VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA a Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research. Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, roč. 9, č. 2, s. 364-370. ISSN 1804-7890.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land
Název česky Metodika ke stanovení míry výnosu z pronájmu zastavěného pozemku
Autoři VRBKA, Jaromír (203 Česká republika, garant, domácí), Petr JUNGA (203 Česká republika, domácí) a Tomáš KRULICKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic, Magnanimitas, 2019, 1804-7890.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001681
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
UT WoS 000507312800064
Klíčová slova česky obvyklé nájemné; simulovaná metoda nájemného; zastavěná plocha
Klíčová slova anglicky usual rent; simulated rent method; built-up land
Štítky FIP_2, RIV19, WOS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:17.
Anotace
The aim of the paper is to compile a valid methodology for determining the usual amount of rent for 2016 and verify this procedure on a model example. For the determination of the usual amount of rent for the use of built-up land in 2016, the so-called simulated rent method was used, which is based on the rate of performance of immovable properties. The immovable property performance for 2016 was set at 5%. The usual amount of annual rent for a model built-up land should be, according to the usual prices from 2016, CZK 33,809 according to the used method.
Anotace česky
Cílem příspěvku je sestavit platnou metodiku pro stanovení obvyklé výše nájemného za rok 2016 a ověřit tento postup na vzorovém příkladu. Pro stanovení obvyklé výše nájemného za využití zastavěného pozemku v roce 2016 byla použita tzv. Metoda simulovaného nájemného, která je založena na míře plnění nemovitého majetku. Realizace nemovitostí v roce 2016 byla stanovena na 5 %. Obvyklá výše ročního nájemného za modelovou zastavěnou půdu by měla být podle obvyklých cen od roku 2016 a podle použité metody 33 809 Kč.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 11:37