TELECKÝ, Martin a Jiří ČEJKA. Assessment of financial health of selected transport companies conducting business in the public line transport. Periodica Polytechnica Transportation Engineering. Maďarsko: Budapest University of Technology and Economics, 2019, roč. 47, č. 3, s. 225-232. ISSN 0303-7800. doi:10.3311/PPtr.11167.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Assessment of financial health of selected transport companies conducting business in the public line transport
Název česky Posouzení finančního zdraví vybraných dopravních společností podnikajících ve veřejné linkové dopravě
Autoři TELECKÝ, Martin (203 Česká republika, garant) a Jiří ČEJKA (203 Česká republika, domácí).
Vydání Periodica Polytechnica Transportation Engineering, Maďarsko, Budapest University of Technology and Economics, 2019, 0303-7800.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50703 Transport planning and social aspects of transport
Stát vydavatele Maďarsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001688
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Doi http://dx.doi.org/10.3311/PPtr.11167
Klíčová slova česky Bankrotní model; finanční analýzy; finanční zdraví; analýza mezipodnikového srovnávání
Klíčová slova anglicky Bankruptcy model; Financial analysis; Financial health; Intercompany comparison analysis
Štítky N_TOR, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:22.
Anotace
As a part of their business, the transport companies provide the traffic services in the given region. For the needs of efficient managerial or financial management, it is necessary to know the detail financial analysis upon which the financial health of the company can be determined. The financial analysis utilizes the diagnostic methods which evaluates the company´s management from the viewpoint of the past, the presence and the expected future. Based on the financial health values, we can avoid future problems. The managers are warned against the possible bankruptcy in time. By selecting the appropriate classification models applied to the Czech environment, the financial situations of the carriers can be found out. Then, the intercompany comparison method is applied to assess the economic situation of selected carriers. The results achieved after applying the classification models and the intercompany comparison method serve as the key outcome of verification of credibility of selected classification models.
Anotace česky
Dopravní společnosti v rámci svého podnikání poskytují dopravní služby v daném regionu. Pro potřeby efektivního manažerského nebo finančního řízení je nutné znát podrobnou finanční analýzu, na jejímž základě lze určit finanční zdraví společnosti. Finanční analýza využívá diagnostické metody, které hodnotí vedení společnosti z pohledu minulosti, přítomnosti a očekávané budoucnosti. Na základě hodnot finančního zdraví se můžeme vyhnout budoucím problémům. Manažeři jsou varováni před možným bankrotem včas. Výběrem vhodných klasifikačních modelů aplikovaných na české prostředí lze zjistit finanční situaci dopravců. Poté je použita metoda mezipodnikového srovnání k posouzení ekonomické situace vybraných dopravců. Výsledky dosažené po aplikaci klasifikačních modelů a metody mezipodnikového srovnání slouží jako klíčový výsledek ověření důvěryhodnosti vybraných klasifikačních modelů.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Cejka_Jiri__kopie_clanku.pdf   Verze souboru Palokha, A. 11. 2. 2020

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Čejka, Ph.D., učo 10722
  • osoba Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 15. 6. 2021 06:05