Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

 1. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Conclusion. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 175-176. ISBN 978-3-031-27259-2.
 2. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Data Evaluation: Results. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 67-173. ISBN 978-3-031-27259-2.
 3. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Development of International Trade Between the Czech Republic and the Russian Federation. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 51-60. ISBN 978-3-031-27259-2.
 4. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Development of the World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemics. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 29-49. ISBN 978-3-031-27259-2.
 5. HORÁK, Jakub, Tomáš KRULICKÝ, Veronika MACHOVÁ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Introduction. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 1-3. ISBN 978-3-031-27259-2.
 6. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. Methodology. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 61-65. ISBN 978-3-031-27259-2.
 7. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Valentina VYCHESLAVOVNA MANTULENKO. World Trade Development. In Development of World Trade in the Context of the COVID-19 Pandemic. Neuveden: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2023. s. 5-28. ISBN 978-3-031-27259-2. doi:10.1007/978-3-031-27257-8_2.
 8. 2022

 9. ZVARIKOVÁ, Katarina, Veronika MACHOVÁ a Elvira NICA. Cognitive Artificial Intelligence Algorithms, Movement and Behavior Tracking Tools, and Customer Identification Technology in the Metaverse Commerce. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2022, roč. 21, neuvedeno, s. 171-187. ISSN 1841-5261.
 10. ČERMÁKOVÁ, Klára, Eduard HROMADA a Veronika MACHOVÁ. Comparison of property price development in regions affected by mining with other regions of the CR. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Acta Montanistica Slovaca, 2022, roč. 27, č. 2, s. 491-504. ISSN 1335-1788.
 11. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ, Ihor HURNYAK a Pedro PARDAL. Competitiveness of Human and Business in Terms of Stock Market Analysis. Scientific Papers of the University of Pardubic. Pardubice, Czech Republic: University of Pardubice, 2022, roč. 30, č. 2, s. 1-9. ISSN 1211-555X.
 12. GAJDOSIKOVÁ, Dominika, Katarina VALASKOVÁ, Tomáš KLIEŠTIK a Veronika MACHOVÁ. COVID-19 Pandemic and Its Impact on Challenges in the Construction Sector: A Case Study of Slovak Enterprises. Mathematics. Switzerland: MDPI AG, 2022, roč. 10, č. 17, s. 1-20, 21 s. ISSN 2227-7390.
 13. MACHOVÁ, Veronika, Jiří KUČERA a Sandra KAŠPAROVÁ. Methods for risk premium: Application for agriculture companies in Czech Republic. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2022, roč. 15, č. 3, s. 82-97. ISSN 2071-8330.
 14. KLIEŠTIK, Tomáš, Hussam MUSA, Veronika MACHOVÁ a Linda RICE. Remote Sensing Data Fusion Techniques, Autonomous Vehicle Driving Perception Algorithms, and Mobility Simulation Tools in Smart Transportation Systems. Contemporary Readings in Law and Social Justice. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2022, roč. 14, č. 1, s. 137-152. ISSN 1948-9137.
 15. DURANA, Pavol, Roman BLAŽEK, Veronika MACHOVÁ a Miroslav KRASNAN. The use of Beneish M-scores to reveal creative accounting: evidence from Slovakia. Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Olštýn, Polsko: Instytut Badan Gospodarczych/Institute of Economic Research, 2022, roč. 17, č. 2, s. 481-510. ISSN 2353-3293.
 16. VALÁŠKOVÁ, Katarina, Veronika MACHOVÁ a Elizabeth LEWIS. Virtual Marketplace Dynamics Data, Spatial Analytics, and Customer Engagement Tools in a Real-Time Interoperable Decentralized Metaverse. Linguistic and Philosophical Investigations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2022, roč. 21, neuvedeno, s. 105-120. ISSN 1841-2394.
 17. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Eva KALINOVÁ. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (3. dopl. a aktual. vyd.). 2022.
 18. 2021

 19. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. Adaptation of small and medium-sized enterprises in the service sector to the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: evidence from the Czech Republic. Economic Annals-XXI. Kyjev, Ukrajina; Řešov, Polsko: Institute of Society Transformation, 2021, roč. 7-8, č. 191, s. 67-87. ISSN 1728-6239.
 20. SMITH, Alison a Veronika MACHOVÁ. Consumer tastes, sentiments, attitudes, and behaviors related to COVID-19. Analysis and Metaphysics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 20, 12 2021, s. 145-158. ISSN 1584-8574.
 21. MACHOVÁ, Veronika, Veronika ŠANDEROVÁ a Dominika MRKVIČKOVÁ. Decision-making factors in consumer behaviour on the market with decorative cosmetics. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 177-181. ISSN 2464-6733.
 22. VOCHOZKA, Marek, Petr JUNGA, Jaromír VRBKA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb. České Budějovice: Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb, 2021. 196 s.
 23. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Finance podniku: Komplexní pojetí. 1. vyd. Praha, Česká republika: Grada publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.
 24. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Eliška SEDMÍKOVÁ. Fixing a payout ratio by dividend policies: a case of the utility sector. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2021, roč. 9, č. 2, s. 416-432. ISSN 2345-0282.
 25. HORÁK, Jakub, Kateřina MLSOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Impact of the coronavirus pandemic on the tertiary sector. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 28-39. ISSN 1805-9112.
 26. KUTHEJL, Milan a Veronika MACHOVÁ. Jsou dotace problém v autobusové dopravě? Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 40-48. ISSN 2533-6258.
 27. HROMADA, Eduard, Klára ČERMÁKOVÁ, Tomáš KRULICKÝ, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Helena MITWALLYOVÁ. Labour market and housing unavailability: implications for regions affected by coal mining. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 3, s. 404-414. ISSN 1335-1788.
 28. CAHA, Zdeněk, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jana HINKE a Pavlína HEJDUKOVÁ. Odborný workshop č. 2 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2021.
 29. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Petra TAUL PROCHÁZKOVÁ, Jana HINKE, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Jaromír VRBKA, Marek VOKOUN, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“ za období 2019-2021. Neuveden: Neuveden, 2021. 24 s.
 30. WADE, Karen, Jaromír VRBKA, Natalia ZHURAVLEVA a Veronika MACHOVÁ. Sustainable governance networks and urban Internet of Things systems in Big Data-driven smart cities. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 13, č. 1, s. 64-74. ISSN 1948-9145.
 31. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Eva KALINOVÁ. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (2. dopl. a aktual. vyd.). Neuveden: Neuveden, 2021. 200 s.
 32. ZAHRÁDKA, Jaroslav, Veronika MACHOVÁ a Jiří KUČERA. What is the price of outdoor advertising: A case study of the Czech republic? Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 386-391. ISSN 1804-7890.
 33. 2020

 34. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Better results of artificial neural networks in predicting ČEZ share prices. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 2, s. 259-278. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/18.
 35. MACHOVÁ, Veronika, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of gold on the New York stock exchange. Social and Economic Revue. Trenčín, Slovensko: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 61-72. ISSN 2585-9358.
 36. HORÁK, Jakub, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Creating a comprehensive method for the evaluation of a company. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-23. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219114.
 37. KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 212 - 217. ISSN 1804-7890.
 38. HAŠKOVÁ, Simona, Veronika MACHOVÁ, Jan HEJDA a Tomáš BRABENEC. Earning value approach vs. asset-based approach valuation of a business. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 98-104. ISSN 1804-7890.
 39. SIEKELOVÁ, Anna, Katarina VALÁŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Earnings management initiatives and selected characteristics of an entity: a case study of the Visegrad Four. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2020, roč. 18, č. 3, s. 28-41. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.03.
 40. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Evaluation of performance of MLP neural networks and RBF neural networks in adjusting time series of the development of the trade balance between the USA and the PRC. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: Vysoká škola technická a ekonomická, 2020, roč. 13, č. 2, s. 23-38. ISSN 1805-9112.
 41. DIAS, Rui, Pedro PARDAL, Nuno TEIXEIRA a Veronika MACHOVÁ. Financial market integration of ASEAN-5 with China. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 46-63. ISSN 1805-9112.
 42. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Financial stability in Central European countries: Case of the Visegrad four. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1218-1223. ISBN 978-605-82433-8-5.
 43. WATSON, Alexander, Zdeňka MUSOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled smart cities: Big data-driven decision-making processes in the knowledge-based urban economy. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 1, s. 94-100. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12120209.
 44. MACHOVÁ, Veronika a Jan MAREČEK. Machine learning forecasting of CR import from PRC in context of mutual PRC and USA sanctions. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 18 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 45. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 46. HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 2020.
 47. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 48. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Zdeněk CAHA, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Veronika MACHOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Jakub HORÁK. Odborná sekce Společnost 4.0 na mezinárodní vědecké konferenci Trendy v podnikání 2020. 2020.
 49. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Odborný workshop č. 1 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2020.
 50. CAHA, Zdeněk, Jiří VACEK, Tomáš MRHÁLEK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Ověření metodiky ve spolupráci s aplikačními garanty na vybraném vzorku malých a středních podniků v sektoru služeb. 2020.
 51. KOLOUŠKOVÁ, Iveta a Veronika MACHOVÁ. Překážky při vstupu firmy na konkrétní trh, trh OOP. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2020, roč. 5, č. 2, s. 47-57. ISSN 2533-6258.
 52. DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
 53. ROMMER, Derek, Jana MAJEROVÁ a Veronika MACHOVÁ. Repeated COVID-19 pandemic-related media consumption: Minimizing sharing of nonsensical misinformation through health literacy and critical thinking. Linguistic and Philosophical Investigations. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 107-113. ISSN 1841-2394. doi:10.22381/LPI1920207.
 54. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ a Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 55. VASYLIEVA, Tetyana, Veronika MACHOVÁ, Alina VYSOCHYNA, Joanna PODGÓRSKA a Yaryna SAMUSEVYCH. Setting up architecture for environmental tax system under certain socioeconomic conditions. Journal of International Studies. Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 4, s. 273-285. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-4/19.
 56. JEŽKOVÁ, Veronika, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ a Jan HEJDA. The intrinsic value of an enterprise determined by means of the FCFE Tool. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12218868.
 57. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. The possibilities of a paperless company concept. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 198-202. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_25.
 58. FRÝD, Lukáš, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Pedro PARDAL. The wage impact on the net value-added in the agricultural sector. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 186-193. ISSN 1805-9112.
 59. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. Value generators in forestry and logging. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 60. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 163 s.
 61. 2019

 62. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Analysis of business companies based on artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101013.
 63. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
 64. EYSENCK, Glenn, Erika KOVALOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Vladimír KONEČNÝ. Big data analytics processes in industrial internet of things systems: Sensing and computing technologies, machine learning techniques, and autonomous decision-making algorithms. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 4, s. 28-34. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/JSME7420194.
 65. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22-36. ISSN 1805-9112.
 66. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 67. VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890.
 68. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
 69. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Determining the price of the business share of a business in a group. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 60-70. ISSN 1804-7890.
 70. HAŠKOVÁ, Simona, Petr VOLF a Veronika MACHOVÁ. Economic convergence of Czech regions in terms of GDP and unemployment rate in response to FDI flows: Do businesses and regions flourish? Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 326-329. ISSN 1804-7890.
 71. MACHOVÁ, Veronika a Jan MAREČEK. Estimation of the development of Czech Koruna to Chinese Yuan exchange rate using artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101012.
 72. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. GDP as a risk factor of czech enterprises. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 785-798. ISSN 2286-1440.
 73. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 74. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 75. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0. Neuveden, 2019.
 76. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 77. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Model creation for predicting the future development of transportation companies using classification analysis with the help of artificial neural networks. In International Masaryk Conference for PhD Students and Young Researchers 2019. 10. vyd. Hradec Králové, ČR: MAGNANIMITAS, 2019. s. 455-465, 1629 s. ISBN 978-80-87952-31-3.
 78. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 s. ISBN 978-80-7468-150-9.
 79. PSÁRSKA, Marianna, Simona HAŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Performance management in small and medium-sized manufacturing enterprises operating in automotive in the context of future changes and challenges in SR. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 281-287. ISSN 1804-7890.
 80. MILWARD, Rosalie, Gheorghe H. POPESCU, Katarina FRAJTOVA MICHALIKOVA, Zdenka MUSOVA a Veronika MACHOVÁ. Sensing, Smart, and Sustainable Technologies in Industry 4.0: Cyber-Physical Networks, Machine Data Capturing Systems, and Digitized Mass Production. Economics, Management, and Financial Markets. New York City: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 3, s. 37-43. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14320195.
 81. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Using artificial intelligence in analysing and predicting the development of stock prices of a subject company. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 235-245. ISBN 978-3-030-11753-5.
 82. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
 83. 2018

 84. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Business enterprises and generators of their value. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 547-554, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 85. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
 86. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
 87. HORÁK, Jakub, Marek VOCHOZKA a Veronika MACHOVÁ. Evaluation of transport and forwarding companies by means neural networks. In Reviewed Proceedings of the Interdisciplinary Scientific International Conference for PhD students and assistants (QUAERE 2018; vol. VIII). 8. vyd. Hradec Králové, Česká republika: MAGNANIMITAS, 2018. s. 377-385, 1665 s. ISBN 978-80-87952-26-9.
 88. MACHOVÁ, Veronika. Financial analysis of an average mining and quarrying enterprise. In I. V. Zasukhina. Mezinárodní vědecká a praktická konference Management a podnikání v paradigmu udržitelného rozvoje. Jekatěrinburg, Rusko, 2018. s. 3-7, 228 s.
 89. MAREČEK, Jan a Veronika MACHOVÁ. Importance of analyzing the development of the national economy in the context of a global world. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 2629-2636, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 90. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA a Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7468-123-3.
 91. MACHOVÁ, Veronika a Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1123-1132, 11 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
 92. 2017

 93. VOCHOZKA, Marek, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Assessment of the development and future development forecast in the sector concerned with electricity production in the Czech Republic using advanced complex methods of an average business rating. In 12th Annual International Scientific Conference New Trends in Economics, Management, Marketing and Public Administration. 12. vyd. Znojmo, Česká republika: Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo, 2017. s. 385-393, 409 s. ISBN 978-80-87314-90-6.
 94. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Enterprise value generators in the building industry. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901029.
 95. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
 96. ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258.
 97. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
 98. MAREČEK, Jan a Veronika MACHOVÁ. The influence of public debt on the performance of the economy. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901018.
 99. MACHOVÁ, Veronika a Petr ŠULEŘ. The influence of value added and economical value added in the construction industry. In Klieštik, T. 17th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2017. s. 1436-1443, 3122 s. ISBN 978-80-8154-212-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 10. 2023 03:53