USD exchange rate. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 2, s. 167-190. ISSN 1804-171X.
 171. JUHÁS, Pavol a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. The Inner Forces Redistribution of Continuous Beams. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042086.
 172. JEŽKOVÁ, Veronika, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ a Jan HEJDA. The intrinsic value of an enterprise determined by means of the FCFE Tool. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12218868.
 173. HORÁK, Jakub, Tomáš BRABENEC, Jan HEJDA a Jan MAREČEK. The sharing economy development analysis in the Czech Republic and other selected countries. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 109-114. ISSN 1804-7890.
 174. M., Tupaj, Trytek A., Łysiak K., Zbyrad-Kołodziej W., Łaczek A. a Ján MAJERNÍK. The use of concentrated heat stream to repair AlZn10Si8Mg alloy castings. Manufacturing Technology. Usti nad Labem: J. E. Purkyne University in Usti nad Labem, 2020, Volume 20, č. 3, s. 401-408. ISSN 1213-2489. doi:10.21062/mft.2020.027.
 175. VRBKA, Jaromír. The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Poland: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, roč. 11, č. 2, s. 325-346. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/OC.2020.014.
 176. PSÁRSKA, Marianna a Jakub HORÁK. Theoretical and practical view on determinants of education as a productive element of individual and household consumption in the context of future challenges of the Slovak republic. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 269-274. ISSN 1804-7890.
 177. KMEC, Ján, M. GOMBÁR, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK, Milena KUŠNEROVÁ, J. KŘÍŽ, M. KADNÁR, Monika KARKOVÁ a A. VAGASKÁ. The predictive model of surface texture generated by abrasivewater jet for austenitic steels. Applied Sciences (Switzerland). Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 10, č. 9, s. nestránkováno, 22 s. ISSN 2076-3417. doi:10.3390/app10093159.
 178. CHARVOT, Jaroslav, Daniel POKORNÝ, Milan KLIKAR, Veronika JELÍNKOVÁ a Filip BUREŠ. Towards Volatile Organoselenium Compounds with Cost-Effective Synthesis. Molecules. Basel: MDPI, 2020, roč. 25, č. 21, s. 1-9. ISSN 1420-3049. doi:10.3390/molecules25215212.
 179. BARTUŠKA, Ladislav a Jiří HANZL. Traffic Planning Concerning Pedestrian Traffic in Cities. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series : Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-6. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042085.
 180. SLÁDEK, Pavel a Tomáš SIGMUND. Training of employees who work remotely. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Proceedings of INTED2020 Conference. 14th International Technolog. Valencia, Spain: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, 2020. s. 4610-4617, 9601 s. ISBN 978-84-09-17939-8.
 181. SVETOZAROVOVA, Nella, František POLLÁK, Zuzana KAŠČÁKOVÁ, Jarmila STRAKOVÁ a Petra PÁRTLOVÁ. Trust and faith as innovative marketing tools for providers in health care. European Journal of Science and Theology. Rumunsko: ACAD Organisation, 2020, roč. 16/2020, č. 2, s. 69-76. ISSN 1841-0464.
 182. WALKER, Amanda, Zuzana ROWLAND, Katarina FRAJTOVÁ MICHALÍKOVÁ a Lucia ŠVÁBOVÁ. Urban Mobility Technologies, Algorithm-driven Sensing Devices, and Machine Learning-based Ethical Judgments in a Connected Vehicle Environment. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 2, s. 34-42. ISSN 1948-9137. doi:10.22381/CRLSJ12220204.
 183. KABOURKOVÁ, Kristina, Marek VOCHOZKA a Jaroslav STUCHLÝ. Use of agricultural land categories in EU countries. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 165 - 169. ISSN 1804-7890.
 184. PÁRTLOVÁ, Petra, Jan VÁCHAL, Ján DOBROVIČ a Joanna TABOR. Use of the shannon wiener index to measure lag diversity, a major player in regional rural development. POLISH JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES. CZESTOCHOWA: CZESTOCHOWA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, FACULTY OF MANAGEMENT, 2020, roč. 22, č. 1, s. 385-400. ISSN 2081-7452. doi:10.17512/pjms.2020.22.1.25.
 185. STRAKOVÁ, Jarmila, Petra PÁRTLOVÁ, Jan VÁCHAL, Ján DOBROVIČ a Ismi RAJIANI. Use of the Value Chain in the Process of Generating a Sustainable Business Strategy on the Example of Manufacturing and Industrial Enterprises in the Czech Republic. Sustainability. Switzerland: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12041520.
 186. ROWLAND, Zuzana a Tomáš KRULICKÝ. Using DEA as a useful tool for bankruptcy assessment in Romanian´s enterprises. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1213-1217. ISBN 978-605-82433-8-5.
 187. ŠEVELOVÁ, Lenka, Aleš FLORIAN a Petr HRŮZA. Using Resilient Modulus to Determine the Subgrade Suitability for Forest Road Construction. Forests. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 11, nečíslováno, s. 1-17. ISSN 1999-4907. doi:10.3390/f11111208.
 188. STOPKA, Ondrej, Karel JEŘÁBEK a Mária STOPKOVÁ. Using the Operations Research Methods to Address Distribution Tasks at a City Logistics Scale. In Maria Stopkova, Ladislav Bartuska, Ondrej Stopka. Transportation Research Procedia. Vol. 44 - 20th Horizons of A. České Budějovice: Elsevier B.V., 2020. s. 348-355. ISSN 2352-1457. doi:10.1016/j.trpro.2020.02.032.
 189. GAŠPARÍK, Jozef, Vladislav ZITRICKÝ, Vladimír ĽUPTÁK a Lukáš ČECHOVIČ. Valutazione di capacita del corridoio Slovacco in termini di trasporto merci. INGEGNERIA FERROVIARIA. ROMA, ITALY: Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani, 2020, roč. 75, č. 2, s. 105-119. ISSN 0020-0956.
 190. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. VOCs Emission Simulation of Common Flooring Materials. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Neuveden: IOP Publishing, 2020. s. 1-7. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042093.
 191. 2019

 192. DOBROVIČ, Ján, Rastislav RAJNOHA, Iveta VOZNAKOVA a Petra PÁRTLOVÁ. Action plan on sustainability of fight against tax fraud and tax evasion: EU countries comparison. Journal of International Studies. Szczecin, Polsko: Centre of Sociological Research (CSR), 2019, roč. 12(2019), č. 4, s. 272-285. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2019/12-4/18.
 193. HAŠKOVÁ, Simona. An alternative to the bayesian procedure: Visualization of the problem by means of the tools of logic. In D. Szarková, D. Richtáriková, P. Letavaj. 18th Conference on Applied Mathematics APLIMAT 2019. 1. vyd. Bratislava, Slovak Republic: Slovak University of Technology in Bratislava, 2019. s. 492-499. ISBN 978-1-5108-8214-0.
 194. HAŠKOVÁ, Simona. Analysis of prediction of current profit and interval fuzzy profit in the case of subsidized projects. In Löster, T., Pavelka, T. 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 454 - 463. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.45.
 195. SMETANOVÁ, Dana. APPLIED MATHEMATICS EXAMPLES IN LECTURES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 3340-3343. ISBN 978-84-09-08619-1.
 196. KRAUS, Michal a Petra MACHOVÁ. Assessment of indoor air quality in university classrooms. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2261-236X.
 197. KRAMÁŘOVÁ, Zuzana a Kristýna PRUŠKOVÁ. Brownfield database in light of the BIM method. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X.
 198. LOJDA, Jan. Building defects as a result of non-conceptual design. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 11 s. ISSN 2261-236X.
 199. ŠÁL, Jiří. Cement with the addition of charred fermentation residues. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
 200. PALKOVÁ, Zuzana, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE FOR CLEAN ENVIRONMENT. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. ICERI Proceedings. Španělsko: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 2261-2266. ISBN 978-84-09-14755-7.
 201. MUSÍLEK, Josef. Computational Model for Calculation Horizontal Forces on Crane Runway. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052076.
 202. SLÁDEK, Pavel a Tomáš SIGMUND. Corporate social responsibility education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2019 Proceedings. 12th International Conferenc. Valencia, Spain: IATED Academy, 2019. s. 7765-7772. ISBN 978-84-09-14755-7.
 203. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Critical factors affecting a successful BIM integrated design solution. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 204. DĚDIČ, Martin. Defects of the building and its remediation – Case study: Elementary school Vodňany. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 205. HLATKÁ, Martina, Karel KOREC a Rudolf KAMPF. Design of evaluation tool used to improve the production process. Open Engineering. Polsko: De Gruider, 2019, roč. 9, č. 1, s. 641-649. ISSN 2391-5439.
 206. PLACHÝ, Jan, Jana VYSOKÁ a Radek VEJMELKA. Dimensional stability of reinforced bitumen sheets as a possible source of flat roof defects. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814602014.
 207. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Economic importance of point thermal bridges to buildings with steel casing. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
 208. PAPOUŠKOVÁ, Květa. EDUCATIONAL PROJECT – ANALYSIS OF POSSIBLE TRANSPORT COSTS. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019.1631. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6707-6710. ISBN 978-84-09-08619-1.
 209. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Energy performance of the commercial buildings with the glass facades. In Grinberga-ZaliteG. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Sofia (Bulgaria): STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 421-427. ISBN 978-619-7408-99-7.
 210. HAŠKOVÁ, Simona. Estimation of long-term projects in terms of uncertainty of inputs. In Houda, M., Remeš, M. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: UNIV SOUTH BOHEMIA CESKE BUDEJOVIC, FAC ECONOMICS, 2019. s. 115 - 120. ISBN 978-80-7394-760-6.
 211. KMECOVÁ, Iveta a Tomáš STANĚK. Evaluation of managerial education and level of managerial skills in selected company. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 2092-2098. ISBN 978-84-09-14755-7.
 212. VYSOKÁ, Jana. EXAMPLES OF INCLUSION OF MOTIVATIONAL TASKS IN MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6515-6518. ISBN 978-84-09-12031-4.
 213. DANEL, Roman, Michal ŘEPKA, Zuzana PALKOVÁ, Milena KUŠNEROVÁ, Marta HARNIČÁROVÁ, Jan VALÍČEK a Ján KMEC. EXPERIENCES AND NEW TRENDS IN TEACHING AUTOMATION AND INFORMATICS AT FACULTIES NOT PRIMARILY INVOLVED IN COMPUTER SCIENCE. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. ICERI Proceedings. Španělsko: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 2964-2971. ISBN 978-84-09-14755-7.
 214. PAPOUŠKOVÁ, Květa a Martin TELECKÝ. FACTORS INFLUENCING THE PLANNING OF TEACHING. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. doi: 10.21125/edulearn.2019.1629. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6783-6788. ISBN 978-84-09-12031-4.
 215. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. GDP as a risk factor of czech enterprises. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 785-798. ISSN 2286-1440.
 216. DUŠEK, Zdeněk. Homogeneous Randers spaces admitting just two homogeneous geodesics. Archivum Mathematicum. Brno: Masaryk University, 2019, roč. 55, č. 5, s. 281-288. ISSN 0044-8753. doi:10.5817/AM2019-5-281.
 217. SKRÚCANÝ, Tomáš, Martin KENDRA, Ondrej STOPKA, Saša T. MILOJEVIĆ, Tomasz FIGLUS a Csaba CSISZÁR. Impact of the Electric Mobility Implementation on the Greenhouse Gases Production in Central European Countries. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI Headquarters, Basel, St. Alban-Anlage 66, 4052 Basel, Switzerland, 2019, roč. 11, č. 18, s. 1-15. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11184948.
 218. JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ, Ingrid. Interior Materials Combination and Perceived Indoor Air Quality. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X.
 219. VYSOKÁ, Jana. Interpretation of the concept of derivative and definite integral in a simple way. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/inted.2019. Depósito Legal: V-247-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 8495-8499. ISBN 978-84-09-08619-1.
 220. KABOURKOVÁ, Kristina. Issue of Agricultural Land Wastage in the Czech Republic. Accounting Comparison of Land in the Czech Republic, Slovak Republic and According to IFRS. In Mgr. Richard Říha. Udržitelný rozvoj 2019 - Vybrané problémy environmentální a regionální politiky. Sborník příspěvků. Udržitelný rozvoj 2019. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019. s. 34 - 42. ISSN 2533-5170.
 221. KRAUS, Michal a Petra MACHOVÁ. Life-cycle assessment of the contemporary standardized wall systems. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2261-236X.
 222. KMECOVÁ, Iveta a Alena KAJANOVÁ. Locus of control in relation to psychological and entrepreneurial competences of university students. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 2086-2091. ISBN 978-84-09-14755-7.
 223. VRABEL, Jan, Tomas SKRUCANY, Ladislav BARTUŠKA a J. KOPRNA. Movement analysis of the semitrailer with the tank-container at hard braking -the case study. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (volume 710). IV International Conference. Kazimierz Dolny, POLAND: IOP Publishing, 2019. s. nestránkováno, 16 s. ISSN 1757-899X.
 224. HAŠKOVÁ, Simona. New approach to short-term GDP prediction: From statistics to fuzzy model. In Antlová, Klára, Semerádová, Tereza. Proceedings of the 14th International Conference on Liberec Economic Forum. 1. vyd. Liberec, Czech Republic: Technical University of Liberec, 2019. s. 180-188. ISBN 978-80-7494-482-6.
 225. ANTOŠ, Karel. PERSPECTIVES OF TEACHING MATHEMATICS USING THE METHOD OF SOLVING PROBLEMS. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1. vyd. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019. s. 5623-5629. ISBN 978-84-09-12031-4.
 226. ŽÁK, Jaroslav. Positive and Negative Aspects of ETICS. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
 227. ŽÁK, Jaroslav. Principles of Sustainable Development in Highway Engineering. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 228. KMEC, Ján, Marta HARNIČÁROVÁ, Cristina BORZAN, Marian BORZAN, Jan VALÍČEK, Jiří KŘÍŽ a Milena KUŠNEROVÁ. Proposal for a method of measurement and control of surface quality in the course of abrasive waterjet cutting of material. In MODERN TECHNOLOGIES IN MANUFACTURING. Neuveden: E D P SCIENCES, 2019. s. 1-8. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201929902003.
 229. ROWLAND, Zuzana a Petr ŠULEŘ. Quality culture: A tool of financial management to reduce risk. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 730-737. ISSN 2286-1440.
 230. PODOLKA, Luboš. Sample series of direct running ceiling slabs in multifunctional buildings with their defects and analyzing the causes of these defects. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 2261-236X.
 231. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Sharing Knowledge and Information within BIM Life Cycle Processes. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 232. NÁHLÍK, Tomáš. STUDENTS APPROACH TO THE HOMEWORK FROM THE SUBJECT EXPERIMENTAL METHODS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 4145-4149. ISBN 978-84-09-08619-1.
 233. PLACHÝ, Jan a Jana VYSOKÁ. Surface temperature of bitumen sheets in the flat roof structure. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 234. KRAUS, Michal a Ingrid JUHÁSOVÁ ŠENITKOVÁ. Sustainability assessment of rainwater harvesting. In Grinberga-ZaliteG. 19th International Multidisciplinary Scientific GeoConference, SGEM 2019: Nano, Bio, Green and Space Technologies for a Sustainable Future, Issue 6.3. 1. vyd. Sofia: STEF92 TECHNOLOGY LTD, 2019. s. 499-504. ISBN 978-619-7408-99-7. doi:10.5593/sgem2019V/6.3.
 235. VYSOKÁ, Jana. SYMMETRIC POLYNOMIALS AS ENRICHMENT OF HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHING. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2019.1554. Depósito Legal: V-1702-2019. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2019. s. 6502-6505. ISBN 978-84-09-12031-4.
 236. SLÁDEK, Pavel a Tomáš SIGMUND. Teleworking as modern method of work. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 7th International Conference. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2019. s. 834-846. ISBN 978-80-245-2316-3.
 237. ŠÁL, Jiří. Testing of brick clay modifications as a raw material for building ceramic products. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 238. VRBKA, Jaromír, Elvira NICA a Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034.
 239. KOSA, Patrik, Martin OLEJAR, Zuzana PALKOVÁ, Dušan HRUBÝ, Vladimír CVIKLOVIČ, Marta HARNIČÁROVÁ a Jan VALÍČEK. The effect of the number of inference rules of a fuzzy controller on the quality of control of a mobile robot. In Balc, N; Leordean, D. Modern Technologies in Manufacturing. Neuveden: E D P SCIENCES, 2019. s. 1-6. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201929905002.
 240. JUHÁS, Pavol. The Effects of Notches on the Fatigue Strength of Steel Structures. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 2261-236X.
 241. VRBKA, Jaromír a Vojtěch STEHEL. The issue of multicriteria decision-making: Model example of business partner risk assessment. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 738-749. ISSN 2286-1440.
 242. KOT, Sebastian, Robert STEFKO, Ján DOBROVIČ, Rastislav RAJNOHA a Jan VÁCHAL. The Main Performance and Effectiveness Factors of Sustainable Financial Administration Reform Using Multidimensional Statistical Tools. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2019, roč. 11(2019), č. 13, s. nestránkováno, 21 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su11133609.
 243. KMECOVÁ, Iveta. Using Fisher´s combinative test to investigate the dependence of using teaching methods to develop entrepreneurial skills. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED2019 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 588-594. ISBN 978-84-09-08619-1.
 244. NÁHLÍK, Tomáš. USING OCTAVE AS A SIMULATION ENVIRONMENT FOR TEACHING WAVES. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Inted 2019 PROCEEDINGS. INTED2019 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2019. s. 4127-4133. ISBN 978-84-09-08619-1.
 245. ANTOŠ, Karel. USING PROBLEM TASKS TO DEVELOP THE PUPIL'S SKILLS IN HIGH SCHOOL MATHEMATICS. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. "11th International Conference on Education and New Learning Technologies Palma, Spain. 1-3 July, 2019.". 1. vyd. Palma, Spain: IATED Digital Library, 2019. s. 5592-5600. ISBN 978-84-09-12031-4.
 246. DĚDIČ, Martin. 3D scanning and analysis of acquired data of historically and culturally significant objects referring to the work of Adalbert Stifter. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 247. 2018

 248. HAŠKOVÁ, Simona. A contribution to the application of the fuzzy approach to the economic analyses. In L. Váchová, V. Kratochvíl. 36th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME). 1. vyd. Prague, Czech Republic: MatfyzPress Publishing House, 2018. s. 127-132, 654 s. ISBN 978-80-7378-372-3.
 249. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the efficiency of the educational processes of the subjects business management, human resource management, and mathematics, and their comparison. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. INTED Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. s. 1781-1788. ISBN 978-84-697-9480-7.
 250. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of the use of teaching methods among university teachers supporting the development of entrepreneurial skills. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 Proceedings. 11th Annual International Co. Seville, Spain: IATED Academy, 2018. s. 2787-2793. ISBN 978-84-09-05948-5.
 251. KMECOVÁ, Iveta. Analysis of university students' abilities in relation to time management. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 Proceedings. 11th Annual International Co. Seville, Spain: IATED Academy, 2018. s. 2532-2537. ISBN 978-84-09-05948-5.
 252. SMETANOVÁ, Dana a Květa PAPOUŠKOVÁ. COMPUTER-ADAPTIVE TESTING OF MATHEMATICAL KNOWLEDGE IN COMBINED FORM OF STUDY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2214-2218. ISBN 978-84-09-02709-5.
 253. KMECOVÁ, Iveta. Connection theory and practice to the teaching of subjects that promote entrepreneurial competencies. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. s. 1792-1800. ISBN 978-84-09-02709-5.
 254. LIŽBETIN, Ján a Vladimír ĽUPTÁK. DRAFT OF HANDLING EQUIPMENT FOR MATERIAL ELEMENTS TRANSPORTATION. In Cokorilo, O. INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRAFFIC AND TRANSPORT ENGINEERING. Proceedings Paper. Assoc Italiana Ingn Traffico & Trasporti: CITY NET SCIEN RES CTR LTD-BELGRADE, 2018. s. 441 - 448. ISBN 978-86-916153-4-5.
 255. VYSOKÁ, Jana. From continuous problem do discrete problem. The example of teaching selected parts of mathematics. In Chova, LG; Martinez, AL; Torres, IC. EDULEARN Proceedings. Palma, SPAIN: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 9255-9261. ISBN 978-84-09-02709-5.
 256. HITKA, Miloš, Lenka LIŽBETINOVÁ, Jarmila SCHMIDTOVÁ, Žaneta BALÁŽOVÁ, Silvia LORINCOVÁ, Peter ŠTARCHOŇ, Alžbeta KUCHARČÍKOVÁ a Mariana SEDLIAČIKOVÁ. How to Manage Careers in Slovak Small and Medium-sized Wood-processing Enterprises. BioResources. Raleigh, North Carolina, USA: North Carolina State University, 2018, roč. 13/2018, č. 3, s. 6300-6320. ISSN 1930-2126.
 257. STUCHLÝ, Jaroslav, Tsolmon JAMBAL a Lenka LIŽBETINOVÁ. Loyalty programs and customer preferences. In Soliman K.S. Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management. Norristown: International Business Information Management Association, IBIMA, 2018. s. 8321-8328. ISBN 978-0-9998551-1-9.
 258. SMETANOVÁ, Dana. MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 2220-2224. ISBN 978-84-09-02709-5.
 259. NÁHLÍK, Tomáš a Zdeněk DUŠEK. PARAMETRIC GRAPHS OF TRIGONOMETRIC, EXPONENTIAL AND LOGARITHMIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9410-9413. ISBN 978-84-09-05948-5.
 260. ŠARKAN, Branislav a Ondrej STOPKA. QUANTIFICATION OF ROAD VEHICLE PERFORMANCE PARAMETERS UNDER LABORATORY CONDITIONS. Advances in Science and Technology Research Journa. Lublin, Polsko: Lublin University of Technology, Faculty of Mechanical Engineering, 2018, Vol. 12, č. 3, s. 16-23. ISSN 2299-8624. doi:10.12913/22998624/92107.
 261. VYSOKÁ, Jana. Simple mathematic modeling in high school teaching. In "L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres IATED Academy". doi: 10.21125/edulearn.2018. Depósito Legal: V-1578-2018. LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100: IATED-INT ASSOC TECHNOLOGY EDUCATION & DEVELOPMENT, LAURI VOLPI 6, VALENICA, BURJASSOT 46100, SPAIN, 2018. s. 3337-3344. ISBN 978-84-09-02709-5.
 262. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Source data for modeling of thermal engineering calculations. In Senitkova, IJ. 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BUILDING DEFECTS (BUILDING DEFECTS 2017). CEDEX A: E D P SCIENCES, 2018. s. 1-5. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814603010.
 263. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Spacial combined bending-gyratory vibration equations of motion. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2018. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2018. s. 64-69. ISBN 978-80-7582-065-5.
 264. NÁHLÍK, Tomáš, Petr HRUBÝ a Dana SMETANOVÁ. STUDENTS OF MECHANICAL ENGINEERING ENGAGEMENT TO UNIVERSITY-INDUSTRY COOPERATION. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. Iceri 2018 PROCEEDINGS. ICERI2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 9406-9409. ISBN 978-84-09-05948-5.
 265. SMETANOVÁ, Dana, Petr CHLÁDEK a Marek ŠULISTA. THE EXPERIENCE WITH COMPUTER-ADAPTIVE-TESTING IN MATHEMATICS. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. ICERI2018 PROCEEDINGS. ICERI 2018 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 1834-1840. ISSN 2340-1095.
 266. KMECOVÁ, Iveta. Trends in the subject of business economics and entrepreneurship through the university students´ point of view. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 Proceedings. Valencia: IATED Academy, 2018. s. 1801-1808. ISBN 978-84-09-02709-5.
 267. NÁHLÍK, Tomáš a Ivo OPRŠAL. USING OF EXPERIMENTS DURING THE LECTURE OF PHYSICS ON UNIVERSITY. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6301-6310. ISBN 978-84-09-02709-5.
 268. NÁHLÍK, Tomáš a Květa PAPOUŠKOVÁ. "VISUALIZATION OF PARAMETRIC FUNCTIONS AS A TOOL FOR TEACHING MATHEMATICS". In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres. EDULEARN18 PROCEEDINGS. EDULEAR18 Proceedings. Španělsko: IATED Academy, 2018. s. 6289-6294. ISBN 978-84-09-02709-5.
 269. 2017

 270. SMETANOVÁ, Dana. Affine Lagrangians in Second Order Field Theory. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 217-225. ISBN 978-80-7582-026-6.
 271. HRUBÝ, Petr, Tomáš NÁHLÍK a Dana SMETANOVÁ. Proposal Mathematical Model for Calculation of Modal and Spectral Properties. In Jaromír Baštinec and Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017. Mathematics, Information Tec. ČR: University of Defence, Brno, 2017. s. 131-140. ISBN 978-80-7582-026-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 4. 2023 22:09