Information System VŠTE

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2020

 1. KLIEŠTIK, Tomáš, Katarína VALÁŠKOVÁ, George LAZAROIU, Mária KOVÁČOVÁ and Jaromír VRBKA. Remaining financially healthy and competitive: The role of financial predictors. Journal of Competitiveness, Zlín, Czech Republic: Tomáš Baťa University, 2020, vol. 12, No 1, p. 74-92. ISSN 1804-171X. doi:10.7441/joc.2020.01.05.
 2. HORÁK, Jakub, Jaromír VRBKA and Petr ŠULEŘ. Support vector machine methods and artificial neural networks used for the development of bankruptcy prediction models and their comparison. Journal of Risk and Financial Management, Basel, Switzerland: MDPI, 2020, vol. 13, No 3, p. nestránkováno. ISSN 1911-8066. doi:10.3390/jrfm13030060.
 3. VRBKA, Jaromír. The use of neural networks to determine value based drivers for SMEs operating in the rural areas of the Czech Republic. Oeconomia Copernicana, Olsztyn, Poland: Instytut Badań Gospodarczych, 2020, vol. 11, No 2, p. 325-346. ISSN 2083-1277. doi:10.24136/OC.2020.014.
 4. 2019

 5. MACHOVÁ, Veronika and Marek VOCHOZKA. Analysis of business companies based on artificial neural networks. In Horák, J.. SHS Web of Conferences: Innovative Economic Symposium 2018 - Milestones and Trends of World Economy (IES2018). Les Ulis, France: EDP Sciences, 2019. p. nestránkováno, 12 pp. ISBN 978-2-7598-9063-7. doi:10.1051/shsconf/20196101013.
 6. VRBKA, Jaromír, Petr ŠULEŘ and Jakub HORÁK. Analysis of companies operating in the construction industry in the Czech Republic based on Kohonen networks - identification of leaders in the field. In Ondřej Dvouletý, Martin Lukeš, Jan Mísař. Proceedings of the 7th International Conference Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability (IMES 2019). 1. vyd. Prague: OECONOMICA PUBLISHING HOUSE, UNIV ECONOMICS, 2019. p. 1017 - 1028, 12 pp. ISBN 978-80-245-2316-3. doi:10.18267/pr.2019.dvo.2316.0.
 7. KRULICKÝ, Tomáš and Zuzana ROWLAND. Analysis of trading companies on the basis of Kohonen networks. Littera Scripta, České Budějovice: The Institute of Technology and Business in České Budějovice, 2019, vol. 12, No 1, p. 56-70. ISSN 1805-9112.
 8. VOCHOZKA, Marek, Vojtěch STEHEL and Zuzana ROWLAND. Determining development of business value over time with the identification of factors. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 358-363. ISSN 1804-7890.
 9. JUNGA, Petr, Jaromír VRBKA and Tomáš KRULICKÝ. Determining financial compensation in the case of agricultural land expropriation – new methodology. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 101-106. ISSN 1804-7890.
 10. ROWLAND, Zuzana, Veronika MACHOVÁ, Jakub HORÁK and Jan HEJDA. Determining the market value of the enterprise using the modified methodof capitalized net incomes and Metfessel allocation of input data. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 305-310. ISSN 1804-7890.
 11. VRBKA, Jaromír, Petr JUNGA and Tomáš KRULICKÝ. Methodology for determining the rate of return on rental of built-up land. Ad Alta: Journal of interdisciplinary research, Hradec Králové, Czech Republic: Magnanimitas, 2019, vol. 9, No 2, p. 364-370. ISSN 1804-7890.
 12. VOCHOZKA, Marek, Jakub HORÁK and Veronika MACHOVÁ. Neuronové sítě pro predikci cen akcií v odvětví dopravy (Neural networks for stock price prediction in the transport sector). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2019. 133 pp. ISBN 978-80-7468-150-9.
 13. VRBKA, Jaromír, Elvira NICA and Ivana PODHORSKÁ. The application of Kohonen networks for identification of leaders in the trade sector in Czechia. Equilibrium - Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Poland: Institute of Economic Research, 2019, vol. 14, No 4, p. 739-761. ISSN 1689-765X. doi:10.24136/eq.2019.034.
 14. 2018

 15. VOCHOZKA, Marek. Analysis of enterprises operating in the construction industry based on Kohonen networks. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. neoznačeno. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. p. 1874-1883, 10 pp. ISBN 978-80-87990-14-8.
 16. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Analýza nedostatků při určování ceny nemovitostí pomocí vyhlášky o oceňování na konkrétním příkladu (Analysis of deficiencies in determining prices of real estates by means of application of the decree on valuation on a specific example). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 1, p. 195-208. ISSN 1339-3189.
 17. KLIEŠTIK, Tomáš, Jaromír VRBKA and Zuzana ROWLAND. Bankruptcy prediction in Visegrad group countries using multiple discriminant analysis. Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy, Torun, Polsko: Inst Economic Research-Poland, 2018, vol. 13, No 3, p. 569-593. ISSN 2353-3293. doi:10.24136/eq.2018.028.
 18. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Determination of value drivers for transport companies in the Czech Republic. Nase More, Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, vol. 65, No 4, p. 197-201. ISSN 0469-6255. doi:10.17818/NM/2018/4SI.6.
 19. VOCHOZKA, Marek. Formation of complex company evaluation method through neural networks based on the example of construction companies collection. AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, Hradec Králové, Česká republika: Magnanimitas, 2018, vol. 7, No 2, p. 232-239. ISSN 2464-6733.
 20. VOCHOZKA, Marek and Jaromír VRBKA. Ocenění nákladního automobilu pomocí znaleckého standardu pro oceňování motorových vozidel na konkrétním případu (Valuation of a truck based on a expertness standard for valuation of a vehicle on a particular case). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2018, vol. 6, No 2, p. 229-236. ISSN 1339-3189.
 21. VOCHOZKA, Marek, Tomáš KLIEŠTIK, Jana KLIEŠTIKOVÁ and Gratiela SION. Participating in a highly automated society: How artificial intelligence disrupts the job market. Economics, Management, and Financial Markets, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, vol. 13, No 4, p. 57-62. ISSN 1842-3191.
 22. MACHOVÁ, Veronika and Jaromír VRBKA. Value generators for businesses in agriculture. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 12th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2018. p. 1123-1132, 11 pp. ISBN 978-80-87990-14-8.
 23. HARDINGHAM, Eileen, Jaromír VRBKA, Tomáš KLIEŠTIK and Jana KLIEŠTIKOVÁ. Will cognitive technology-driven automation lead to economic growth? Journal of Self-Governance and Management Economics, New York City, USA: Addleton Academic Publishers, 2018, vol. 6, No 4, p. 13-18. ISSN 2329-4175.
 24. 2017

 25. PSÁRSKA, Marianna, Marek VOCHOZKA and Pengfei SHENG. Determining discount rate and investment evaluation in small and medium companies within Czech and Slovak conditions within the context of possible macroeconomic risks. Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 28-47. ISSN 2533-6258.
 26. VOCHOZKA, Marek. Effect of the economic outturn on the cost of debt of an industrial enterprise. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 10 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901028.
 27. VOCHOZKA, Marek and Veronika MACHOVÁ. Enterprise value generators in the building industry. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 8 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901029.
 28. VOCHOZKA, Marek. Neural network regression and linear regression in the estimate of the price of gold on the New York Stock Exchange. In Löster, Tomáš; Pavelka, Tomáš. The 11th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings. Praha, Česká republika: Libuše Macáková, Melandrium, 2017. p. 1780-1789, 10 pp. ISBN 978-80-87990-12-4.
 29. GRODA, Bořivoj and Jaromír VRBKA. Prediction of stock price developments using the Box-Jenkins method. In Váchal, Jan; Vochozka, Marek; Horák, Jakub. SHS Web of Conferences - Innovative Economic Symposium 2017: Strategic Partnership in International Trade. 1. vyd. Les Ulis, France: EDP Sciences, 2017. p. nestránkováno, 9 pp. ISBN 978-2-7598-9028-6. doi:10.1051/shsconf/20173901007.
 30. VOCHOZKA, Marek, Jaromír VRBKA, Simona HAŠKOVÁ, Zuzana ROWLAND and Veronika MACHOVÁ. Přehled metod komplexního hodnocení podniků (Overview of methods of comprehensive business evaluation). 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017. 247 pp. ISBN 978-80-7468-119-6.
 31. VOCHOZKA, Marek, Marianna PSÁRSKA, Jaromír VRBKA and Svetlana ASCHMARINA. Specific performance evaluation of medium-sized enterprise operating in the automotive industry using modern methods of evaluation on concrete example in the conditions of the Slovak Republic. Journal of Valuation and Expertness, České Budějovice, Česká republika: Ústav znalectví a oceňování, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2017, vol. 2, No 1, p. 9-27. ISSN 2533-6258.
 32. VOCHOZKA, Marek. Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie (J - článek v odborném periodiku Vochozka - 100 % ANO ERIH - [1.145] Marek Vochozka Ústav znalectví a oceňování Stanovenie finančného plánu konkrétnej spoločnosti pomocou neurónovej siete základné radiálné funkcie Stanovení finančního plánu konkrétn). Mladá veda (Young Science), Prešov, Slovensko: Vydavateľstvo UNIVERSUM, 2017, vol. 5, No 1, p. 128-136. ISSN 1339-3189.
 33. DVOŘÁK, Jaroslav, Zdeňka WITTLINGEROVÁ, Marek VOCHOZKA, Vojtěch STEHEL and Anna MAROUŠKOVÁ. Updated energy policy of the Czech Republic may result in instability of the electricity grid in Central Europe. Clean Technologies and Environmental Policy, Německo: Springer Berlin Heidelberg, 2017, vol. 20, No 1, p. 41-52. ISSN 1618-9558. doi:10.1007/s10098-017-1451-9.
 34. VOCHOZKA, Marek, Jiří JELÍNEK, Jan VÁCHAL, Jarmila STRAKOVÁ and Vojtěch STEHEL. Využití neuronových sítí při komplexním hodnocení podniků (Using of neural networks for comprehensive business evaluation). 1. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017. 234 pp. ISBN 978-80-7400-642-5.
 35. VOCHOZKA, Marek. Zhodnocení vývoje a predikce budoucího vývoje odvětví výroby elektřiny v ČR na základě finanční analýzy průměrného podniku v letech 2011-2015 (Evaluation of the development and forecast of the future development of the electricity production sector in the Czech Republic based on the financial analysis of the average enterprise in 2011-2015). Mladá veda, Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, vol. 5, No 5, p. 90-105. ISSN 1339-3189.
 36. 2016

 37. ROWLAND, Zuzana, Lenka DVOŘÁKOVÁ and Pavel ROUSEK. Stanovení bankrotního modelu dopravních podniků v ČR pomocí vícenásobné diskriminační analýzy (Determining the bankruptcy model of transport enterprises in the Czech Republic by means of multiple discriminatory analysis). Ekonomicko-Manažérske spektrum (EMS), Žilina (Slovensko): Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta provozu a ekonomiky dopravy a spojů, 2016, X, No 1, p. 32-46. ISSN 1337-0839.
 38. ROWLAND, Zuzana and Jaromír VRBKA. Using artificial neural networks for prediction of key indicators of a company in global world. In Klieštik, T.. Globalization and its socio-economic consequences, 16th international scientific conference proceedings, PTS I-V. 1. vyd. Žilina, Slovensko: Žilina, Slovensko, 2016. p. 1896-1903, 8 pp. ISBN 978-80-8154-191-9.
Display details
Displayed: 1. 12. 2020 07:03