KABOURKOVÁ, Kristina. Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 1-17, 18 s. ISSN 2464-6369.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Development of production of certain agricultural commodities in the Czech republic and the treatment of them
Název česky Zemědělství – Vývoj produkce některých zemědělských komodit v České republice a účtování o nich
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina.
Vydání 1. vyd. České Budějovice, Innovative Economic Symposium 2015, od s. 1-17, 18 s. 2015.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 2464-6369
Klíčová slova česky Zemědělství; rostlinná výroba; živočišná výroba; zemědělská půda
Klíčová slova anglicky Agriculture; crop production; animal production; agricultural land
Štítky KEM3
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 4. 2. 2016 10:28.
Anotace
In the introduction to her article, the author draws attention to the reduction in the area of land resources in the Czech Republic during the period 2000 – 2012. In the next part, she examines the development of the number of selected breeding livestock in the Czech Re-public between 2000 –2014, which is followed by the development of cropland areas sown with selected agricultural crops over the same period and the development of the total harvest of selected agricultural crops (in tons) in 2002 – 2013. It was discovered that dur-ing the reference period the number of cattle, pigs and poultry decreased, whilst the num-ber of sheep and horses increased. As for the cropland areas, there was a reduction in the area farmed for wheat, barley, potatoes and fodder crops, whereas the rapeseed cropland area grew significantly. Regarding the production, the total harvest of wheat, annual fodder crops and particularly rapeseed increased, which was in contrast to barley, potatoes and perennial fodder crops where the author noted a certain decrease in production. The au-thor also believes that by introducing an appropriate agricultural policy, the State should ensure greater food self-sufficiency and encourage citizens to purchase Czech products. Moreover, the great majority of businesses dealing with primary agricultural production belong to a group of small and medium-sized enterprises in accordance with Act No. 47/2002 Coll., On the support of small and medium-sized enterprises, as later amended.
Anotace česky
Autorka v úvodu svého článku poukazuje na snižování půdního fondu v České republice v letech 2000 až 2012. V další části práce zkoumá vývoj počtu vybraných hospodářských zvířat chovaných v České republice v letech 2000 až 2014, vývoj rozlohy osevních ploch osetých vybranými hospodářskými plodinami v České republice v letech 2000 až 2014 a vývoj celkové sklizně v tunách u vybraných zemědělských plodin v období 2002 až 2013. Bylo zjištěno, že ve sledovaném období se snížil počet kusů skotu, prasat a drůbeže, naopak počet ovcí a koní se zvýšil. Co se týče rozlohy osevních ploch, tak v případě pšenice, ječmene, brambor, pícnin došlo ke snížení plochy, naopak u řepky technické se osetá plocha výrazně zvýšila. Sklizeň v tunách u pšenice, jednoletých pícnin a zejména řepky se ve sledovaném období zvýšila, naopak u ječmene, brambor a víceletých pícnin autorka zaznamenala snížení produkce. Autorka se domnívá, že stát by měl vhodnou zemědělskou politikou zajistit větší potravinovou soběstačnost a motivovat občany k nákupu českých produktů.
VytisknoutZobrazeno: 26. 9. 2022 08:06