Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Better results of artificial neural networks in predicting ČEZ share prices. Journal of International Studies. Poland: Centre of Sociological Research, 2020, roč. 13, č. 2, s. 259-278. ISSN 2071-8330. doi:10.14254/2071-8330.2020/13-2/18.
 2. MACHOVÁ, Veronika, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of gold on the New York stock exchange. Social and Economic Revue. Trenčín, Slovensko: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 61-72. ISSN 2585-9358.
 3. HORÁK, Jakub, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Creating a comprehensive method for the evaluation of a company. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-23. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219114.
 4. HAŠKOVÁ, Simona, Veronika MACHOVÁ, Jan HEJDA a Tomáš BRABENEC. Earning value approach vs. asset-based approach valuation of a business. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 98-104. ISSN 1804-7890.
 5. SIEKELOVÁ, Anna, Katarina VALÁŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Earnings management initiatives and selected characteristics of an entity: a case study of the Visegrad Four. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2020, roč. 18, č. 3, s. 28-41. ISSN 1727-7051. doi:10.21511/ppm.18(3).2020.03.
 6. DIAS, Rui, Pedro PARDAL, Nuno TEIXEIRA a Veronika MACHOVÁ. Financial market integration of ASEAN-5 with China. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 46-63. ISSN 1805-9112.
 7. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. Financial stability in Central European countries: Case of the Visegrad four. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1218-1223. ISBN 978-605-82433-8-5.
 8. WATSON, Alexander, Zdeňka MUSOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled smart cities: Big data-driven decision-making processes in the knowledge-based urban economy. Geopolitics, History, and International Relations. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 12, č. 1, s. 94-100. ISSN 1948-9145. doi:10.22381/GHIR12120209.
 9. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 10. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 11. ROMMER, Derek, Jana MAJEROVÁ a Veronika MACHOVÁ. Repeated COVID-19 pandemic-related media consumption: Minimizing sharing of nonsensical misinformation through health literacy and critical thinking. Linguistic and Philosophical Investigations. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 107-113. ISSN 1841-2394. doi:10.22381/LPI1920207.
 12. ŠTEFANOVÁ, Nikola, Tomáš KRULICKÝ a Veronika MACHOVÁ. Risk premium and comparison with Damodaran methodology. In Svetlana Igorevna Ashmarina; Jakub Horák; Jaromír Vrbka; Petr Šuleř. Innovative Economic Symposium (IES 2020) - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in Unstable World. 160. vyd. Cham, Švýcarsko: Springer Nature Switzerland AG, 2020. s. 864-875. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_111.
 13. JEŽKOVÁ, Veronika, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ a Jan HEJDA. The intrinsic value of an enterprise determined by means of the FCFE Tool. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-13. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12218868.
 14. ŠULEŘ, Petr a Veronika MACHOVÁ. The possibilities of a paperless company concept. In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Cham, Switzerland: Springer, 2020. s. 198-202. ISSN 2367-3370. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_25.
 15. FRÝD, Lukáš, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Pedro PARDAL. The wage impact on the net value-added in the agricultural sector. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 186-193. ISSN 1805-9112.
 16. 2019

 17. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Analysis of business companies based on artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101013.
 18. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
 19. EYSENCK, Glenn, Erika KOVALOVÁ, Veronika MACHOVÁ a Vladimír KONEČNÝ. Big data analytics processes in industrial internet of things systems: Sensing and computing technologies, machine learning techniques, and autonomous decision-making algorithms. Journal of Self-Governance and Management Economics. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 7, č. 4, s. 28-34. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/JSME7420194.
 20. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22-36. ISSN 1805-9112.
 21. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 22. VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890.
 23. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
 24. HAŠKOVÁ, Simona, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Determining the price of the business share of a business in a group. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 60-70. ISSN 1804-7890.
 25. HAŠKOVÁ, Simona, Petr VOLF a Veronika MACHOVÁ. Economic convergence of Czech regions in terms of GDP and unemployment rate in response to FDI flows: Do businesses and regions flourish? Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 326-329. ISSN 1804-7890.
 26. MACHOVÁ, Veronika a Jan MAREČEK. Estimation of the development of Czech Koruna to Chinese Yuan exchange rate using artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101012.
 27. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. GDP as a risk factor of czech enterprises. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 785-798. ISSN 2286-1440.
 28. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Sean Patrick SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Handbuch für Unternehmensgründer. 1. vyd. České Budějovice, Czech Republic: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7468-140-0.
 29. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 30. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0. Neuveden, 2019.
 31. CAHA, Zdeněk, Johann FALTERMEIER, Jan GREGOR, Xenia JUSTUS, Alena KAJANOVÁ, Jiří MÁCHA, Veronika MACHOVÁ, Petra MARTÍŠKOVÁ, Lukáš POLANECKÝ, Michal RUSCHAK, Patrick Sean SASSMANNSHAUSEN, Marie SLABÁ, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Michal ŠUTA, Roman ŠVEC, Jan URBAN, Jan VÁCHAL, Velková VENDULA a Marek VOKOUN. Lexikon pojmů z oblasti podnikatelských kompetencí. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 102 s. ISBN 978-80-7468-138-7.
 32. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 s. ISBN 978-80-7468-150-9.
 33. PSÁRSKA, Marianna, Simona HAŠKOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Performance management in small and medium-sized manufacturing enterprises operating in automotive in the context of future changes and challenges in SR. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 281-287. ISSN 1804-7890.
 34. MILWARD, Rosalie, Gheorghe H. POPESCU, Katarina FRAJTOVA MICHALIKOVA, Zdenka MUSOVA a Veronika MACHOVÁ. Sensing, Smart, and Sustainable Technologies in Industry 4.0: Cyber-Physical Networks, Machine Data Capturing Systems, and Digitized Mass Production. Economics, Management, and Financial Markets. New York City: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 3, s. 37-43. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14320195.
 35. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Using artificial intelligence in analysing and predicting the development of stock prices of a subject company. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 235-245. ISBN 978-3-030-11753-5.
 36. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
 37. 2018

 38. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural network and regression time series in the prediction the development of the afternoon platinum price on the New York stock exchange. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 216-228. ISSN 1339-3189.
 39. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
 40. VOCHOZKA, Marek, Gabibulla KHASAEV, Jan MAREČEK, Jaromír VRBKA a Veronika MACHOVÁ. Inventory management in manufacturing company. 1st. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, Samara State University of Economics, 2018. 142 s. ISBN 978-80-7468-123-3.
 41. MACHOVÁ, Veronika a Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1123-1132, 11 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
 42. 2017

 43. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Enterprise value generators in the building industry. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901029.
 44. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen palladia na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 131-143. ISSN 1339-3189.
 45. ROWLAND, Zuzana a Veronika MACHOVÁ. Ocenění pozemku v katastrálním území Dolní Miletín. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 48-58. ISSN 2533-6258.
 46. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
 47. MAREČEK, Jan a Veronika MACHOVÁ. The influence of public debt on the performance of the economy. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901018.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 1. 2021 00:31