Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Point Thermal Bridges at The Ventilated Facade and The Impact on The Economics of Building Operation. In Oldrich Zmeskal, Peter Matiasovsky, Zbyšek Pavlík. AIP Conference Proceedings. Neuveden: Neuveden, 2020. s. 1-7. ISSN 0094-243X. doi:10.1063/5.0034039.
 2. 2019

 3. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Economic importance of point thermal bridges to buildings with steel casing. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
 4. 2018

 5. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Source data for modeling of thermal engineering calculations. In Senitkova, IJ. 9TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE BUILDING DEFECTS (BUILDING DEFECTS 2017). CEDEX A: E D P SCIENCES, 2018. s. 1-5. ISSN 2261-236X. doi:10.1051/matecconf/201814603010.
 6. 2016

 7. KRAUS, Michal a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Location as a Determinative Factor of Building Airtightness. In Marian Drusa,Isik Ylmaz, Marian Marschalko, Eva Coïsson and Andrea Segalini. Procedia Engineering. Volume 161. Netherlands: Elsevier BV, 2016. s. 1532-1537. ISSN 1877-7058. doi:10.1016/j.proeng.2016.08.622.
 8. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. The impact of the year-on-year variation in the intensity of solar radiation on the energy intensity of low-energy and passive houses. In I. Juhásová Šenitková. Building Defects 2016. France: EDP Sciences, 2016. s. 03008-03009, 6 s. ISBN 978-2-7598-9012-5.
 9. 2015

 10. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Certifikáty energetické náročnosti budov v praxi EU. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2015, Neuveden, č. 4, s. 64-66. ISSN 1802-2030.
 11. ŠUBRT, Roman, Pavlína CHARVÁTOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Vliv meziročního kolísání slunečného záření na solární tepelné zisky z pohledu vyhodnocení energetických přínosů zateplení budovy. In Tepelná ochrana budov 2015 : Zborník konference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2015. s. 127-130. ISBN 978-80-89627-04-2.
 12. 2014

 13. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Větrání budov v minulosti a současnosti. In Zdravé domy 2014. 1. vyd. Brno: VUT Brno, 2014. s. 154-162. ISBN 978-80-214-4912-1.
 14. CHARVÁTOVÁ, Pavlína. Výuka předmětu Stavební fyzika I, zapojení požadavků uživatelské praxe do teoretických znalostí a praktických dovedností. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014. s. 43-48. ISBN 978-80-7468-063-2.
 15. 2013

 16. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Bodové tepelné mosty nadkrokevních tepelných izolací. In Pasívne domy 2013 : sborník příspěvků. Košice: STU Bratislava, 2013. s. 111-116. ISBN 978-80-227-4065-4.
 17. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Reflexní fólie ve stavební praxi. Materiály pro stavbu. Praha: Business Media CZ, s. r. o., 2013, roč. 19, č. 2, s. 32-34, 5 s. ISSN 1213-0311.
 18. 2012

 19. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Kontaktní zateplení z pohledu tepelných mostů hmoždinkami a jejich prokreslování. TZB-info. Praha: Topinfo s.r.o., 2012, Neuveden, 27 02 2012, s. Nestránkováno, 10 s. ISSN 1801-4399.
 20. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Nestacionární vedení tepla a velikost tepelného mostu hmoždinkami ETICS. In Defekty budov 2011 : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 10 s. ISBN 978-80-7468-006-9.
 21. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Nestacionární vedení tepla hmoždinkami ETICS. In Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., Ing. Petr Tůma, PhD. Podlahy a povrchové úpravy ve stavebnictví 2012 : sborník příspěvků. Praha: BETONCONSULT, s.r.o., 2012. s. 193-198. ISBN 978-80-905256-0-3.
 22. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Novela ČSN 73 0540-2:2011 z pohledu tepelných vazeb. Časopis Stavebnictví. Praha: EXPO DATA spol.s r.o., 2012, roč. 6, č. 1, s. 50-51. ISSN 1802-2030.
 23. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Praktický význam reflexních fólií ve stavebnictví. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, 4/2012, s. 64-65. ISSN 1212-0111.
 24. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Předsazená montáž otvorových výplní a kvantifikace lineárního tepelného činitele. Energeticky soběstačné budovy. Praha: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2012, roč. 1, č. 4, s. 20-23. ISSN 1805-3297.
 25. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Předsazená montáž otvorových výplní a kvantifikace lineárního tepelného činitele různých způsobů řešení a různého umístění hranice tepelné vazby mezi dvěma konstrukcemi. In Bc. Hana Typlová. Pasivní domy 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Centrum pasivního domu, 2012. s. 272-279. ISBN 978-80-904739-2-8.
 26. ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Reflexní fólie ve stavební praxi. Energeticky soběstačné budovy. Brno: Expo data spol. s.r.o., 2012, roč. 1, č. 2, s. 42-45. ISSN 1805-3297.
 27. CHARVÁTOVÁ, Pavlína. Stavební fyzika I : Studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 73 s. ISBN 978-80-7468-040-3.
 28. CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Vliv reflexních fólií na ekvivalentní hodnotu součinitele prostupu tepla. In Poruchy a obnova obalových konštrukcií budov : zborník. Košice: Technická univerzita v Košiciach - Stavebná fakulta, 2012. s. 127-135. ISBN 978-80-553-0798-5.
 29. CHARVÁTOVÁ, Pavlína. Vývoj výuky a hodnocení předmětu Stavební fyzika I. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
 30. 2011

 31. ŠUBRT, Roman, Martin ŠKOPEK, Pavlína CHARVÁTOVÁ, Jan KURC, Bjorn KIERULF, Juraj HAZUCHA, Jiří ČECH, Aleš BROTÁNEK a Rostislav KUBÍČEK. Tepelné mosty : pro nízkoenergetické a pasivní domy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. 222 s. Stavitel. ISBN 978-80-247-4059-1.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 1. 2022 17:03