FOŘT, Jan, Radimír NOVOTNÝ, Anton TRNIK a Robert ČERNÝ. Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance. Energies. Švýcarsko: Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019, roč. 12, č. 17, s. nestránkováno, 13 s. ISSN 1996-1073. doi:10.3390/en12173318.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Preparation and characterization of novel plaster with improved thermal energy storage performance
Název česky Příprava a charakterizace nové omítky se zlepšeným výkonem skladování tepelné energie
Autoři FOŘT, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Radimír NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Anton TRNIK (703 Slovensko) a Robert ČERNÝ (203 Česká republika).
Vydání Energies, Švýcarsko, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), 2019, 1996-1073.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 20201 Electrical and electronic engineering
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001657
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/en12173318
UT WoS 000486860500115
Klíčová slova česky Mechanické vlastnosti; teplota fázové změny; omítka; akumulace tepelné energie; tepelné vlastnosti
Klíčová slova anglicky Mechanical properties; Phase change temperature; Plaster; Thermal energy storage; Thermal properties
Štítky RIV19, SCOPUS, TMO, WOS
Návaznosti GA18-03997S, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 13:56.
Anotace
Thermal energy storage systems based on latent heat utilization represent a promising way to achieve building sustainability and energy efficiency. The application of phase change materials (PCMs) can substantially improve the thermal performance of building envelopes, decrease the energy consumption, and support the thermal comfort maintenance, especially during peak periods. On this account, the newly formed form-stable PCM (FSPCM) based on diatomite impregnated by dodecanol is used as an admixture for design of interior plasters with enhanced thermal storage capability. In this study, the effect of FSPCM admixture on functional properties of plasters enriched by 8, 16 and 24 wt.% is determined. On this account, the assessment of physical, thermal, hygric, and mechanical properties is done in order to correlate obtained results with applied FSPCM dosages. Achieved results reveal only a minor influence of applied FSPCM admixture on material properties when compared to negative impacts of commercially produced PCMs. The differential scanning calorimetry discloses variations of the phase change temperature, which ranging from 20.75 C to 21.68 C and the effective heat capacity increased up to 15.38 J/g accordingly to the applied FSPCM dosages.
Anotace česky
Systémy akumulace tepelné energie založené na využití latentního tepla představují slibný způsob, jak dosáhnout udržitelnosti budovy a energetické účinnosti. Použití materiálů s fázovou změnou (PCM) může podstatně zlepšit tepelný výkon pláště budovy, snížit spotřebu energie a podpořit údržbu tepelné pohody, zejména ve špičkách. Z tohoto důvodu se nově vytvořený tvarově stabilní PCM (FSPCM) na bázi diatomitu impregnovaného dodekanolem používá jako příměs pro návrh vnitřních omítek se zvýšenou tepelnou skladovatelností. V této studii je stanoven účinek přísady FSPCM na funkční vlastnosti omítek obohacených o 8, 16 a 24% hmotnostních. Z tohoto důvodu se provádí hodnocení fyzikálních, tepelných, hygrických a mechanických vlastností za účelem korelace získaných výsledků s aplikovanými dávkami FSPCM. Dosažené výsledky odhalí jen malý vliv aplikované přísady FSPCM na vlastnosti materiálu ve srovnání s negativními dopady komerčně vyráběných PCM. Diferenční skenovací kalorimetrie popisuje změny teploty fázových změn, které se pohybují v rozmezí od 20,75 C do 21,68 C a efektivní tepelná kapacita se podle aplikovaných dávek FSPCM zvýšila až na 15,38 J / g.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Preparation_and_Characterization_of_Novel_Plaster_.pdf   Verze souboru Palokha, A. 17. 12. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Ing. Jan Fořt, Ph.D., učo 25754
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 1. 2021 09:53