ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport. Communications - Scientific Letters of the University of Zilina. Slovensko: University of Zilina, 2019, roč. 21, č. 2, s. 13-17. ISSN 1335-4205.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Influence of Economic and Political Factors on the Public Rail Transport
Název česky Vliv ekonomických a politických faktorů v rámci veřejné železniční dopravy
Autoři ČEJKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin TELECKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Communications - Scientific Letters of the University of Zilina, Slovensko, University of Zilina, 2019, 1335-4205.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50702 Urban studies
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/19:00001593
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky Veřejná žlezniční doprava; rozhodování; statistika; finance
Klíčová slova anglicky Public rail transport; Making of decisions; Statistics; Finance
Štítky N_TOR, RIV19, SCOPUS
Změnil Změnila: Ing. Anna Palokha, učo 18083. Změněno: 22. 4. 2020 14:55.
Anotace
The goal of the article is to assess the territorial development in terms of the public rail transport in the conditions of the Czech Republic or, more precisely, in the south of Bohemia. The capacity utilisation of the railway line No. 190 in the direction from Ceske Budejovice to the target station of Strakonice is analysed and the suitable deployment of the set of wagons intended to be used in providing the basic transport services in the low-populated areas is evaluated. The paper is concerned with the current situation in utilising the capacities on the railway line No. 190 with respect to the future utilisation of the railway links that will be affected by economic factors in the form of the reduced fare for students and pensioners. To this end, the mathematical and statistical methods which will pre-define the suitability of the choice of capacities of the set of wagons in providing basic transport services will be applied.
Anotace česky
Cílem příspěvku je zhodnotit územní vývoj z hlediska veřejné železniční dopravy v podmínkách České repCílem příspěvku je zhodnotit územní vývoj z hlediska veřejné železniční dopravy v podmínkách České republiky, přesněji na jihu Čech. Analyzováno je využití kapacity železniční tratě č. 190 ve směru z Českých Budějovic do cílové stanice Strakonice a vhodné rozmístění souboru vozů, které mají být použity při poskytování základních dopravních služeb v nízko osídlených oblastech. Příspěvek se zabývá současnou situací ve využívání kapacit na železniční trati č. 190 s ohledem na budoucí využití železničních spojení, které bude ovlivněno ekonomickými faktory v podobě sníženého jízdného pro studenty a důchodce. Za tímto účelem budou použity matematické a statistické metody, které budou předurčovat vhodnost výběru kapacit souboru vozů při poskytování základních dopravních služeb.přesněji na jihu Čech. Analyzováno je využití kapacity železniční tratě č. 190 ve směru z Českých Budějovic do cílové stanice Strakonice a vhodné rozmístění souboru vozů, které mají být použity při poskytování základních dopravních služeb v nízko osídlených oblastech.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
INFLUENCE_OF_ECONOMIC_AND_POLITICAL_FACTORS_ON_THE_PUBLIC_RAIL_TRANSPORT__Telecky__Cejka.pdf   Verze souboru Palokha, A. 10. 10. 2019

Práva

Právo číst
 
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. Jiří Čejka, Ph.D., učo 10722
  • osoba Ing. Martin Telecký, Ph.D., učo 17824
  • osoba Ing. Anna Palokha, učo 18083
Atributy
 
Vytisknout
Požádat autora o autorský výtisk Zobrazeno: 15. 6. 2021 05:44