Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. KABOURKOVÁ, Kristina, Anna HODINOVÁ a Róbert KUCHÁR. ACCOUNTING FOR OWN PRODUCTION-DEFINING THE NEGATIVES OF CURRENT CZECH METHODOLOGY. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2023, roč. 13, č. 1, s. 135-139. ISSN 1804-7890.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina, Veronika ŠANDEROVÁ a Adéla ŠIPLOVÁ. ETHICAL DIMENSION OF ACCOUNTING. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2023, roč. 13, č. 2, s. 122-127. ISSN 1804-7890.

  2022

  1. KABOURKOVÁ, Kristina. Accounting for works of art and collections – tangible fixed assets – in accordance with the Czech legislation in force and the proposal of new accounting procedures. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2022, roč. 12, č. 1, s. 65-69. ISSN 2464-6733.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina a Eva KALINOVÁ. Comparison of land accounting according to Czech legislation and international accounting standards. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2022, roč. 12, č. 1, s. 70-74. ISSN 2464-6733.
  3. KABOURKOVÁ, Kristina. DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL, ARABLE LAND AND ORGANIC FARMING IN THE CR, DEVELOPMENT OF LAND PRICES IN SELECTED EU COUNTRIES. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2022, roč. 12, č. 2, s. 290-297. ISSN 1804-7890.

  2021

  1. KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj struktury trvalého travního porostu v zemích EU, zemědělské dotace a jejich účtování. In Dušek, Jiří. Vybrané aspekty regionálního rozvoje. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2021, s. 37-46. ISBN 978-80-7556-082-7.

  2020

  1. KABOURKOVÁ, Kristina, Marek VOCHOZKA a Jaroslav STUCHLÝ. Use of agricultural land categories in EU countries. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 165 - 169. ISSN 1804-7890.

  2019

  1. KABOURKOVÁ, Kristina. Issue of Agricultural Land Wastage in the Czech Republic. Accounting Comparison of Land in the Czech Republic, Slovak Republic and According to IFRS. Online. In Mgr. Richard Říha. Udržitelný rozvoj 2019 - Vybrané problémy environmentální a regionální politiky. Sborník příspěvků. Udržitelný rozvoj 2019. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2019, s. 34 - 42. ISSN 2533-5170.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina a Jaroslav STUCHLÝ. Structural Development of Utilised Agricultural Area in EU Countries Subsidy Policy of the Czech Republic. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019, XII.19, č. 2, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1805-9112.

  2018

  1. KABOURKOVÁ, Kristina, Jaroslav STUCHLÝ a Eva RUŽINSKÁ. ECOLOGICAL AGRICULTURE AS ONE OF THE PATH OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT. Acta Universitatis Matthiae Belii series Environmental management. Banská Bystrica, Slovensko: Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, 2018, roč. 20, č. 2, s. 6-17. ISSN 1338-4430.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina. Komparace vývoje minimální mzdy a průměrné hrubé měsíční mzdy v ČR. Institut minimální mzdy v dalších státech. In Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú. Trh práce v podmínkách Evropské unie. Česká republika, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2018, s. 18-26. ISBN 978-80-7556-032-2.
  3. POLANECKÝ, Lukáš, Zdeněk CAHA, Kristina KABOURKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Radek SOBĚHART, František STELLNER, Jarmila STRAKOVÁ, Jan VÁCHAL, Marek VOCHOZKA a Marek VOKOUN. Primární sektor v Jihočeském kraji v 21. století. RAM - Verlag, Germany. Lüdenscheid, Germany: RAM - Verlag, Germany, 2018, 140 s. ISBN 978-3-942303-75-0.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce olejnin v České Republice. Charakteristika účtování olejnin v podniku zemědělské prvovýroby. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 65-73. ISSN 1214-4967.
  5. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce vína v České republice a dalších vybraných zemích. Porovnání účetních postupů stanovených pro pěstování révy v České republice a ve Slovenské republice. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 24-32. ISSN 1339-3189.
  6. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce zeleniny v České republice a ve Slovenské republice a porovnání účetních postupů v rostlinné výrobě. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 33-40. ISSN 1339-3189.
  7. KABOURKOVÁ, Kristina. Půda jako nedoceněné bohatství společnosti. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 55-63. ISSN 1339-3189.

  2017

  1. POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, 117 s. ISBN 978-80-7468-124-0.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina. Produkce okrasných, léčivých, aromatických a kořeninových rostlin a školkařství na území České republiky a její komparace s vybranými zeměmi Evropské unie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Roč. piaty, číslo 2, s. 28-37. ISSN 1339-3189.
  3. KABOURKOVÁ, Kristina. PRODUKCE OVOCE V ČESKÉ REPUBLICE A POROVNÁNÍ ÚDAJŮ S VYBRANÝMI ZEMĚMI EVROPSKÉ UNIE. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 11-24. ISSN 1214-4967.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina. ŘÍZENÍ POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ V PODNIKU ZEMĚDĚLSKÉ PRVOVÝROBY V JIHOČESKÉM KRAJI, DOPADY LEGISLATIVNÍCH ZMĚN. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 25-36. ISSN 1339-3189.
  5. KABOURKOVÁ, Kristina. Srovnání vývoje kurzu české koruny vůči euru, americkému dolaru, švýcarskému franku a britské libře a srovnání vysílání cizích měn v České republice a na Slovensku. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 6, s. 65-74. ISSN 1339-3189.
  6. KABOURKOVÁ, Kristina a Markéta POPÍLKOVÁ. VLIV SLEV NA DANI Z PŘÍJMŮ NA VÝŠI ČISTÉ MZDY POPLATNÍKA VE VZTAHU K POČTU VYŽIVOVANÝCH DĚTÍ. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 129-136. ISSN 1214-4967.
  7. KABOURKOVÁ, Kristina a Daniela HRIZOVÁ. Vývoj slev na dani z příjmů fyzických osob v závislosti na změnách zákona. In Hesková Marie. Socioekonomický rozvoj evropských regionů. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, s. 17 - 27. ISBN 978-80-7556-022-3.

  2016

  1. RAUŠER, Daniel a Kristina KABOURKOVÁ. Accounting Processes within Farm Business Entity after Accounting Act Amendments. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 111-120. ISSN 2464-7217.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina. Porovnání produkčních ploch vybraných plodin a stavů vybraných hospodářských zvířat na území České republiky. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 87-100. ISSN 2464-7217.
  3. POPÍLKOVÁ, Markéta a Kristina KABOURKOVÁ. ŘÍZENÍ ÚČETNÍHO VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ – METODA KOMPONENTNÍHO ODPISOVÁNÍ. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 101-110. ISSN 2464-7217.
  4. BRŮŽKOVÁ, Pavla a Kristina KABOURKOVÁ. Specifika podnikání v udržitelném cestovním ruchu a regionální programy podpory. Online. In doc. Ing. Marie Hesková, CSc. Udržitelný rozvoj VII – 30 let od Jednotného Evropského Aktu aneb Evropa čtyř svobod. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, z. ú., 2016, s. 13-21, 8 s. ISBN 978-80-7556-002-5.
  5. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj nezaměstnanosti ve vztahu k vzdělanosti. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, s. 10-16. ISBN 978-80-7556-013-1.
  6. HRICOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Vývoj reálné mzdy v ČR v kontextu s trvale udržitelným rozvojem. In Zaměstnanost a trh práce - Česko-slovenské zkušenosti. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, s. 16-21. ISBN 978-80-7556-013-1.

  2015

  1. KABOURKOVÁ, Kristina. Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015, s. 1-17, 18 s. ISSN 2464-6369.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina a Daniela HRICOVÁ. Intensity of law amendments in the field of acounting and its influence practice. In Hradecké ekonomické dny 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, 2015, s. 360-369. ISBN 978-80-7435-546-2.
  3. KABOURKOVÁ, Kristina. Predikce vývoje hrubé mzdy v souvislosti s trvale udržitelným rozvojem. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015, s. 18-24. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina. Průměrná hrubá a minimální mzda a jejich vliv na životní úroveň zaměstnanců. In Lidské zdroje na trhu práce ČR a EU. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, 2015, s. 25-32. Studia. ISBN 978-80-87472-87-3.
  5. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet. 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015, 223 s. ISBN 978-5-9967-0634-1.

  2014

  1. KABOURKOVÁ, Kristina a Lukáš POLANECKÝ. Charakteristika podnikatelů - fyzických osob - v České republice. Ekonomické spektrum. Vranov nad Topl'ou: CAESaR, 2014, roč. 9, 3-4, s. 37-44. ISSN 1336-9105.
  2. ROMANOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Porovnání výpočtu mzdu v České Republice v letech 2007 až 2014. Ekonomické spektrum. CAESaR, 2014, roč. 9, č. 1, s. 58-64. ISSN 1336-9105.
  3. ROMANOVÁ, Daniela a Kristina KABOURKOVÁ. Špecifika účtování v oblasti poskytování služeb v České Republice. In Podvojné účtovníctvo v teorii a praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Nitra: Slovenská polnohospodárska univerzita v Nitre, 2014, s. 98-101, 3 s. ISBN 978-80-552-1221-0.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina a Radka VANÍČKOVÁ. Vývoj odvodů na důchodové, sociální a zdravotní pojištění a daně z příjmů ze závislé činnosti u zaměstnanců v České republice. Scientia et Societas. Praha: NEWTON College s.r.o., 2014, roč. 10, č. 4, s. 128-133. ISSN 1801-7118.
  5. ŠOLC, Ladislav, Kristina KABOURKOVÁ a Jitka ŠIŠKOVÁ. Význam finanční páky pro manažerské rozhodování v praxi. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2014, roč. 4, č. 2, s. 69-72. ISSN 1211-6378.

  2013

  1. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Činnost Vojtěcha Lanny z pohledu citátů Tomáše G. Masaryka. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2013, č. 3, s. 96-98. ISSN 1211-6378.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : sbírka příkladů na procvičování. Online. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 40 s.
  3. KABOURKOVÁ, Kristina. Praktika z účetnictví : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 65 s.
  4. KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví I. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013.
  5. KABOURKOVÁ, Kristina. Výuka finančního účetnictví a hodnocení znalostí studentů. Online. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání, poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, s. 163-167.
  6. KABOURKOVÁ, Kristina. Základy personální a mzdové agendy : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 68 s.

  2012

  1. TUČEK, Jiří a Kristina KABOURKOVÁ. Hodnocení efektivnosti bankovních úvěrů. In Kamila Sluková. Asymetrie informací - teorie a praxe : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: ČVUT v Praze, 2012, s. 71-75. ISBN 978-80-01-05077-4.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina a Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, č. 2, s. 81-83. ISSN 1211-6378.
  3. MARŠÍK, Martin a Kristina KABOURKOVÁ. Predikce finanční tísně podniků s využitím beaverovy profilové analýzy a altmanova modelu. In Konference - Matematika v ekonomické praxi : sborník příspěvků. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012, s. 137-140. ISBN 978-80-87035-62-7.
  4. ŠOLC, Ladislav a Kristina KABOURKOVÁ. Stocks Management and Their Accounting in Czech Companies. In Katedrový sborník 1/2012 – Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. 98-101. ISBN 978-80-7468-049-6.
  5. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Výchova a vzdělávání na rozcestí. In Almanach příspěvků konference Moc moudrosti a moudrost moci, konané 15. 11. 2012 v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. 136-138. ISBN 978-80-7468-055-7.
  6. KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ a Jiří TUČEK. Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR. In Jana Hrbková. Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012, s. 55-62. ISBN 978-80-01-05079-8.

  2011

  1. KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK a Jiří TUČEK. Archivace účetních dokladů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 239-243. ISSN 1802-503X.

  2010

  1. KABOURKOVÁ, Kristina a Pavel ROUSEK. Daňová problematika z historického a současného pohledu. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010, 6 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010, 5 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
  3. KABOURKOVÁ, Kristina, Marta MARŠÍKOVÁ a Jiří TUČEK. Rozbor nákladů a výnosů z účetního hlediska. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010, 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.

  2009

  1. KABOURKOVÁ, Kristina, Dana WALTEROVÁ a Martin MARŠÍK. Evidence u podnikatelů fyzických osob porovnání účetnictví a daňové evidence. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 7-13. ISSN 1802-503X.
  2. KABOURKOVÁ, Kristina, Miroslav MÁČE a Dana WALTEROVÁ. Nedoceněná vypovídací schopnost účetních dokladů v práci manažera. In Sborník příspěvků z I. odborného semináře Katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, 1 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
  3. WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Population Ageing Related to Socio-Economic Factors. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 2, s. 59-67. ISSN 1802-503X.
  4. WALTEROVÁ, Dana, Šárka BENDOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Sociální a ekonomické dopady způsobené vlivem stárnutí obyvatelstva. In Sborník příspěvků z odborného semináře katedry managementu a marketingu. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009, 7 s. ISBN 978-80-87278-07-9.
  5. KABOURKOVÁ, Kristina. Účetnictví III. VŠTE v Českých Budějovicích, 2009. ISBN 978-80-87278-28-4.
  6. TUČEK, Jiří, Marek VOCHOZKA a Kristina KABOURKOVÁ. Využití dotací z fondu EAFRD Program rozvoje venkova jako zdroje financování a podpory rozvoje regionu. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č.1, 7 s. ISSN 1802-503X.
  7. KABOURKOVÁ, Kristina, Jiří TUČEK a Dana WALTEROVÁ. Zásoby. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, r. 2, č. 1, s. 5-11. ISSN 1802-503X.

  2008

  1. VOCHOZKA, Marek a Kristina KABOURKOVÁ. Srovnání účtování dlouhodobého majetku organizační složky státu a účetnictví podnikatelů. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2008, roč. 1, č. 2, 11 s. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 20. 5. 2024 11:51