ČEJKA, Jiří a Martin TELECKÝ. "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport". Nase More. Dubrovnik: University of Dubrovnik, 2018, roč. 65, č. 4, s. 240-245. ISSN 0469-6255.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název "Macroeconomic Effects on Development of Sparsely Populated Areas in Public Transport"
Název česky Vývoj makroekonomických efektů v nízce osídlených oblastech v rámci veřejné dopravy
Autoři ČEJKA, Jiří (203 Česká republika, garant, domácí) a Martin TELECKÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Nase More, Dubrovnik, University of Dubrovnik, 2018, 0469-6255.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50700 5.7 Social and economic geography
Stát vydavatele Chorvatsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/75081431:_____/18:00001405
Organizační jednotka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích
Klíčová slova česky mikroekonomie; doprava; korelační analýzy; statistické indikátory; EU
Klíčová slova anglicky microeconomic; transport; correlations analysis; statistic indicators; EU
Štítky OVY_z, RIV18, SCOPUS
Změnil Změnila: Mgr. Blanka Mikšíková, učo 22534. Změněno: 3. 4. 2019 08:24.
Anotace
Traffic services in public transport rank among the most debated topics in the context of the living in the country. Many foreign and domestic expert studies acknowledge importance of this issue and the fact that the transportation and the related accessibility of the country is a problem even in foreign countries. The main aim of this study is to highlight the differences in traffic services in the Czech Republic as their level is different in every region. Another goal is to describe traffic services provided by the public transport in the size categories of villages in individual regions of the Czech Republic and to compare them with the availability of passenger cars in individual households. Passenger cars are more or less necessary alternative to the public mass transport.
Anotace česky
Dopravní služby ve veřejné dopravě patří mezi nejdiskutovanější témata v oblasti dopravního prostředí pro obyvatele žijící v zemi. Mnoho zahraničních a domácích odborných studií uznává význam tohoto problému a skutečnost, že doprava a související dostupnost země je zkoumaným problémem i v zahraničí. Hlavním cílem této studie je zdůraznit rozdíly v dopravních službách v dopravě České republiky. Jejich úroveň je v každém regionu odlišná. Dalším cílem je popsat dopravní služby poskytované městskou hromadnou dopravou ve velikostních kategoriích obcí v České republice v jednotlivých regionech ČR a porovnat je s dostupností osobních automobilů v jednotlivých domácnostech. Osobní automobily jsou víceméně nutnou alternativou k veřejné hromadné dopravě.
VytisknoutZobrazeno: 18. 8. 2022 05:44