KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ a Jiří TUČEK. Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR. In Jana Hrbková. Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference. 1. vyd. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, 2012. s. 55-62. ISBN 978-80-01-05079-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vývoj nároků na odpočet slevy na dani na poplatníka, členy jeho rodiny a podmínky pří čerpání nemocenských dávek v ČR
Název anglicky Accrual of deduction of tax credits the taxpayer, members of his family and conditions when pumping sickness in the CR
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina, Marie OUBRECHTOVÁ a Jiří TUČEK.
Vydání 1. vyd. Praha, Solidarita a spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference, od s. 55-62, 8 s. 2012.
Nakladatel České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-01-05079-8
Klíčová slova česky sleva na dani; poplatník; nemocenské dávky; ošetřování člena rodiny
Klíčová slova anglicky tax credit; the taxpayer; sickness benefits; family member
Štítky KEM3, UCE_2, ZMA
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 23. 10. 2012 12:38.
Anotace
V tomto článku se snažíme ukázat vývoj nároků slevy na odpočet daně u poplatníka, členů jeho rodiny a znázornění různých případů nemocenské dávky v České republice. Článek je rozdělen do tří částí, první otázka, kterou jsme řešili byla aplikace odpočtů slev v konkrétním období, ve druhé části jsme se zaměřili na rozvoj a využití nemocenských dávek v třetí části bude následovat shrnutí a srovnání tohoto vývoje s konkrétními zeměmi Evropské unie. Budeme se snažit vytvořit přehled o vývoji v posledních několika letech. Cílem této práce je pomocí přehledného a jednoduchého zpracování vysvětlit na konkrétní příkladu výpočtu, jak se vyvíjeli v posledních letech nároky na slevu na dani na poplatníka a podmínky čerpání nemocenských dávek v ČR a vybraných zemích EU.
Anotace anglicky
This article attempts to show the development of claims for deduction of discounts for the taxpayer, members of his family and drawing various cases of sickness benefits in the Czech Republic. It is divided into three parts, the first question we addressed was the application of deductibles, in the second part will focus on the development and utilization of sickness benefits in the third part will be followed by a summary and comparison with developments in the European Union, some Zeni. We will try to create an overview of developments over the past few years. The aim of this paper is to develop closer and simple way to explain a concrete example of calculation, when we try to capture and explain all changes in development.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 17:22