ŠUBRT, Roman, Pavlína CHARVÁTOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ. Vliv meziročního kolísání slunečného záření na solární tepelné zisky z pohledu vyhodnocení energetických přínosů zateplení budovy. In Tepelná ochrana budov 2015 : Zborník konference. 1. vyd. Bratislava: Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť, 2015. s. 127-130. ISBN 978-80-89627-04-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vliv meziročního kolísání slunečného záření na solární tepelné zisky z pohledu vyhodnocení energetických přínosů zateplení budovy
Název anglicky Due to an increase fluctuations solar radiation on solar thermal gain from the perspective of assessing the benefits of energy insulation
Autoři ŠUBRT, Roman, Pavlína CHARVÁTOVÁ a Petra BEDNÁŘOVÁ.
Vydání 1. vyd. Bratislava, Tepelná ochrana budov 2015 : Zborník konference, od s. 127-130, 4 s. 2015.
Nakladatel Slovenská stavebná vedecko-technická spoločnosť
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISBN 978-80-89627-04-2
Klíčová slova česky spotřeba tepla; sluneční záření; sluneční zisky; roční bilance energie; klimatická data
Klíčová slova anglicky heat consumption; solar radiation; solar gains; the annual energy balance; climate data
Štítky KST6
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 12. 6. 2015 15:19.
Anotace
Pro vyhodnocení energetických úprav objektu je nutné porovnat skutečnou spotřebu tepla na vytápění s předpokládanými hodnotami. Vždy je nutné provést přepočet skutečné (fakturované) spotřeby energie na základě skutečných klimatických podmínek. Ty se však obvykle redukují na průměrné denní teploty a počet topných dnů a obvykle se předpokládá, že sluneční záření je v jednotlivých letech rovnoměrné. Toto zjednodušení bylo méně významné u budov s malými tloušťkami tepelných izolací a s minimálním procentuálním přínosem solárních tepelných zisků. V současné době, kdy se většina budov zatepluje či staví s kvalitními tepelnými izolacemi je však situace jiná a kolísání solárních zisků může být v energetické bilanci významné.
Anotace anglicky
To evaluate the energy of the building adaptation is necessary to compare actual consumption for heating with expected values. It is always necessary to carry out the actual conversion (invoiced), energy consumption based on actual weather conditions. However, these are generally reduced to an average daily temperature of heating and the number of days and usually it is assumed that the solar radiation is uniform in each year. This simplification was less important buildings with small thickness thermal insulation and a minimum percentage contribution of solar heat gains. Nowadays, when most of the buildings is insulated or built with high-quality thermal insulation of the situation is different and fluctuations in solar gains can be significant in the energy balance.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 10:42