CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT. Praktický význam reflexních fólií ve stavebnictví. Střechy, fasády, izolace. Ostrava - Vítkovice: Nakladatelství Mise, 2012, roč. 19, 4/2012, s. 64-65. ISSN 1212-0111.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Praktický význam reflexních fólií ve stavebnictví
Název anglicky The Practical Importance of Reflective Foil in Civil Engineering
Autoři CHARVÁTOVÁ, Pavlína a Roman ŠUBRT.
Vydání Střechy, fasády, izolace, Ostrava - Vítkovice, Nakladatelství Mise, 2012, 1212-0111.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky reflexní fólie; ekvivalentní součinitel prostupu tepla; emisitiva; šíření tepla; sálání
Klíčová slova anglicky Reflexive foil; the equivalent heat transfer coefficient; emissivity; heat diffusion; radiation
Štítky ENS, KST6, POS_4, SFY_1
Změnil Změnila: Věra Kostková, učo 6173. Změněno: 13. 5. 2014 10:26.
Anotace
Ve stavebnictví se začínají čím dál více prosazovat reflexní fólie jako moderní způsob tepelných izolací. Existuje na internetu mnoho zaručeně správných výpočtů dokazujících netušený význam těchto reflexních fólií a jejich schopností jako tepelné izolace. Protože i nás zajímalo, jak reflexní fólie v praxi fungují, rozhodli jsme se jejich praktický význam výpočty kvantifikovat.
Anotace anglicky
Reflective foil as modern way of thermal insulation is promoted in an increasing way in civil engineering. There are many correct calculations demonstrating unanticipated importance of reflective foil and its abilites such as thermal insulation on the Internet. Since we are interested in how a reflective foils work in practice, we have decided to quantify their practical significance in calculations.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 10:40