Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Advantages and disadvantages of automated control systems (ACS). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V.. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Switzerland: Springer, 2020. s. 416-421, 6 s. ISBN 978-3-030-27014-8. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_50.
 2. 2019

 3. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání, Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
 4. HORÁK, Jakub a Tomáš KRULICKÝ. Comparison of exponential time series alignment and time series alignment using artificial neural networks by example of prediction of future development of stock prices of a specific company. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101006.
 5. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22-36. ISSN 1805-9112.
 6. VOCHOZKA, Marek a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series when estimating the copper price development. In Ashmarina, S., Vochozka, M.. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 169-181, 13 s. ISBN 978-3-030-11753-5.
 7. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 8. TUFFELL, Caryl, Pavol KRÁĽ, Anna SIEKELOVÁ a Jakub HORÁK. Cyber-physical smart manufacturing systems: Sustainable industrial networks, cognitive automation, and data-centric business models. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 58-63. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220194.
 9. VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890.
 10. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
 11. MAREČEK, Jan, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Draft method for valuation of small long-term fixed assets. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 187-192. ISSN 1804-7890.
 12. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Equalizing seasonal time series using artificial neural networks in predicting the Euro-Yuan exchange rate. Journal of Risk and Financial Management, Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 12, č. 2, s. nestránkováno. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm12020076.
 13. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. : NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 14. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0. : Neuveden, 2019.
 15. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management, Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
 16. KRIŠTOFÍK, Peter, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Provision of trade credits in relation to corporate payment ability: A case study of the Visegrad four. Ekonomicko-manazerske spektrum, Žilina, Slovensko: University of Žilina, 2019, roč. 13, č. 1, s. 96-108. ISSN 2585-7258.
 17. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue), Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2020 07:19