VRBKA, Jaromír, Tomáš KRULICKÝ, Tomáš BRABENEC a Jan HEJDA. Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction. Sustainability. Basel, Switzerland: MDPI, 2020, roč. 12, č. 18, s. nestránkováno, 14 s. ISSN 2071-1050. doi:10.3390/su12187690.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Determining the increase in a building's appreciation rate due to a reconstruction
Název česky Určení zvýšení míry zhodnocení budovy v důsledku rekonstrukce
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí), Tomáš BRABENEC (203 Česká republika) a Jan HEJDA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sustainability, Basel, Switzerland, MDPI, 2020, 2071-1050.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Švýcarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/20:00001827
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3390/su12187690
UT WoS 000584308000001
Klíčová slova česky historická hodnota; hodnota nemovitosti; rekonstrukce
Klíčová slova anglicky historical value; property value; reconstruction
Štítky FIP_2, RIV20, SCOPUS, WOS
Změnil Změnila: Kateřina Nygrýnová, učo 23736. Změněno: 3. 12. 2020 10:32.
Anotace
The aim of this contribution is to determine the change in value of an older sample building assessed in the included case study as a result of its reconstruction. Valuation methods are applied, which, as it turns out, reveal the inaccuracy of the subjective view of the person who reconstructed the building. The resulting change in the value of the sample building is discussed from the point of view of the applied valuation methods and other value-creating aspects (subjective view of the owner on the value of the building, historical value of the building, etc.). The contribution concludes with recommendations for maximizing the increase in value of a property through its reconstruction so as to eliminate the risk of a decrease in its value.
Anotace česky
Cílem tohoto příspěvku je zjistit změnu hodnotu starší ukázkové budovy hodnocené v zahrnuté případové studii v důsledku její rekonstrukce. Aplikují se oceňovací metody, které, jak se ukázalo, odhalují nepřesnost subjektivního pohledu osoby, která budovu rekonstruovala. Výsledná změna hodnoty vzorku budovy je diskutována z hlediska použitých oceňovacích metod a dalších hodnototvorných aspektů (subjektivní pohled majitele na hodnotu budovy, historickou hodnotu budovy atd.) . V závěru příspěvku jsou doporučení pro maximalizaci zvýšení hodnoty nemovitosti její rekonstrukcí tak, aby bylo vyloučeno riziko snížení její hodnoty.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 11:39