STEHEL, Vojtěch, Radimír NOVOTNÝ, Aleš KAŇKOVSKÝ a Veronika SEDLÁKOVÁ. Utilization of Scientific Methods to Improve the Urban Safety. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-8. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052102.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Utilization of Scientific Methods to Improve the Urban Safety
Název česky Využití vědeckých metod ke zlepšení městské bezpečnosti
Autoři STEHEL, Vojtěch (203 Česká republika, garant, domácí), Radimír NOVOTNÝ (203 Česká republika, domácí), Aleš KAŇKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Veronika SEDLÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 5. vyd. Spojené království, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, od s. 1-8, 8 s. 2019.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20501 Materials engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001450
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052102
Klíčová slova česky Bezpečnostní inženýrství; Územní plánování; Omezení rozpočtu; Cizí země; Osvědčené postupy; Místní správa; Místní problémy; Politická soutěž; Politické boje; Vědecká metoda; Kontrola rozpočtu
Klíčová slova anglicky Safety engineering; Urban planning; Budget constraint; Foreign countries; Good practices; Local government; Local problems; Political competition; Political struggles; Scientific method; Budget control
Štítky RIV19, SCOPUS, UUP
Návaznosti TL02000559, projekt VaV.
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 11. 11. 2019 10:33.
Anotace
There are more than 6, 000 municipalities in the Czech Republic, where the concept of the municipality is understood as a territorial self-government unit. Thanks to the operation possibilities of the local government, it is possible to solve the local problems in these municipalities, including examples: Construction of various public spaces, transportation, security, etc. This solution is often better than would be in the case with the central management. However, this management has its limits associated with the budget parameters of the given municipalities and it is very closely related to the political struggle in the given locality. It is very common for the people who have no experience with the management of public spaces and finances to be elected to the new positions of representatives and mayors. This state of affairs may also lead to erroneous decisions that may have a long-term negative impact on the citizens of the given municipalities, in view of their efforts to identify against the previous political competition. The article makes an extensive research into the application of scientific methods, approaches, experiments and their validation that can be used in the context of the urban safety. The focus of these methods will be concentrated mainly on the municipalities (around 10,000 inhabitants). Applied methods will also be discussed with a view of the limited resources (budget, personnel, territorial, etc.). Part of the research article will be examples of good practice that have been used primarily in foreign countries. There will also be a discussion on the implementation and impact of these examples of good practice in the cities in the Czech Republic. Implementation will be discussed in two examples of the specific cities (Milevsko, Chotěboř) with regard to their budget constraints, state of roads and sidewalks and many other parameters. The aim of the article is to get a basic overview of the possible ways of solving local problems with a view to maximize the benefit for the citizen.
Anotace česky
V České republice existuje více než 6 000 obcí, kde se pojem obce chápe jako územní samosprávný celek. Díky provozním možnostem místní samosprávy je možné řešit místní problémy v těchto obcích, včetně příkladů: výstavba různých veřejných prostranství, doprava, bezpečnost atd. Toto řešení je často lepší, než by tomu bylo v případě centrální řízení. Toto řízení má však svá omezení spojená s rozpočtovými parametry dané obce a velmi úzce souvisí s politickým bojem v dané lokalitě. Je velmi běžné, že lidé, kteří nemají zkušenosti s řízením veřejných prostor a financí, jsou voleni do nových funkcí zástupců a starostů. Tento stav může také vést k chybným rozhodnutím, která mohou mít dlouhodobý negativní dopad na občany daných obcí s ohledem na jejich snahy identifikovat proti předchozí politické soutěži. Článek se zabývá rozsáhlým výzkumem aplikace vědeckých metod, přístupů, experimentů a jejich validace, které lze použít v kontextu městské bezpečnosti. Těžiště těchto metod bude zaměřeno především na obce (kolem 10 000 obyvatel). Použité metody budou také projednány s ohledem na omezené zdroje (rozpočet, personál, územní atd.). Součástí výzkumného článku budou příklady dobré praxe, které byly použity především v zahraničí. Proběhne také diskuse o implementaci a dopadu těchto příkladů dobré praxe ve městech České republiky. Implementace bude diskutována na dvou příkladech konkrétních měst (Milevsko, Chotěboř) s ohledem na jejich rozpočtové omezení, stav silnic a chodníků a mnoho dalších parametrů. Cílem článku je získat základní přehled o možných způsobech řešení místních problémů s cílem maximalizovat přínos pro občana.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
17_STEHEL_Utilization_of_Scientific_Methods_to_Improve_Urban_Safety.pdf   Verze souboru Palokha, A. 11. 11. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba Bc. Veronika Sedláková, učo 19822
  • osoba Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD., učo 5309
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
  • osoba Ing. Aleš Kaňkovský, učo 9819
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 23. 1. 2021 08:42