Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VOKOUN, Marek a Romana KUŠNIROVÁ. Market Orientation and Marketing Innovation Activities in the Czech Manufacturing Sector. International Journal of Financial Studies, Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2020, roč. 8, č. 1, s. nestránkováno. ISSN 2227-7072. doi:10.3390/ijfs8010010.
 2. 2019

 3. KUŠNIROVÁ, Romana a Kateřina ZÍTKOVÁ. Využívání podnikatelské kompetence - zpracování manažerského auditu v podnikové praxi MSP. In Ing. Vendula Velková. Sborník příspěvků z 2. mezinárodní vědecké konference ,,Podnikatelské kompetence a řízení lidských zdrojů ve 21. století", České Budějovice, 24. - 25. září 2019. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. s. 71-77, 7 s. ISBN 978-80-7468-143-1.
 4. 2018

 5. SIROKOVÁ, Nikola, Dana KISEĽÁKOVÁ, Renáta FEDORČÍKOVÁ a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽÉRSKYCH PRÍSTUPOV A MODERNÝCH METÓD ZVYŠOVANIA FINANČNEJ VÝKONNOSTI PODNIKOV PRI MANAŽMENTE PODNIKOVEJ VÝKONNOSTI V PRAXI. In Dana Kiseľáková, Beáta Šofranková. WORKSHOP ENTEPRISE PERFORMANCE MANAGEMENT AND INVESTMENT 2018. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2018. s. 141-161, 21 s. ISBN 978-80-8165-298-1.
 6. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání "Manažerského modelu rozhodování" při zpracování manažerského auditu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 64-80. ISSN 1339-3189.
 7. PÍCHOVÁ, Romana. Princip využívání systémového přístupu při zpracování manažerského auditu malými a středními podniky. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., 3,4, s. 26-37. ISSN 1214-4967.
 8. PÍCHOVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. Principle of using systemic approach to management audit implementation by small and medium - sized enterprises. SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE, Series D, Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 26, č. 3, s. 209-220. ISSN 1211-555X.
 9. PÍCHOVÁ, Romana. Využívání systémového přístupu při realizaci manažerského auditu. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 119-127. ISSN 1339-3189.
 10. PÍCHOVÁ, Romana a Jaroslav STUCHLÝ. Vývoj míry nezaměstnanosti v České republice a Slovenské republice. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 112-118. ISSN 1339-3189.
 11. 2017

 12. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. ANALÝZA MANAŽERSKÝCH METOD A TECHNIK JAKO NÁSTROJE PRO EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ. Auspicia, České Budějovice: VŠERS, 2017, roč. 14, č. 1, s. 37-46. ISSN 1214-4967.
 13. PÍCHOVÁ, Romana. ANALÝZA VÝVOJE DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB V ČR. Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, Neuveden, č. 1, s. 76-87. ISSN 1339-3189.
 14. PÍCHOVÁ, Romana a Daniel RAUŠER. Management Audit as a tool for Managing Small and Medium-Sized Enterprises. In Ingrida Košičiarová, Zdenka Kadeková. MANAGERIAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERPRISES IN GLOBALIZATION ERA. Nitra: Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Economics and Management, 2017. s. 186 - 195, 10 s. ISBN 978-80-552-1739-0.
 15. POPÍLKOVÁ, Markéta, Romana PÍCHOVÁ, Kristina KABOURKOVÁ a Lukáš POLANECKÝ. Nákup a řízení zásob: vysokoškolská skripta. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 117 s. ISBN 978-80-7468-124-0.
 16. PÍCHOVÁ, Romana. VYUŽÍVANÉ TECHNIKY A ANALÝZY PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Auspicia, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2017, roč. 14, č. 1, s. 94-106. ISSN 2464-7217.
 17. 2016

 18. ŠTEFKO, Róbert, Romana PÍCHOVÁ, Peter GALLO a Daniel RAUŠER. A Systemic Approach to Implementation of Management Audit. In Róbert ŠTEFKO , Miroslav FRANKOVSKÝ, Richard FEDORKO (Eds.). Management 2016: INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT, DOMESTIC PARTICULARITIES AND EMERGING MARKETS IN THE LIGHT OF RESEARCH. Prešov: UNIVERSITY OF PREŠOV IN PREŠOV FACULTY OF MANAGEMENT, 2016. s. 483-489, 7 s. ISBN 978-80-8165-155-7.
 19. PÍCHOVÁ, Romana a Lukáš POLANECKÝ. Komparace využívaných analýz při zpracování marketingového auditu. Auspicia, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 54-66. ISSN 2464-7217.
 20. KMECOVÁ, Iveta a Romana PÍCHOVÁ. Menedžerskije metody i prijomy kak instrument dla efektivnovo upravlenia personalom. In Samarská Státní Ekonomická Univerzita. Problemy razvitia predprijatij:Teoria i praktika. Materialy 15-j Meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferenci, pasviaščonnoj 85-letju Samarskovo gasudarstvennovo ekonomičeskovo universiteta. Samara, Rusko: Samarská Státní Ekonomická Univerzita, 2016. s. 3-10, 8 s. ISBN 978-5-94622-667-7.
 21. PÍCHOVÁ, Romana. MOŽNOST VYUŽITÍ MODELU 7S PŘI ZPRACOVÁNÍ MANAŽERSKÉHO AUDITU. Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2016, ročník 4., číslo 2, s. 132-138. ISSN 1339-3189.
 22. PÍCHOVÁ, Romana. Mzdová politika v kontextu nabídky práce v ČR. Auspicia, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2016, roč. XIII, číslo 2, s. 42-53. ISSN 2464-7217.
 23. 2015

 24. PÍCHOVÁ, Romana. Analýza finančního řízení v msp s praktickou ukázkou na konkrétním podniku. In RISK WORKSHOP 2015. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešově, 2015. s. 54-66, 9 s. ISBN 978-80-555-1471-0.
 25. PÍCHOVÁ, Romana. Nejposkytovanější zaměstnanecké výhody z daňového pohledu zaměstnance v Jihočeském kraji. Auspicia, České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, 3-4, s. 122-141. ISSN 1214-4967.
 26. ZEMAN, Robert, Marek VOCHOZKA, Evgenia ZAMBRZHITSKIA, Natalia IVANOVA, Romana PÍCHOVÁ, Markéta POPÍLKOVÁ a Kristina KABOURKOVÁ. Upravlenčenskij učet. 1. vyd. Magnitogorsk: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, Nosov Magnitogorsk state technical university, 2015. 223 s. ISBN 978-5-9967-0634-1.
 27. 2014

 28. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Development of VAT rates in the Czech Republic and their harmonisation in the European Union. Journal of Management and Business: Research and Practice, Prešov: University of Presov in Presov, 2014, roč. 6, č. 2, s. 22 - 34. ISSN 1338-0494.
 29. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Payment of benefits in the form of vouchers in the Czech Republic. Sociálno-ekonomická revue, Trenčín: Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2014, roč. 12, č. 4, s. 63 - 70. ISSN 1336-3727.
 30. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Possibility of granting, use or abuse of social benefits and their control. In Controling v MSP - nejen o číslech. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014. s. 340 - 346, 7 s. ISBN 978-80-7408-086-9.
 31. GALLO, Peter a Romana PÍCHOVÁ. Ukazovateľ economic value aded - nástroj pre benchmarkingové hodnotenie výkonnosti firiem. In MMK 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2014. s. 125-133, 9 s. ISBN 978-80-87952-07-8.
 32. PÍCHOVÁ, Romana a Radka VANÍČKOVÁ. Vosmožnost’predostavlenija, ispol’zovanija ili zloupotreblenija social’nych posobij i ich kontrol’. In Controlling in SMEs – Beyond Numbers. 2. vydání. Moscow, 2014. s. 254 - 260, 359 s. ISBN 978-5-906526-03-8.
 33. 2011

 34. OPEKAROVÁ, Ludmila, Věra MULAČOVÁ, Hana EZROVÁ a Romana PÍCHOVÁ. Harmonizace DPH v rámci volného obchodu EU – reflexe na možnosti daňových úniků – část 1. Littera Scripta, České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2011, roč. 4, č. 1, s. 61-76. ISSN 1802-503X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 10. 7. 2020 14:51