Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ a Aleš KAŇKOVSKÝ. Analysis of Building Sector Performance. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-9. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052080.
 2. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Building Information Management as a Tool for Managing Knowledge throughout whole Building Life Cycle. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10. 1. vyd. Spojené Království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/10/102008.
 3. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Critical factors affecting a successful BIM integrated design solution. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 4. NOVOTNÝ, Radimír, Jiří ŠÁL a Marek CTIBOR. Environmental use of waste materials as admixtures in concrete. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052101.
 5. FOŘT, Jan, Radimír NOVOTNÝ, Eva VEJMELKOVÁ, Anton TRNÍK, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Martin KEPPERT, Vojtěch POMMER a Robert ČERNÝ. Characterization of geopolymers prepared using powdered brick. Journal of Materials Research and Technology. Amsterdam, NL: Elsevier Editora Ltda, 2019, roč. 8, č. 6, s. 6253 - 6261. ISSN 2238-7854. doi:10.1016/j.jmrt.2019.10.019.
 6. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Ontology as a Tool for Building Life Cycle Modelling. In Drusa M.,Coisson E.,Marschalko M.,Dabija A.-M.,Rybak J.,Decky M.,Segalini A.,Yilmaz I. 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium, WMCAUS 2018, Conference proceedings in IOP Conference Series: Risk management and Mitigation Planning, Volume 471, Issue 10. 1. vyd. Spojené Království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/471/10/102007.
 7. FOŘT, Jan, Radimír NOVOTNÝ, Anton TRNIK a Robert ČERNÝ. Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance. Energies. Švýcarsko: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019, roč. 12, č. 17, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en12173318.
 8. NÝVLT, Vladimír a Radimír NOVOTNÝ. Sharing Knowledge and Information within BIM Life Cycle Processes. In K. Prušková, M. Vochozka, I. Juhásová Šenitková, H. Fariborz, J. Váchal, F. Kulhánek, P. Juhás, J. Mareček, J. Oláh, M. Flimel, J. Melcher and S. Šilarová. MATEC Web of Conferences, 279 (2019): 10th International Scientific Conference Building Defects (Building Defects 2018). 279. vyd. Francie: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 6 s. ISSN 2261-236X.
 9. STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ, Aleš KAŇKOVSKÝ a Veronika SEDLÁKOVÁ. Utilization of Scientific Methods to Improve the Urban Safety. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052102.
 10. 2017

 11. KOPŘIVA, Lukáš a Radimír NOVOTNÝ. EPC - Energetiské služby se zárukou. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 31-36. ISSN 1339-3189.
 12. MIKULECKÁ, Kristýna a Radimír NOVOTNÝ. Přehled tepelných izolací ve stavební praxi se zaměřením na novodobé materiály a jejich ekonomické posouzení. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 10, s. 47-62. ISSN 1339-3189.
 13. 2016

 14. NOVOTNÝ, Radimír. Few Comments on Metrics and Optimizing of Simple Conical Heads of Circular Columns for Beamless Reinforced Concrete Monolithic Slabs. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016. s. 804-809. ISSN 1877-7058.
 15. 2012

 16. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k vyšetřování pohybu bodového tělesa v odporovém prostředí. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 1, s. 215-228. ISSN 1802-503X.
 17. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek ke stereometrii stavebních objektů z hlediska jejich energetické efektivity. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, roč. 5, č. 2, s. 251-260. ISSN 1802-503X.
 18. 2011

 19. NOVOTNÝ, Radimír. Dva geometrické příklady „přechodových“ ploch v architektuře. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 191-202. ISSN 1802-503X.
 20. NOVOTNÝ, Radimír. Některé aspekty při tlakovém řezání materiálů. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 2, s. 215-234. ISSN 1802-503X.
 21. 2010

 22. NOVOTNÝ, Radimír, Stanislav ŠKODA a František POPP. Mechanika zemin a geologie : studijní opora pro kombinované studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010. 77 s.
 23. NOVOTNÝ, Radimír. Několik poznámek k problematice horizontálních nosných prvků na jejich kontaktu s podporami. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 262-278. ISSN 1802-503X.
 24. NOVOTNÝ, Radimír. Pružně přetvárné charakteristiky některých přímých tyčových prvků namáhaných osovým tahem. Littera Scripta. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2010, roč. 3, 1-2, s. 308-316. ISSN 1802-503X.
 25. 2009

 26. NOVOTNÝ, Radimír a František POPP. Analýza statické působnosti některých závěsových a zdvihacích zařízení. Littera Scripta. České Budějovice: VŠTE v Českých Budějovicích, 2009, roč. 2, č. 1, s. 243-254. ISSN 1802-503X.
 27. NOVOTNÝ, Radimír. Zjednodušené řešení roštových základových pásů. In Defekty budov 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 24 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 7. 2022 15:18