Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. WANG, Lu, Pavel ROUSEK a Simona HAŠKOVÁ. Laffer curve - a comparative study across the V4 (Visegrad) countries. Entrepreneurship and Sustainability Issues. Vilnius, Litva: Entrepreneurship and Sustainability Center, 2022, roč. 9, č. 2, s. 433-445. ISSN 2345-0282.
 2. 2020

 3. HAŠKOVÁ, Simona, Pavel ROUSEK a Jakub HORÁK. Assessment of relation between legislative risk and expected profitability of a subsidized project. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 2, s. 113-116. ISSN 1804-7890.
 4. ROUSEK, Pavel. Evaluation of the EU policy concerning the basic economic functions of a modern government in a mixed economy. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 5. ROUSEK, Pavel a Simona HAŠKOVÁ. The methodology of simple comparisons as a replacement for comprehensive benchmarking in controlling. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 6. 2019

 7. ROUSEK, Pavel. Analysis of Consumption on the Goods and Services Market in the Cybernetic Model of Selected Country. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101021.
 8. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA a Marianna PSÁRSKA. Analysis of the consumption on the goods and services market in the cybernetic model of the 15 older EU member states. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 1, s. 252-254. ISSN 1804-7890.
 9. ROUSEK, Pavel. Environmental Footprint Evaluation of Eco-Friendly Products in the Global Economy. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 4 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101022.
 10. ROUSEK, Pavel a Jan MAREČEK. Use of neural networks for predicting development of USA export to China taking into account time series seasonality. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 299-304. ISSN 1804-7890.
 11. 2018

 12. ROUSEK, Pavel. Cybernetic view of multipliers in macroeconomic theory. In Löster Tomáš, Pavelka Tomáš. 12th International Days of Statistics and Economics. 1. vyd. Praha: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1506-1515. ISBN 978-80-87990-14-8.
 13. ROUSEK, Pavel, Eva ROSOCHATECKÁ a Marianna PSÁRSKA. Inflation forecasting on a specific example. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 137-146. ISSN 1339-3189.
 14. ROUSEK, Pavel. Redefinice poptávky po veřejných statcích. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 147-152. ISSN 1339-3189.
 15. ROUSEK, Pavel. Vzdělání jako veřejný a veřejně poskytovaný statek. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 153-158. ISSN 1339-3189.
 16. 2017

 17. ROUSEK, Pavel. Critical Evaluation of Czech Municipal Spending Predictive Models. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš a Jan Mísař. Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability 2017 - Proceedings of the 5th International Conference. 1. vyd. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2017. s. 871-882. ISBN 978-80-245-2216-6.
 18. ROUSEK, Pavel a Simona HAŠKOVÁ. Changes in the Concept of Public Greenery on the Basis of an Analysis of Czech Municipal Financing. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6.
 19. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Komparace neuronových sítí a regresních časových řad při odhadu vývoje ranních cen platiny na Newyorské burze. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 141-154. ISSN 1339-3189.
 20. ROUSEK, Pavel. Možnosti vzájemné ideové inspirace ukazatelů zisk, index ziskovosti, analýza nákladů a přínosů. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 9, s. 89-92. ISSN 1339-3189.
 21. ROUSEK, Pavel. The impact of the economic crisis on Czech municipal expenditures. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901023.
 22. ROUSEK, Pavel. Základní komparace finančních metod soukromého a veřejného sektoru. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 7, s. 77-86. ISSN 1339-3189.
 23. 2016

 24. ROUSEK, Pavel. BRIEF REPORT ON PUBLIC SPENDING ON INLAND AND MARITIME WATERWAYS IN PARTICULAR COUNTRY IN CERTAIN PERIOD OF TIME. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 177-181. ISSN 0469-6255.
 25. MATVEEV, Yurii V., V. Olga TRUBETSKAYA, A. Igor LUNIN, Pavel ROUSEK a A. Vitaly KOPNOV. Clusters and their role in economic development. Clusters and their role in economic development. Famagusta, Cyprus: International Economic Society, 2016, roč. 10, č. 3, s. 113-125. ISSN 1307-1637.
 26. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Vojtěch STEHEL a Pavel ROUSEK. Controlling. 2. vydání. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016. 240 s. ISBN 978-80-7468-110-3.
 27. ROUSEK, Pavel. Mutual Foreign Trade between China and the Visegrad Group. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2016, Volume 9, č. 3, s. 42-51. ISSN 1805-9112.
 28. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.
 29. 2015

 30. ROUSEK, Pavel a Marek VOCHOZKA. Public Production of Private and Public Goods in the Czech Republic in 2013. In 7th international conference Economic Challenges in Enlarged Europe. 1. vyd. Tallinn (Estonsko): Tallinn University of Technology, 2015. s. 1-9. ISSN 2382-6797.
 31. ROUSEK, Pavel. Selected Forms of Cooperation between Small and Medium-Sized Enterprises and Public Sector Institutions. In Innovative Economic Symposium 2015. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2015. s. 93-97. ISSN 2464-6369.
 32. 2013

 33. MÁČE, Miroslav a Pavel ROUSEK. Makroekonomie pro technické školy. 1. vyd. Praha, Česká Republika: GRADA Publishing, a. s., 2013. 216 s. Edice Finanční řízení. ISBN 978-80-247-4575-6.
 34. 2012

 35. SLABÁ, Marie a Pavel ROUSEK. Development of tourism and marketing in tourism in the Czech republic. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 36. ROUSEK, Pavel a Vendula SIMOTOVÁ. Factors influencing municipal service delivering. In Drive your knowledge be a scientist : 8th International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers : sborník příspěvků. 1.vyd. Zlín: Tomas Bata University in Zlín : Faculty of Management and Economics, 2012. 6 s. ISBN 978-80-7454-013-4.
 37. ROUSEK, Pavel. Metodika naučnoj raboty : osnovy učebnoj programmy dlja otdelenija kombinirovannogo obučenija, (přel. z čes. orig.). 1-oe izd. Češskije Budejovice: Techničesko-ekonomičeskij institut Češskije Budejovice, 2012. 16 s. ISBN 978-80-7468-032-8.
 38. ROUSEK, Pavel. Metodika odborné práce : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 16 s. ISBN 978-80-87278-75-8.
 39. VOCHOZKA, Marek, Jan VÁCHAL a Pavel ROUSEK. Metodika psaní odborných prací na VŠTE : skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. 165 s. ISBN 978-80-7468-027-4.
 40. 2011

 41. KABOURKOVÁ, Kristina, Pavel ROUSEK a Jiří TUČEK. Archivace účetních dokladů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 239-243. ISSN 1802-503X.
 42. HORTOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Daně : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 96 s. ISBN 978-80-87278-90-1.
 43. ROUSEK, Pavel. Konkurence při poskytování veřejných služeb. In Konkurence 2011 : 3. ročník konference. 2011.
 44. MARŠÍKOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Use of financial analysis for credit rating of enterprises applying for a loan. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 35-42. ISSN 1802-503X.
 45. MARŠÍKOVÁ, Marta a Pavel ROUSEK. Use of Financial Analysis for Credit Rating of Enterprises Applying for a Loan. In Market Failure – the Role of Government and Enterprise Economy. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011. 14 s. ISBN 978-80-87278-65-9.
 46. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Vypovídací hodnota alternativních nákladů na vlastní kapitál. AUSPICIA: recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2011, roč. 8, č. 1, s. 45-49. ISSN 1214-4967.
 47. 2010

 48. VOCHOZKA, Marek a Pavel ROUSEK. Altmanův index, Index IN05 a jejich srovnání. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 26-36. ISSN 1802-503X.
 49. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. České Budějovice Citizens Views on the Decentralization Effectiveness of Municipal Levels of Government. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie. II. ročník : elektronický zborník z vedeckej konferencie... 1. vyd. Banská Bystrica: Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, Univerzita Mateja Bela, 2010. s. 130-140. ISBN 978-80-557-0088-5.
 50. KABOURKOVÁ, Kristina a Pavel ROUSEK. Daňová problematika z historického a současného pohledu. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Č. Budějovicích, 2010. 6 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 51. ROUSEK, Pavel. Ekonomická analýza údržby místních komunikací. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 52. ROUSEK, Pavel a Vendula KRÁLOVÁ. Fiskální význam daní. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 9 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 53. ROUSEK, Pavel, Lenka HRUŠKOVÁ a Jindřiška ŠULISTOVÁ. Názor občanů Českobudějovicka na efektivnost decentralizace municipální úrovně veřejné správy. In Decentralizácia a efektívnosť verejnej správy v podmienkach regiónov Európskej únie II. ročník - Teória a prax verejnej politiky v SR. 2010. ISBN 978-80-557-0087-8.
 54. ROUSEK, Pavel. Poptávkový přístup k poskytování municipálních veřejných služeb. In Sociální,ekonomické, právní a bezpečnostní otázky současnosti : sborník 2. mezinárodní slovensko-české konference. Praha: Soukromá vysoká škola ekonomických studií, 2010. 5 s. ISBN 978-80-86744-84-1.
 55. ROUSEK, Pavel, Marek VOCHOZKA, Jan VÁCHAL a Lenka BEJLKOVÁ. Psaní seminárních a kvalifikačních prací na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 88 s.
 56. KRÁLOVÁ, Vendula a Pavel ROUSEK. Vybrané mikroekonomické aspekty přijetí eura. In Odborný seminář katedry ekonomiky a managementu : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 8 s. ISBN 978-80-87278-48-2.
 57. 2009

 58. MERIČKOVÁ, Beáta, Markéta FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ a Pavel ROUSEK. Benchmarking na úrovni miestnej samosprávy – vybrané problémy. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2009. 15 s. ISBN 978-80-245-1513-7.
 59. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Přístupy ke kvalitě služeb v obcích v ČR. In Bílá místa a černé díry reforem ve veřejném sektoru. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009. 13 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 60. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Veřejné obstarávání vybraných služeb municipalitami v ČR a SR. Acta Aerarii Publici. 2009, roč. 6, č. 1. ISSN 1336-8818.
 61. 2008

 62. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Jsou magistrátní města specifická v zabezpečování služeb? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2008. 14 s. ISBN 978-80-245-1378-2.
 63. 2007

 64. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Jak obce zajišťují veřejné služby? In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2007. 11 s.
 65. ROUSEK, Pavel a Markéta FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ. Jaké trendy se projevují v zajišťování služeb? In Aktuálne otázky verejných financií. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. 9 s. ISBN 978-80-969870-1-6.
 66. ROUSEK, Pavel a Markéta FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ. Situace v zajišťování služeb municipalitami v České republice. In Problematika zabezpečování veřejných služeb. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2007. 18 s. ISBN 978-80-7399-030-5.
 67. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Vyhodnocení výsledků výzkumu. In Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb. Praha: Oeconomica, 2007. 60 s. ISBN 978-80-245-1259-4.
 68. ROUSEK, Pavel. Zajišťování veřejných služeb v ČR – Zkušenosti ze sběru primárních dat a analýzy. In Ekonomická teória a prax – dnes a zajtra II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2007. 9 s. ISBN 80-88834-07-4.
 69. FANTOVÁ ŠUMPÍKOVÁ, Markéta a Pavel ROUSEK. Získávání dat. Etapy empirického výzkumu obcí. In Efektivnost zabezpečování vybraných veřejných služeb. Praha: Oeconomica, 2007. 5 s. ISBN 978-80-245-1259-4.
 70. 2006

 71. FANTA, Petr a Pavel ROUSEK. Formy zajišťování veřejných služeb obcemi. In Európske financie – teória, politika, prax. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2006. 9 s. ISBN 80-8083-335-4.
 72. ROUSEK, Pavel. Zkušenosti z MAS Ekoregion Úhlava. In Akcelerační a iniciační rozvojové scénáře venkovských mikroregionů. Jindřichův Hradec: Oeconomica, 2006. 6 s. ISBN 80-245-1080-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 8. 8. 2022 01:08