Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. RILEY, Cheryl, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Internet of things-enabled sustainability, big data-driven decision-making processes, and digitized mass production in Industry 4.0-based manufacturing systems. Journal of Self-Governance and Management Economics. USA, New York: Addleton Academic Publishers, 2021, roč. 9, č. 1, s. 42-52. ISSN 2329-4175. doi:10.22381/jsme9120214.
 2. KUČERA, Jiří, Marek VOCHOZKA a Zuzana ROWLAND. The ideal debt ratio of an agricultural enterprise. Sustainability. Basilej, Švýcarsko: MDPI, 2021, roč. 13, č. 9, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2071-1050.
 3. 2020

 4. KRULICKÝ, Tomáš, Jaromír VRBKA a Tomáš BRABENEC. A relationship between the value of the whole and separate parts. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-9, 10 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042094.
 5. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ a Jaromír VRBKA. Analysis of transportation companies in the Czech Republic by the Kohonen networks - identification of industry leaders. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina, Slovensko: Univerzity of Zilina, 2020, roč. 23, č. 1, s. 32-43. ISSN 1335-4205. doi:10.26552/COM.C.2021.1.A32-A43.
 6. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Bankruptcy or success? The effective prediction of a company's financial development using LSTM. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 18 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187529.
 7. KASYCH, Alla, Petr ŠULEŘ a Zuzana ROWLAND. Corporate environmental responsibility through the prism of strategic management. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 22, s. 1-29. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12229589.
 8. HORÁK, Jakub, Tomáš KRULICKÝ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Creating a comprehensive method for the evaluation of a company. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-23. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219114.
 9. HORÁK, Jakub, Petr ŠULEŘ, Jaroslav KOLLMANN a Jan MAREČEK. Credit Absorption Capacity of Businesses in the Construction Sector of the Czech Republic—Analysis Based on the Difference in Values of EVA Entity and EVA Equity. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 21, s. 1-16. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12219078.
 10. KRULICKÝ, Tomáš, Veronika MACHOVÁ a Zuzana ROWLAND. Determining carrying amount of intangible assetss using modified income-based and assets-based valuation method difference. Ad Alta - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 212 - 217. ISSN 1804-7890.
 11. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ a Tomáš BRABENEC. Determining the amount of past investment property using the synthesis of cost evaluation methods. In Isik Yilmaz, Marian Marschalko, Marián Drusa. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium – WMCAUS. 960. vyd. Prague: IOP Publishing Ltd, 2020. s. 1-10, 11 s. ISSN 1757-8981. doi:10.1088/1757-899X/960/4/042102.
 12. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187690.
 13. KUČERA, Jiří a Petr ŠULEŘ. Development of Economic Value Added (EVA) of leasing companies active in the Czech republic in the years 2005-2019. Ad Alta - Journal of Interdisciplinarity Research. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2020, roč. 10, č. 2, s. 218 - 223. ISSN 1804-7890.
 14. HAŠKOVÁ, Simona, Veronika MACHOVÁ, Jan HEJDA a Tomáš BRABENEC. Earning value approach vs. asset-based approach valuation of a business. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 98-104. ISSN 1804-7890.
 15. PODHORSKÁ, Ivana, Jaromír VRBKA, George LAZAROIU a Maria KOVÁČOVÁ. Innovations in financial management: recursive predictin model based on decision trees. Marketing and Management of Innovations. Ukrajina: Sumy State Univ., dept. Marketing & Mia, 2020, roč. 3, nečíslováno, s. 276-292. ISSN 2218-4511.
 16. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL, Jaromír VRBKA, Zuzana ROWLAND, Petr ŠULEŘ, Veronika MACHOVÁ, Tomáš KRULICKÝ a Jakub HORÁK. Metody komplexního hodnocení podniku. 2. aktualizované. Praha, Česká republika: Grada Publishing, a. s., 2020. 479 s. Finanční řízení. ISBN 978-80-271-1701-7.
 17. KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ a Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness. Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, roč. 12, č. 1, s. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
 18. VOCHOZKA, Marek. Řízení hodnoty podniku pro vlastníka jako základního cíle podnikání. 2020.
 19. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA a Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 13, č. 3, s. nestránkováno, 15 s. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060.
 20. VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. The concept of the equilibrium price and the open market value: A comparison. AD ALTA - Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2020, roč. 10, č. 1, s. 319-325. ISSN 1804-7890.
 21. VRBKA, Jaromír. The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic. Oeconomia Copernicana. Olsztyn, Poland: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, roč. 11, č. 2, s. 325-346. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/OC.2020.014.
 22. MACHOVÁ, Veronika a Jakub HORÁK. Value generators in forestry and logging. In Horák, J., Vrbka, J., Rowland, Z. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium - Potential of Eurasian Economic Union (IES). 73. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2020. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9094-1.
 23. 2019

 24. MACHOVÁ, Veronika a Marek VOCHOZKA. Analysis of business companies based on artificial neural networks. In Horák, J. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. s. nestránkováno, 12 s. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101013.
 25. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ a Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. s. 1017 - 1028. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 26. HAŠKOVÁ, Simona. Analysis of prediction of current profit and interval fuzzy profit in the case of subsidized projects. In Löster, T., Pavelka, T. 13th International Days of Statistics and Economics. Slaný: Melandrium, 2019. s. 454 - 463. ISBN 978-80-87990-18-6. doi:10.18267/pr.2019.los.186.45.
 27. KRULICKÝ, Tomáš a Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta. České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, roč. 12, č. 1, s. 56-70. ISSN 1805-9112.
 28. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL a Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 358-363. ISSN 1804-7890.
 29. JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA a Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 101-106. ISSN 1804-7890.
 30. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK a Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 305-310. ISSN 1804-7890.
 31. HAŠKOVÁ, Simona. Estimation of long-term projects in terms of uncertainty of inputs. In Houda, M., Remeš, M. 37th International Conference on Mathematical Methods in Economics 2019. České Budějovice: UNIV SOUTH BOHEMIA CESKE BUDEJOVIC, FAC ECONOMICS, 2019. s. 115 - 120. ISBN 978-80-7394-760-6.
 32. VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA a Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 364-370. ISSN 1804-7890.
 33. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK a Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 s. ISBN 978-80-7468-150-9.
 34. VRBKA, Jaromír, Elvira NICA a Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, roč. 14, č. 4, s. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034.
 35. 2018

 36. VOCHOZKA, Marek. Analysis of enterprises operating in the construction industry based on Kohonen networks. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. neoznačeno. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1874-1883. ISBN 978-80-87990-14-8.
 37. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 1, s. 195-208. ISSN 1339-3189.
 38. KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA a Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy. Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, roč. 13, č. 3, s. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
 39. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
 40. VOCHOZKA, Marek. Formation of complex company evaluation method through neural networks based on the example of construction companies collection. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research. Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2018, roč. 7, č. 2, s. 232-239. ISSN 2464-6733.
 41. VOCHOZKA, Marek a Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, roč. 6, č. 2, s. 229-236. ISSN 1339-3189.
 42. VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ a Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 13, č. 4, s. 57-62. ISSN 1842-3191.
 43. MACHOVÁ, Veronika a Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. s. 1123-1132, 11 s. ISBN 978-80-87990-14-8.
 44. HARDINGHAM, Eileen, Jaromír VRBKA, Tomáš KLIEŠTIK a Jana KLIEŠTIKOVÁ. Will cognitive technology-driven automation lead to economic growth? Journal of Self-Governance and Management Economics. New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, roč. 6, č. 4, s. 13-18. ISSN 2329-4175.
 45. 2017

 46. PSÁRSKA, Marianna, Marek VOCHOZKA a Pengfei SHENG. Determining discount rate and investment evaluation in small and medium companies within Czech and Slovak conditions within the context of possible macroeconomic risks. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 28-47. ISSN 2533-6258.
 47. VOCHOZKA, Marek. Effect of the economic outturn on the cost of debt of an industrial enterprise. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 10 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901028.
 48. VOCHOZKA, Marek a Veronika MACHOVÁ. Enterprise value generators in the building industry. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 8 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901029.
 49. VOCHOZKA, Marek. Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2017. s. 1780-1789. ISBN 978-80-87990-12-4.
 50. GRODA, Bořivoj a Jaromír VRBKA. Prediction of stock price developments using the Box-Jenkins method. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. s. nestránkováno, 9 s. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901007.
 51. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND a Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 s. ISBN 978-80-7468-119-6.
 52. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA a Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness. České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, roč. 2, č. 1, s. 9-27. ISSN 2533-6258.
 53. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie. Mladá veda (Young Science). Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, roč. 5, č. 1, s. 128-136. ISSN 1339-3189.
 54. DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL a Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy. Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, roč. 20, č. 1, s. 41-52. ISSN 1618-9558. doi:10.1007/s10098-017-1451-9.
 55. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ a Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 s. ISBN 978-80-7400-642-5.
 56. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 5, s. 90-105. ISSN 1339-3189.
 57. 2016

 58. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ a Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy. Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS). Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, č. 1, s. 32-46. ISSN 1337-0839.
 59. ROWLAND, Zuzana a Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. s. 1896-1903. ISBN 978-80-8154-191-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 3. 2023 03:37