ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ. Předsazená montáž otvorových výplní a kvantifikace lineárního tepelného činitele. Energeticky soběstačné budovy. Praha: Informační centrum ČKAIT s.r.o., 2012, roč. 1, č. 4, s. 20-23. ISSN 1805-3297.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Předsazená montáž otvorových výplní a kvantifikace lineárního tepelného činitele
Název anglicky Installation hole fillings and quantification of linear temperature factors
Autoři ŠUBRT, Roman a Pavlína CHARVÁTOVÁ.
Vydání Energeticky soběstačné budovy, Praha, Informační centrum ČKAIT s.r.o. 2012, 1805-3297.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky okna; dilatace; vzduchotěsnost
Klíčová slova anglicky windows; dilatation; air tightness
Štítky ENS, KST6, POS_3, SFY_1
Změnil Změnil: Mgr. Václav Karas, učo 10752. Změněno: 21. 3. 2013 11:22.
Anotace
Na osazování otvorových výplní se klade mnoho požadavků – parotěstnost, vzduchotěsnost. hlukový útlum, vodotěsnost, umožnění dilatace, pevnost atd. V tomto článku je pozornost věnována pouze jedinému požadavku, a sice minimalizaci tepelné vazby vznikající napojením výplně otvoru na stěnu.
Anotace anglicky
The planting hole fillings are placed many demands - air tightness. Noise attenuation, waterproof, allowing dilation, strength, etc. In this article the focus is just one requirement, namely minimizing thermal bonds formed connecting the fill hole on the wall.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2021 10:29