KABOURKOVÁ, Kristina a Jiří TUČEK. Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let. PEM. Ostrava: Academia Economia, s.r.o., 2012, č. 2, s. 81-83. ISSN 1211-6378.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postup při výpočtu mezd - vývoj za posledních deset let
Název anglicky Procedure for Calculation of Wages - Development for the Last Ten Years
Autoři KABOURKOVÁ, Kristina a Jiří TUČEK.
Vydání PEM, Ostrava, Academia Economia, s.r.o. 2012, 1211-6378.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky mzda; sociální pojištění; zdravotní pojištění; daň z příjmu; hrubá mzda
Klíčová slova anglicky wages; social insurance; health insurance; income tax; goss wage
Štítky KEM3, UCE_2, ZMA
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 20. 9. 2013 13:50.
Anotace
Ve svém článku se budeme snažit na konkrétním příkladu ukázat vývoj změn výpočtu mezd za posledních deset let v České Republice. Ukázat postup při výpočtu mezd a porovnat tuto situaci s vybranými evropskými zeměmi. Zjišťujeme, že v Česku se takřka každoročně tyto postupy výpočtu mění. Naopak ve výpočtu vybraných evropských zemích je v této oblasti situace nestabilní. Nesnažíme se poukazovat na nedostatky, ale nekoncepčnost v postupech těchto výpočtů.
Anotace anglicky
In the article, we will try to show the development of a specific example of calculating changes in wagnes over the last ten years in the Czech Republic. Show how to calculate wages and to compare this situation with the selected European countries. We find that in the Ctech Republic almost every year these procedures calculation changes. By contrast, in selected European countries in this field situation in stable. We’re not trying to point out the flaws, but non-conceptual in the process of these calculations.
VytisknoutZobrazeno: 29. 9. 2021 01:43