prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c.

učo 19723, v.s.: 1100019723
Akademický pracovník - profesor Skupina Technické znalectví VŠTE