Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. CHANGLING, Sun, Stanislav ŠKAPA, Jakub HORÁK a Yang YANING. Does core competence affect corporate social responsibility? Journal of Competitiveness. Zlín, Česká republika: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2022, roč. 13, č. 4, s. 132-150. ISSN 1804-171X.
 2. 2021

 3. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Tomáš KRULICKÝ. Adaptation of small and medium-sized enterprises in the service sector to the conditions of Industry 4.0 and Society 4.0: evidence from the Czech Republic. Economic Annals-XXI. Kyjev, Ukrajina; Řešov, Polsko: Institute of Society Transformation, 2021, roč. 7-8, č. 191, s. 67-87. ISSN 1728-6239.
 4. KALINOVÁ, Eva, Jakub HORÁK a Eliška PEŠKOVÁ. Analysis of prices of print advertising and the effectiveness of print advertising on readers. Acta Oeconomica Universitatis Selye. Komárno, Slovensko: Faculty of Economics at J. Selye University in Komárno, 2021, roč. 10, č. 2, s. 25-46. ISSN 2644-5212.
 5. KRULICKÝ, Tomáš a Jakub HORÁK. Business performance and financial health assessment through Artificial Intelligence. Ekonomicko - manažerské spektrum. Žilina, Slovensko: University of Zilina, 2021, roč. 15, č. 2, s. 38-51. ISSN 1337-0839.
 6. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Business performance assessment of small and medium-sized enterprises: Evidence from the Czech Republic. Problems and Perspectives in Management. Sumy, Ukrajina: Business Perspectives, 2021, roč. 19, č. 3, s. 430-439. ISSN 1727-7051.
 7. HORÁK, Jakub a Pavel DLOUHÝ. Business risk in times of economic recession and economic growth. Business risk in times of economic recession and economic growth. Hradec Králové, Česká republika: Akademické sdružení MAGNANIMITAS, 2021, roč. 11, č. 2, s. 82-86. ISSN 2464-6733.
 8. VOCHOZKA, Marek, Petr JUNGA, Jaromír VRBKA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb. České Budějovice: Expertní studie na určení průměrné životnosti staveb, 2021. 196 s.
 9. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Vojtěch STEHEL, Petr ŠULEŘ, Zuzana ROWLAND, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Finance podniku: Komplexní pojetí. 1. vyd. Praha, Česká republika: Grada publishing, 2021. 312 s. ISBN 978-80-271-3267-6.
 10. JANEK, Svatopluk a Jakub HORÁK. Finanční analýza společnosti působící na trhu vstřikovacích lisů. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 1, s. 1-31. ISSN 2533-6258.
 11. JANEK, Svatopluk a Jakub HORÁK. Hodnocení finanční situace podniku zabývajícího se službami veřejného charekteru. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 5, č. 2, s. 25-46. ISSN 2533-6258.
 12. HORÁK, Jakub a Petr ŠULEŘ. Identification of sector leaders: Analysis of agricultural companies using Kohonen networks. In Elena de la Poza, Sergey E. Barikin. Global Challenges of Digital Transformation of Markets. 1. vyd. New York, USA: NOVA Science Publishers, 2021. s. 1-15. ISBN 978-1-5361-9864-5.
 13. HORÁK, Jakub, Kateřina MLSOVÁ a Veronika MACHOVÁ. Impact of the coronavirus pandemic on the tertiary sector. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2021, roč. 14, č. 1, s. 28-39. ISSN 1805-9112.
 14. TROJÁKOVÁ, Michaela a Jakub HORÁK. Investice do akcií společnosti Apple. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021, roč. 6, č. 2, s. 1-14. ISSN 2533-6258.
 15. HROMADA, Eduard, Klára ČERMÁKOVÁ, Tomáš KRULICKÝ, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Helena MITWALLYOVÁ. Labour market and housing unavailability: implications for regions affected by coal mining. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Technical University of Kosice, 2021, roč. 26, č. 3, s. 404-414. ISSN 1335-1788.
 16. CAHA, Zdeněk, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jana HINKE a Pavlína HEJDUKOVÁ. Odborný workshop č. 2 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2021.
 17. ŠULEŘ, Petr, Jakub HORÁK a Zuzana ROWLAND. Sale and valuation of a part of a business unit in the identification of operating assets. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2021, roč. 11, č. 1, s. 303-309. ISSN 1804-7890.
 18. HORÁK, Jakub. Sanctions as a Catalyst for Russia's and China's Balance of Trade: Business Opportunity. Journal of Risk and Financial Management. Basel: MDPI, 2021, roč. 14, č. 1, s. nestránkováno, 26 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm14010036.
 19. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Petra TAUL PROCHÁZKOVÁ, Jana HINKE, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Jaromír VRBKA, Marek VOKOUN, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ a Marek VOCHOZKA. Souhrnná výzkumná zpráva k projektu „Adaptace sektoru znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0“ za období 2019-2021. Neuveden: Neuveden, 2021. 24 s.
 20. VÁCHAL, Jan, Daniel LAJČIN, Marek VOCHOZKA, Jarmila STRAKOVÁ, Zdeněk CAHA, Iveta KMECOVÁ, Radka VANÍČKOVÁ, Petra PÁRTLOVÁ, Jan URBAN, Jakub HORÁK, Stanislav BÍLEK, Michal RUSCHAK a Lucie ŠVEHLOVÁ. Souhrnná výzkumná zpráva: Stabilizace a rozvoj malých a středních podniků ve venkovském prostoru. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2021. 90 s. ISBN 978-80-7468-177-6.
 21. KASYCH, Alla, Jakub HORÁK, Valentyna GLUKHOVA a Svatlana BONDARENKO. The impact of intellectual capital on innovation activity of companies. Quality - Access to Success. Bukurešť, Rumunsko: SRAC - Societatea Romana Pentru Asigurarea Calitatii, 2021, roč. 22, č. 182, s. 3-11, 12 s. ISSN 1582-2559.
 22. ŠŤASTNÁ, Eva a Jakub HORÁK. The results of dividend policy tools can be surprising. In Ashamira S. I., Horák, J., Vrbka, J., Šuleř, P. Lecture Notes in Networks and Systems - Economic Systems in the New Era: Stable Systems in an Unstable World (Innovative Economic Symposium, IES2020). Berlin: Springer Science and Business Media Deutschland GmbH, 2021. s. 876-886. ISBN 978-3-030-60928-3. doi:10.1007/978-3-030-60929-0_112.
 23. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Eva KALINOVÁ. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích (2. dopl. a aktual. vyd.). Neuveden: Neuveden, 2021. 200 s.
 24. 2020

 25. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Advantages and disadvantages of automated control systems (ACS). In Ashmarina, S. I., Vochozka, M., Mantulenko, V. V. Digital Age: Chances, Challenges and Future, In: Lecture Notes in Networks and Systems. 1. vyd. Switzerland: Springer, 2020. s. 416-421. ISBN 978-3-030-27014-8. doi:10.1007/978-3-030-27015-5_50.
 26. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Analysis of transportation companies in the Czech Republic by the Kohonen networks - identification of industry leaders. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina, Slovensko: Univerzity of Zilina, 2020, roč. 23, č. 1, s. 32-43. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.A32-A43.
 27. HAŠKOVÁ, Simona, Pavel ROUSEK a Jakub HORÁK. Assessment of relation between legislative risk and expected profitability of a subsidized project. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 113-116. ISSN 1804-7890.
 28. HORÁK, Jakub. Bankruptcy prediction of small and medium-sized industrial companies in Czechia. In Uslu, F. Proceedings of the 7th International Conference on Education and Social Sciences (INTCESS 2020). 1. vyd. Istanbul, Turkey: International Organization Center of Academic Research, 2020. s. 1206-1212. ISBN 978-605-82433-8-5.
 29. MACHOVÁ, Veronika, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series in estimating the development of the afternoon price of gold on the New York stock exchange. Social and Economic Revue. Trenčín, Slovensko: Faculty of Social and Economic Relations, Alexander Dubček University in Trenčín, 2020, roč. 2020, č. 1, s. 61-72. ISSN 2585-9358.
 30. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ, Jaroslav KOLLMANN a Jan MAREČEK. Credit Absorption Capacity of Businesses in the Construction Sector of the Czech Republic—Analysis Based on the Difference in Values of EVA Entity and EVA Equity. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219078.
 31. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Evaluation of performance of MLP neural networks and RBF neural networks in adjusting time series of the development of the trade balance between the USA and the PRC. Littera Scripta. České Budějovice, Česká republika: Vysoká škola technická a ekonomická, 2020, roč. 13, č. 2, s. 23-38. ISSN 1805-9112.
 32. HORÁK, Jakub. Finanční analýza podniku zabývající se ubytováním, stravováním a pohostinstvím. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 5, č. 1, s. 1-27. ISSN 2533-6258.
 33. PIMONENKO, Tetyana, Yuriy BILAN, Jakub HORÁK, Liudmyla STARCHENKO a Waldemar GAJDA. Green brand of companies and greenwashing under sustainable development goals. Sustainability. Basel: MDPI AG, 2020, roč. 12, č. 4, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12041679.
 34. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Innovations in management forecast: Time development of stock prices with neural networks. Marketing and Management of Innovations. Sumy, Ukrajina: Sumy State University, 2020, roč. 2020, č. 2, s. 324-339. ISSN 2218-4511.
 35. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Metodika adaptace malých a středních podniků v sektoru služeb na implementaci principů, postupů, metod a nástrojů Společnosti 4.0. 1. vyd. Plzeň, Česká Republika: Západočeská univerzita v Plzeni, Fakulta ekonomická; Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 85 s. není uvedeno. ISBN 978-80-261-0953-2.
 36. HROMADA, Eduard, Renáta SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, Petr DLASK, Daniel MACEK, Václav TATÝREK, Tomáš KRULICKÝ, Jakub HORÁK, Jaromír VRBKA, Veronika MACHOVÁ, Zuzana ROWLAND a Marek VOCHOZKA. Metodika vyčíslení hodnoty nebytových budov v sektoru vládních institucí. 2020.
 37. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 38. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Zdeněk CAHA, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Veronika MACHOVÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Jakub HORÁK. Odborná sekce Společnost 4.0 na mezinárodní vědecké konferenci Trendy v podnikání 2020. 2020.
 39. DVOŘÁKOVÁ, Lilia, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Jiří VACEK, Marie ČERNÁ, Jana HINKE, Pavlína HEJDUKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Zdeněk CAHA, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Odborný workshop č. 1 - Adaptace znalostně náročných služeb na podmínky Společnosti 4.0. 2020.
 40. CAHA, Zdeněk, Jiří VACEK, Tomáš MRHÁLEK, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Pavlína HEJDUKOVÁ, Jana HINKE, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Ověření metodiky ve spolupráci s aplikačními garanty na vybraném vzorku malých a středních podniků v sektoru služeb. 2020.
 41. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK, Tomáš KRULICKÝ a Pedro PARDAL. Predicting future Brent oil price on global markets. Acta Montanistica Slovaca. Košice: Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 3, s. 375-392. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i3.10.
 42. BRABENEC, Tomáš, Petr ŠULEŘ, Jakub HORÁK a Miloš PETRÁŠ. Prediction of the future development of gold price. Acta Montanistica Slovaca. Košice, Slovensko: Faculty of Miing, Ecology, Process Control and Geotechnologies, Technical University of Košice, 2020, roč. 25, č. 2, s. 250-262. ISSN 1335-1788. doi:10.46544/AMS.v25i2.11.
 43. SCOTT, Joan, Aurel PERA, Katarína VALÁŠKOVÁ, Jakub HORÁK a Pavol ĎURANA. Problematic smartphone use severity: Behavioral addiction, psychiatric symptoms, and pathological personality traits. Review of Contemporary Philosophy. New York, USA: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 64-70. ISSN 1841-5261. doi:10.22381/RCP1920206.
 44. DIAS, Rui, Nuno TEIXEIRA, Veronika MACHOVÁ, Pedro PARDAL, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Random walks and market efficiency tests: Evidence on US, Chinese and European capital markets within the context of the global Covid-19 pandemic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Polsko: INST BADAN GOSPODARCZYCH, 2020, roč. 11, č. 4, s. 585-608. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.024.
 45. LĂZĂROIU, George, Jakub HORÁK a Katarína VALÁŠKOVÁ. Scaring ourselves to death in the time of COVID-19: Pandemic awareness, virus anxiety, and contagious fear. Linguistic and Philosophical Investigations. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2020, roč. 19, nečíslováno, s. 114-120. ISSN 1841-2394. doi:10.22381/LPI1920208.
 46. GAVUROVA, Beata, Jaroslav BELÁS, Yuriy BILAN a Jakub HORÁK. Study of legislative and administrative obstacles to SMEs business in the Czech Republic and Slovakia. Oeconomia Copernicana. Olsztyn: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, roč. 11, č. 4, s. 689-719. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/oc.2020.028.
 47. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 3, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060.
 48. HORÁK, Jakub, Tomáš BRABENEC, Jan HEJDA a Jan MAREČEK. The sharing economy development analysis in the Czech Republic and other selected countries. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 109-114. ISSN 1804-7890.
 49. FRÝD, Lukáš, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Pedro PARDAL. The wage impact on the net value-added in the agricultural sector. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 186-193. ISSN 1805-9112.
 50. PSÁRSKA, Marianna a Jakub HORÁK. Theoretical and practical view on determinants of education as a productive element of individual and household consumption in the context of future challenges of the Slovak republic. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 269-274. ISSN 1804-7890.
 51. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Using RBF neural networks to identify relationship between development of oil prices in world market and value of Chinese currency. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, Francie: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 52. ŠULEŘ, Petr, Jakub HORÁK a Tomáš KRULICKÝ. Validation of the prediction of ČEZ stock prices. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2020, roč. 13, č. 1, s. 194-210. ISSN 1805-9112.
 53. VOCHOZKA, Marek, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Výzkumná zpráva pro vědecko-výzkumnou činnost studentů na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2020. 163 s.
 54. 2019

 55. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ a Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. s. 1017 - 1028. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 56. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Jaromír VRBKA. Analýza současného stavu trhu práce v kontextu digitalizace, automatizace a robotizace. Trendy v podnikání. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2019, roč. 9, č. 2, s. 44-52. ISSN 1805-0603.
 57. HORÁK, Jakub a Tomáš KRULICKÝ. Comparison of exponential time series alignment and time series alignment using artificial neural networks by example of prediction of future development of stock prices of a specific company. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 13 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101006.
 58. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Comparison of neural networks and regression time series on forecasting development of US imports from the PRC. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 22-36. ISSN 1805-9112.
 59. VOCHOZKA, Marek a Jakub HORÁK. Comparison of neural networks and regression time series when estimating the copper price development. In Ashmarina, S., Vochozka, M. Sustainable Growth and Development of Economic Systems: Contradictions in the Era of Digitalization and Globalization, In: Contributions to Economics. Cham, Switzerland: Springer, 2019. s. 169-181. ISBN 978-3-030-11753-5.
 60. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ a Jakub HORÁK. Considering seasonal fluctuations in equalizing time series by means of artificial neural networks for predicting development of USA and People ́s Republic of China trade balance. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 2, s. 178-193. ISSN 1805-9112. doi:10.36708/Littera_Scripta2019/2/0.
 61. TUFFELL, Caryl, Pavol KRÁĽ, Anna SIEKELOVÁ a Jakub HORÁK. Cyber-physical smart manufacturing systems: Sustainable industrial networks, cognitive automation, and data-centric business models. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2019, roč. 14, č. 2, s. 58-63. ISSN 1842-3191. doi:10.22381/EMFM14220194.
 62. VRBKA, Jaromír, Veronika MACHOVÁ, Jan MAREČEK a Jakub HORÁK. Determining the market rent of a medical facility on a specific example. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 330-334. ISSN 1804-7890.
 63. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
 64. MAREČEK, Jan, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Draft method for valuation of small long-term fixed assets. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 187-192. ISSN 1804-7890.
 65. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Equalizing seasonal time series using artificial neural networks in predicting the Euro-Yuan exchange rate. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2019, roč. 12, č. 2, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm12020076.
 66. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. GDP as a risk factor of czech enterprises. In Popa, I; Dobrin, C; Ciocoiu, C.N. Proceedings of the 13th International Management Conference: Management Strategies for High Performance (IMC 2019): International Management Conference. 13. vyd. Bucharest, Romania: Editura ASE., 2019. s. 785-798. ISSN 2286-1440.
 67. VACEK, Jiří, Lilia DVOŘÁKOVÁ, Marie ČERNÁ, Jakub HORÁK, Zdeněk CAHA a Veronika MACHOVÁ. Identifikace, analýza a hodnocení principů, postupů, metod a nástrojů pro adaptaci sektoru služeb na technické, ekonomické, sociální a environmentální podmínky Společnosti 4.0. NAVA, nakladatelská a vydavatelská agentura, 2019.
 68. HEJDUKOVÁ, Pavlína, Jana HINKE, Jakub HORÁK, Veronika MACHOVÁ, Petra TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, Lucie VALLIŠOVÁ a Marek VOKOUN. Katalog změn znalostních a dovednostních kvalifikačních požadavků na zaměstnanecké pozice ve Společnosti 4.0. Neuveden, 2019.
 69. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 s. ISBN 978-80-7468-150-9.
 70. STEHEL, Vojtěch, Jakub HORÁK a Marek VOCHOZKA. Prediction of institutional sector development and analysis of enterprises active in agriculture. E+M Ekonomie a Management. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2019, roč. 22, č. 4, s. 103-118. ISSN 1212-3609. doi:10.15240/tul/001/2019-4-007.
 71. KRIŠTOFÍK, Peter, Jakub HORÁK a Petr ŠULEŘ. Provision of trade credits in relation to corporate payment ability: A case study of the Visegrad four. Ekonomicko-manazerske spektrum. Žilina, Slovensko: University of Žilina, 2019, roč. 13, č. 1, s. 96-108. ISSN 2585-7258.
 72. HORÁK, Jakub, Veronika MACHOVÁ a Tomáš KRULICKÝ. Value generators in metallurgical industry. Social and Economic Revue (Sociálno-Ekonomická Revue). Trenčín, Slovensko: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita  Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 17-23. ISSN 2585-9358.
 73. 2018

 74. HORÁK, Jakub a Veronika MACHOVÁ. Business enterprises and generators of their value. In Klieštik, T. 18th International Scientific Conference on Globalization and Its Socio-Economic Consequences (GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES). Žilina, Slovensko: Žilinská univerzita v Žilině, 2018. s. 547-554, 2926 s. ISBN 978-80-8154-249-7.
 75. KALINOVÁ, Eva a Jakub HORÁK. Stanovení obvyklé (tržní) ceny stavby a pozemku - praktická studie. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2018, roč. 3, č. 2, s. 16 - 27. ISSN 2533-6258.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 7. 2022 13:41