NOVOTNÝ, Radimír, Jiří ŠÁL a Marek CTIBOR. Environmental use of waste materials as admixtures in concrete. In Yilmaz I.,Marschalko M.,Drusa M.,Dabija A.M.,Toksoz D.,Niemiec D. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 5. vyd. Spojené království: Institute of Physics Publishing, 2019. s. 1-10. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/603/5/052101.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmental use of waste materials as admixtures in concrete
Název česky Environmentální využití odpadních látek jako příměsí do betonů
Autoři NOVOTNÝ, Radimír (203 Česká republika, garant, domácí), Jiří ŠÁL (203 Česká republika, domácí) a Marek CTIBOR (203 Česká republika, domácí).
Vydání 5. vyd. Spojené království, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, od s. 1-10, 10 s. 2019.
Nakladatel Institute of Physics Publishing
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 20101 Civil engineering
Stát vydavatele Velká Británie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001620
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
ISSN 1757-8981
Doi http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/603/5/052101
Klíčová slova česky Environment; odpadní materiály; beton
Klíčová slova anglicky Environmental; waste materials; concrete
Štítky RIV19, SCOPUS, SHM
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 11. 11. 2019 15:05.
Anotace
Humanity, from prehistoric times, influences the environment in which it lives. Often these are unfortunate negative influences. One of such negative effects is the accumulation of waste. We are an animal species that has always left a lot of waste, food remnants, various tools, remnants of producing these tools, and much more. First, the mankind used resources from which the waste was minimal and which was moreover degradable. As a result of the development of the company, the need for better, more perfect products developed and hand in hand is associated with more waste and non-decomposable or non-decomposable waste. The more humanity is at the higher level of development, the more waste it produces. However, this behavior conflicts with the sustainability of the environment. Fortunately, they are making bigger efforts to recycle the waste, ie re-use of waste materials. Construction is not behind this, and many efforts are being made to use the waste materials in building structures. The best known is the recycling of glass for the production of window glass, for example, but there are many examples. Glass has exceptional properties in this respect because it can be recycled to the infinity. For many substances, it is not possible to find a use other than their primary use. In this article, we are focusing on the re-use of various waste materials as admixtures in concrete. The use of waste materials in concrete is directly available, not only because of the number of concrete structures, but also because of the closure of waste materials in its structure. Some waste materials can be used as fillers, that is to say, substitute aggregates, but they are substances which can also be used as a replacement for a part of a binder, in this case, of cement. The article summarizes the existing use of waste materials in concrete and provides a space for possible detailed research on this concrete.
Anotace česky
"Lidstvo, již od pravěku, svou činností ovlivňuje prostředí, v kterém žije. Mnohdy to jsou bohužel negativní vlivy. Jedním z takovýchto negativních vlivů je hromadění odpadu. Jsme živočišný druh, který za sebou vždy zanechával mnoho odpadu, ať zbytky potravy, různé nástroje, zbytky po výrobě těchto nástrojů a mnoho dalšího. Zprvu lidstvo využívalo zdroje, z kterých bylo minimum odpadu a ten byl navíc rozložitelný. Postupem vývoje společnosti se vyvíjela i potřeba lepších, dokonalejších výrobků a tím ruku v ruce souvisí větší množství odpadu a odpad nerozložitelný nebo nesnadno rozložitelný. Čím je lidstvo na vyšší úrovni vývoje, tím více odpadu vyprodukuje. Toto jednání ovšem koliduje s udržitelností životního prostředí. Naštěstí, jsou, čím dal větší snahy o recyklaci odpadu, tedy o znovuvyužití odpadních látek. Stavitelství v tomto nezůstává pozadu a je známo mnoho snah o využití odpadních látek ve stavebních konstrukcích. Nejznámější je recyklace skla pro výrobu například skleněných tabulí do oken, ale takových příkladů je mnoho. Sklo má v tomto ohledu výjimečné vlastnosti, protože lze recyklovat do nekonečna. U mnoha látek to nelze, a proto je potřeba hledat využití jinde než jejich prvotní využití. V tomto článku se zaměřujeme na znovuvyužití různých odpadních látek jako příměsí do betonu. Použití odpadních látek v betonu se přímo nabízí, nejen kvůli množství betonových konstrukcí, ale i kvůli uzavření odpadních látek ve své struktuře. Některé odpadní látky lze využít jako plnivo, tedy náhrada kameniva, ale jsou látky, které lze využít i jako náhrada části pojiva, v tomto případě cementu. Článek shrnuje dosavadní využívání odpadních látek v betonech a připravuje prostor pro možný podrobný výzkum těchto betonů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Novotny_2019_IOP_Conf._Ser.__Mater._Sci._Eng._603_052101.pdf   Verze souboru Palokha, A. 11. 11. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Marek Ctibor, učo 14359
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
  • osoba prof. Ing. Radimír Novotný, DrSc., učo 6175
  • osoba Ing. Jiří Šál, učo 6592
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 28. 1. 2021 04:07