NOVOTNÝ, Radimír. Zjednodušené řešení roštových základových pásů. In Defekty budov 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2009. 24 s.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zjednodušené řešení roštových základových pásů
Název anglicky Simplified solution slatted base strips
Autoři NOVOTNÝ, Radimír.
Vydání České Budějovice, Defekty budov 2009 : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference, 24 s. 2009.
Nakladatel Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky roštový pas, styčník, kontaktní síly
Klíčová slova anglicky grid passport, joints, contact forces
Změnil Změnila: Mgr. Michaela Votavová, učo 6769. Změněno: 21. 12. 2011 11:35.
Anotace
Autora předložené zjednodušené řešení základových roštových konstrukcí je velicw jednoduché a názorné. Je založeno "jen" na podmínkách rovnováhy a na respaktování (nevelkých) rozdílů v tuhostech jednotlivých roštových pasů (a to bez ohledu na celkové geometrické uspořádání roštu) - tedy na těch nejelementárnějších principech mechaniky, poněvadž to v přijatelné míře umožňují reálné fyzikální okolnosti a uvedené předpoklady.
Anotace anglicky
The author presented a simplified solution foundation velicw grid structure is simple and visual. It is based ”only“ on the balance and respaktování (small ones), differences in the stiffness of each grid passports (and irrespective of the overall geometric arrangement of the grate) - that is the most elementary principles of mechanics, because it allows an acceptable level of actual physical circumstances and the assumptions.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ZJEDNODUSENE_RESENI_ROSTOVYCH_ZAKLADOVYCH_PASU.pdf   Verze souboru Votavová, M. 21. 12. 2011

Práva

Právo číst
  • kdokoliv přihlášený v ISu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Věra Kostková, učo 6173
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 1. 2021 09:40