Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ČEJKA, Jiří. Workshop: Metodika pro firemní a školní mobilitu. 2023.

  2022

  1. GUCHENKO, Mykola, Vitalii SHMAKOV, Anna YUDINA, Vikroriya BELSKA, Jiří ČEJKA a Ladislav BARTUŠKA. An Approach to Developing Mathematical Software of On-Board Helicopter Flight Simulator Decision Support System. LOGI – Scientific Journal on Transport and Logistics. Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland: The Silesian University of Technology, Faculty of Transport, Krasińskiego 8, 40-019 Katowice, Poland, 2022, roč. 17, č. 1, s. 61-72. ISSN 2336-3037.
  2. KRAUS, Michal, Karel SCHMEIDLER, Vojtěch STEHEL, Zuzana KRAMÁŘOVÁ, Aleš KAŇKOVSKÝ, Petra MACHOVÁ a Jiří ČEJKA. Bezpečná města pro chodce a seniory. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2022, 257 s. ISBN 978-80-7468-202-5.
  3. JELÍNEK, Jiří, Jiří ČEJKA a Josef ŠEDIVÝ. IMPORTANCE OF THE STATIC INFRASTRUCTURE FOR DISSEMINATION OF INFORMATION WITHIN INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEMS. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Žilina: University of Žilina, 2022, roč. 24/2022, č. 2, s. 63 - 73. ISSN 1335-4205.

  2021

  1. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Discussion of operational transport analysis methods and the practical application of queuing theory to stationary traffic. Online. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021, s. 196 - 203, 328 s. ISSN 2352-1457.
  2. ŠEDIVÝ, Josef a Jiří ČEJKA. Optimisation of Distribution Routes for Branch Office of Česká pošta, s.p. (Czech Post). Online. In Gašparík, J., Zitrický, V., Bartuška, L., Čamaj, J. Transportation Research Procedia. Volume 53. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., 2021, s. 252-257, 328 s. ISSN 2352-1465.

  2020

  1. ŠEDIVÝ, Josef, Jiří ČEJKA a Mykola GUCHENKO. Possible Application of Solver Optimization Module for Solving Single-circuit Transport Problems. LOGI - Scientific Journal on Transport and Logistics. Warsaw, Poland: De Gruyter Poland, 2020, roč. 11, č. 1, s. 78-87. ISSN 2336-3037.
  2. PAPOUŠKOVÁ, Květa, Martin TELECKÝ a Jiří ČEJKA. PROCESS EFFICIENCY ANALYSIS OF SELECTED AUTOMOTIVE COMPANIES IN EUROPE. Communications - Scientific Letter of the University of Zilina. Univerzitna 8215/1, 01026 Zilina, Slovak: University of Zilina EDIS - Publishing House, 2020, roč. 04/2020, č. 22, s. 20-27. ISSN 1335-4205. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.26552/com.C.2020.4.20-27.
  3. GUCHENKOA, Mykola, Natalya SOKHIN, Anton SKALSKY, Ladislav BARTUŠKA a Jiří ČEJKA. Research of Prognostic Abilities of Local Model of Controlled Process for Traffic Forecasting. In Stopková, M., Bartuška, L. Stopka, O. Transportation Research Procedia. Volume 44. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier B.V., Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam, The Netherlands, 2020, s. 78-85, 386 s. ISSN 2352-1457.

  2019

  1. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Assessment of financial health of selected transport companies conducting business in the public line transport. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Maďarsko: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 3, s. 225-232. ISSN 0303-7800. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3311/PPtr.11167.
  2. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Slovensko: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2, s. 13-17. ISSN 1335-4205.
  3. ČEJKA, Jiří a Rudolf KAMPF. Winter maintenance optimization by graph theory. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Hungary: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 2, s. 106-110. ISSN 0303-7800. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.3311/PPtr.11170.

  2018

  1. ČEJKA, Jiří a Ondrej STOPKA. Effective Solutions to the Transport Distribution of Material by the Mayer Method. Advances in Science and Technology Research Journal. Polsko: Lublin univ technology, poland, fac mechanical eng, 2018, roč. 12, č. 4, s. 177-183. ISSN 2299-8624.
  2. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport". Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 240-245. ISSN 0469-6255.
  3. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Pedestrian Zones as an Integral Part of Territorial Development. Online. In Ladislav Bartuška. MATEC Web of Conferences 236, 02014 (2018). Vol. 236 (2018). Francie: EDP Sciences, 2018, s. nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X.
  4. TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Realizace hodnototvorných procesů a finanční řízení v dopravní praxi. první. Brno: CERM akademické nakladatelství, 2018, 102 s. ISBN 978-80-7204-975-2.
  5. ČEJKA, Jiří. Technologie a řízení dopravy, městské noční dopravní systémy. 1. vyd. Brno: CERN akademické nakladatelství, 2018, 142 s. ISBN 978-80-7204-991-2.

  2017

  1. ČEJKA, Jiří. APLIKACE CPM METODY NA LOGISTICKÝ ŘETĚZEC. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 12-17. ISSN 1339-3189.
  2. ČEJKA, Jiří. NÁVRH OPTIMALIZACE DOPRAVNÍHO SPOJENÍ ČESKÝCH BUDĚJOVIC A ČESKÉHO KRUMLOVA POMOCÍ METOD OPERAČNÍHO VÝZKUMU. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 4, s. 28-34. ISSN 1339-3189.
  3. ČEJKA, Jiří, Václav DOBIÁŠ a Miroslav LUDVÍK. OPTIMISATION OF THE LINE ROUTING USING THE MULTI-CRITERIA EVALUATION OF ALTERNATIVES. Online. In Szarková, Letavaj, Richtáriková, Prašílová. 16th Conference on applied mathematics, Aplimat 2017, Proceedings. first. Bratislava: Vydavateľstvo Spektrum STU Bratislava, 2017, s. 323-333. ISBN 978-80-227-4650-2.
  4. ČEJKA, Jiří a Ondrej STOPKA. Optimization of the Specific Transport Connections Using Mathematical Methods. In V. Ostaševičius. 21st International Scientific Conference Transport Means 2017. Kaunas, Lithuania: Kaunas University of Technology, 2017, s. 395-399. ISSN 1822-296X.
  5. ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA a Libuše TURINSKÁ. Possibilities of Using Transport Terminals in South Bohemian Region. Open Engineering. Varšava, Polsko: De Gruyter Open Ltd., 2017, roč. 7, č. 1, s. 55-59. ISSN 2391-5439.
  6. ČEJKA, Jiří. Practical Using Of Network Method to Logistics Chain. Online. In Ondrej Stopka. MATEC Web of Conferences 134, 00004 (2017). Volume 134. Francie: EDP Sciences, 2017, s. Nestránkováno, 5 s. ISSN 2261-236X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1051/matecconf/201713400004.
  7. ČEJKA, Jiří. VYUŽITÍ METODY TĚŽIŠTĚ V PODMÍNKÁCH FIRMY MADETA ČESKÉ BUDĚJOVICE. Mladá veda. Prešov: Vydavateľstvo UNIVERSUM, spol. s r. o., 2017, roč. 5, č. 8, s. 112-120. ISSN 1339-3189.

  2016

  1. KAMPF, Rudolf, Jiří ČEJKA a Martin TELECKÝ. Applicability of the dea method on the transport undertakings in selected regions. Communications : scientific letters of the University of Žilina. Žilina: EDIS - vydavatel´ské centrum ŽU, 2016, vol. 18, č. 2, s. 129-132. ISSN 1335-4205.
  2. ČEJKA, Jiří, Pavlína BARTUŠKOVÁ a Ladislav BARTUŠKA. Application of Mathematical Methods in Transport and Logistics Area. In Balko L'udovít, Szarková Dagmar, Richtáriková Daniela. APLIMAT 2016 : 15th Conference on Applied Mathematics. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2016, s. 225-235. ISBN 978-80-227-4531-4.
  3. ČEJKA, Jiří, Martin TELECKÝ a Jiří KOLÁŘ. Appropriate Strategies of Transport Companies for More Efficient Management with the Aim of their Further Assessment Using the Operations Research Methods. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2016, roč. 63, č. 3, s. 98-101. ISSN 0469-6255.
  4. ČEJKA, Jiří, Rudolf KAMPF, Ladislav BARTUŠKA, František NĚMEC a Ján LIŽBETIN. Comparison of Czech and German Information Systems Used for Exploration of Geological Situation in Civil Engineering Practice. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 414-421. ISSN 1877-7058.
  5. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, Ján KMEC, Jiří ČEJKA, Ladislav BARTUŠKA a Ondrej STOPKA. Evaluation of the Parameters Affecting the Cohesion of Fine Grained Soil. Online. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. neuveden: IOP Publishing Ltd., 2016, s. 1-4, 5 s. ISSN 1755-1307.
  6. ČEJKA, Jiří, Vladislav BIBA, Irena HLAVÁČOVÁ, Jiří JELÍNEK, Dana SMETANOVÁ a Milan VACKA. Katedra informatiky a přírodních věd. In M. Vochozka, J. Váchal, F. Stellner. Deset let Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 1. vydání. Praha: Setoutbooks, 2016, s. 155-159. ISBN 978-80-86277-83-7.
  7. ČEJKA, Jiří. Metody pro efektivní metody vzdělávání studentů technicky zaměřených oborů. Trendy ve vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 9, číslo 1, s. 37-42. ISSN 1805-8949.
  8. ČEJKA, Jiří a Dana SMETANOVÁ. Optimization of distribution routes through the Clark-Wright method. In Khalid S. Soliman. Vision 2020: Innovation Management, Development Sustainability, and Competitive Economic Growth. první. Anglie: International Business Information Management Association (IBIMA), 2016, s. 1195-1207. ISBN 978-0-9860419-8-3.
  9. ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. PROVABLE LOSS IN PUBLIC LINE TRANSPORT AND TRACK-BASED PASSENGER TRANSPORT. In Olja Čokorilo. International Conference on Traffic and Transport Engineering. Belgrade: City Net Scientific Research Center Ltd., 2016, s. 851-854. ISBN 978-86-916153-3-8.
  10. VONDRÁČKOVÁ, Terezie, František NĚMEC, Miroslav GOMBÁR, Jiří ČEJKA a Ján LIŽBETIN. Relationship Orientation Bearing Capacity of Fine-grained Soils with Respect to the Classes of Foundation Soils. Online. In Yilmaz I. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. [Bristol]: Institute of Physics Publishing, 2016, s. 1-5. ISSN 1755-1315.
  11. NÝVLT, Vladimír, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Ondrej STOPKA. The Study of Derinkuyu Underground City in Cappadocia Located in Pyroclastic Rock Materials. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium 2016 (WMCAUS 2016). Netherlands: Elsevier Ltd., 2016, s. 2253-2258. ISSN 1877-7058.
  12. ČEJKA, Jiří. Transport Planning Realized Through the Optimization Methods. Online. In M. Drusa, I. Yilmaz, M. Marschalko, E. Coisson, A. Segalini. Procedia Engineering. Neuveden: Elsevier Ltd., 2016, s. 1187-1196. ISSN 1877-7058.

  2015

  1. SLABEJ, Martin, Luboš PODOLKA, Michal GRINČ, Josef MUSÍLEK, Jiří ČEJKA a Terezie VONDRÁČKOVÁ. Advanced Progressive Road Network Diagnostics Method Used to Monitor Changes in the Quality of the Pavement Surface. Online. In Marian Drusa, Marian Marschalko, Isik Yilmaz, Andrea Segallini, Anna Maria Ferrero, Martin Bednarik. Procedia Earth and Planetary Science, vol. 15 : The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium, WMESS 2015. 1. vyd. Amsterdam: Elsevier, 2015, s. 19-24. ISSN 1878-5220. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.proeps.2015.08.006.
  2. LIŽBETIN, Ján, Rudolf KAMPF, Ondrej STOPKA, Ladislav BARTUŠKA a Jiří ČEJKA. Aktuálny stav terminálov intermodálnej prepravy na Slovensku. In Horizonty železničnej dopravy 2015 : sborník příspěvků. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2015, s. 143-147. ISBN 978-80-554-1097-5.
  3. STOPKA, Ondrej, Jiří ČEJKA, Rudolf KAMPF a Ladislav BARTUŠKA. Draft of the novel system of public bus transport lines in the particular territory. In Transport Means - Proceedings of the 19th International Scientific Conference on Transport Means. 1. vyd. Kaunas (Lithuania): Kaunas University of Technology, 2015, s. 39-42. ISSN 1822-296X.
  4. BARTUŠKA, Ladislav, Jiří ČEJKA a Zdeněk CAHA. The Application of Mathematical Methods to the Determination of Transport Flows. Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2015, vol. 62, Special Issue, s. 91-96. ISSN 0469-6255. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.17818/NM/2015/SI1.

  2014

  1. ČEJKA, Jiří. Logistické řešení zavádění IDS v Jihočeském kraji. In Diagnostika podniku, controlling a logistika : zborník prednášok a príspevkov. 1. vyd. Žilina: Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Katedra spojov, 2014, s. 33-41. ISBN 978-80-554-0856-9.
  2. ČEJKA, Jiří a Ladislav BARTUŠKA. Nová dopravní technologie - autobusy na zavolání. In Logi 2014 : sborník příspěvků. 1. vyd. Praha: VŠTE, VŠE, VŠLG, Univerzita Pardubice, Institut Jana Pernera, 2014, s. 30-35. ISBN 978-80-263-0860-7.
  3. ČEJKA, Jiří. Odborná exkurze jako efektivní metoda vzdělávání pro studenty dopravních oborů. In Sborník příspěvků z konference : Výstupy z učení. 1. vyd-. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2014, s. 31-35. ISBN 978-80-7468-063-2.

  2013

  1. ČEJKA, Jiří. Moderní pojetí integrované dopravy aneb vize v Jihočeském kraji. In Logi 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, s. 64-74. ISBN 978-80-7468-059-5.
  2. ČEJKA, Jiří. Operační výzkum : studijní opora pro denní i kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 101 s.
  3. ČEJKA, Jiří. Problematika výběrového řízení v železniční dopravě pro získání alternativního dopravce a potenciál železniční dopravy v Jihočeském kraji. In Horizonty železničnej dopravy 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013, s. 102-108. ISBN 978-80-554-0764-7.
  4. ČEJKA, Jiří, Ladislav BARTUŠKA a Dušan HALAJ. Technologie a řízení dopravy – SD : studijní opora pro kombinované studium : bakalářské studium. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013, 105 s.

  2012

  1. ČEJKA, Jiří. Efektivní metody vzdělávání pro studenty dopravních oborů. In Sborník ze semináře na téma „Metodika výuky a hodnocení studentů v terciárním vzdělávání“ (6.6.2012) a „Požadavky praxe“ (5.6.2012) : sborník příspěvků. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012, s. nestránkováno, 7 s. ISBN 978-80-7468-053-3.
  2. ČEJKA, Jiří. Charakteristika organizátora veřejné dopravy v Jihočeském kraji. In Rudolf Kampf, Jaromír Široký, Jaroslav Morkus. Logi 2012 : sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2012, s. 56-60. ISBN 978-80-263-0336-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 7. 2024 04:58