KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK. Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 5 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hospodářská zvířata z pohledu ekonoma a účetního
Název anglicky Livestock from the perspective of an economist and financial
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina a Martin MARŠÍK.
Vydání České Budějovice, Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu 2010 : Sborník příspěvků, 5 s. 2010.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-87278-48-2
Klíčová slova česky zvířata; dlouhodobý hmotný majetek; zásoby; odpisování
Klíčová slova anglicky animals; tangible fixed assets; inventory; depreciation
Štítky KEM3, PUC
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 13:09.
Anotace
V České republice patří mezi nejdůležitější podnikatelské aktivity chov hospodářských zvířat. Protože se jedná o specifickou živočišnou komoditu, autoři se v článku zaměřili na nové postupy účtování, které jsou platné od 1. ledna 2008. V textu jsou na konkrét-ních příkladech doloženy možnosti účtování živých zvířat v konkrétních situacích.
Anotace anglicky
In the Czech Republic are among the most important business activities of animal husbandry. Because it is a specific animal commodities, the authors in the article focused on the new accounting practices, which are valid from 1 January 2008. The text on the concrete-ing billing options documented examples of live animals in specific situations
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Hospodarska_zvirata_z_pohledu_ekonoma_a_ucetniho.pdf   Verze souboru Votavová, M. 21. 12. 2011

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Kristina Kabourková, učo 4024
  • osoba Ing. Martin Maršík, Ph.D., učo 4094
  • osoba Věra Kostková, učo 6173
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 29. 9. 2021 01:37