prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h.c.

učo 19723, v.s.: 1100019723
Profesor Skupina Oceňování nemovitostí VŠTE
Místnost D409 P
VŠTE
Okružní 10
České Budějovice
370 01 — budova D