FOŘT, Jan, Radimír NOVOTNÝ, Eva VEJMELKOVÁ, Anton TRNÍK, Pavla ROVNANÍKOVÁ, Martin KEPPERT, Vojtěch POMMER a Robert ČERNÝ. Characterization of geopolymers prepared using powdered brick. Journal of Materials Research and Technology. Amsterdam, NL: Elsevier Editora Ltda, 2019, roč. 8, č. 6, s. 6253 - 6261. ISSN 2238-7854. doi:10.1016/j.jmrt.2019.10.019.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Characterization of geopolymers prepared using powdered brick
Název česky Charakterizace geopolymerů připravených práškovou cihlou
Autoři FOŘT, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Radimír NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Eva VEJMELKOVÁ (203 Česká republika), Anton TRNÍK (703 Slovensko), Pavla ROVNANÍKOVÁ (203 Česká republika), Martin KEPPERT (203 Česká republika), Vojtěch POMMER (203 Česká republika) a Robert ČERNÝ (203 Česká republika).
Vydání Journal of Materials Research and Technology, Amsterdam, NL, Elsevier Editora Ltda, 2019, 2238-7854.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001667
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.jmrt.2019.10.019
UT WoS 000501576400115
Klíčová slova česky geopolymery; prášková cihla; podmínky vytvrzování; charakterizace; zeolity
Klíčová slova anglicky geopolymers; powdered brick; curing conditions; characterization; zeolites
Štítky PRR, RIV19, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:06.
Anotace
Geopolymerization of waste products can contribute to the solution of current environmental issues related to depletion of natural resources. In this paper, several geopolymer mixes are prepared using waste brick in powdered form, while different alkaline activators and curing conditions are applied. Experimental results show that the reaction rate at early age decreases with the increasing silicate modulus as well as with the rise of curing temperature; the reaction is though significantly slower than, e.g., for metakaolin-based geopolymers because of the low content of amorphous phase in the brick. The most compact microstructure is observed for geopolymers with highest reaction rate at early age; with increasing silicate modulus of the activator and decreasing curing temperature the compactness gradually decreases and the specific pore volume increases. Thermal analysis shows a decreasing weight loss with increasing silicate modulus for all temperatures, while dehydration of N-A-S -H and CASH gels are identified as the most important factors. Dehydroxylation of muscovite is found for the mixtures cured at temperatures up to 60 degrees C only, and decomposition of calcium carbonate just for 20 degrees C curing. Most crystalline phases detected by X-ray diffraction analysis in designed geopolymers are identical to those found in the raw precursor, which indicates only a partial geopolymerization and presence of a significant amount of unreacted particles. For geopolymers cured at 60 degrees C and 80 degrees C, formation of zeolitic phases is observed. While sodalite and chabazite are found only in mixtures with higher reaction rate, gismondine appears in geopolymers with higher silicate modulus.
Anotace česky
Geopolymerizace odpadních produktů může přispět k řešení aktuálních environmentálních problémů souvisejících s vyčerpáním přírodních zdrojů. V tomto článku se připravuje několik geopolymerních směsí za použití odpadních cihel v práškové formě, přičemž se používají různé alkalické aktivátory a podmínky vytvrzování. Experimentální výsledky ukazují, že rychlost reakce v raném věku se snižuje se zvyšujícím se silikátovým modulem i se zvyšováním teploty vytvrzování; reakce je však významně pomalejší než např. u geopolymerů na bázi metakaolinu kvůli nízkému obsahu amorfní fáze v cihel. Nejkompaktnější mikrostruktura je pozorována u geopolymerů s nejvyšší reakční rychlostí v raném věku; se zvyšujícím se silikátovým modulem aktivátoru a se snižující se teplotou vytvrzování se kompaktnost postupně snižuje a měrný objem pórů roste. Tepelná analýza ukazuje klesající úbytek hmotnosti se zvyšujícím se silikátovým modulem pro všechny teploty, zatímco dehydratace N-A-S-H a CASH gelů jsou identifikovány jako nejdůležitější faktory. Dehydroxylace muskovitu se vyskytuje u směsí vytvrzených pouze při teplotách do 60 ° C a rozkladu uhličitanu vápenatého pouze při 20 ° C vytvrzování. Většina krystalických fází detekovaných rentgenovou difrakční analýzou v navržených geopolymerech je identická s fázemi nalezenými v surovém prekurzoru, což naznačuje pouze částečnou geopolymerizaci a přítomnost významného množství nezreagovaných částic. U geopolymerů vytvrzených při 60 ° C a 80 ° C je pozorována tvorba zeolitických fází. Zatímco sodalit a chabazit se vyskytují pouze ve směsích s vyšší reakční rychlostí, gismondin se vyskytuje v geopolymerech s vyšším modulem křemičitanu.
VytisknoutZobrazeno: 23. 1. 2021 08:23