Informační systém VŠTE

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SIDIBE, Karim. Biologie a spiritualita v díle Davida Haye. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2018, XV., č. 2, s. 207-216. ISSN 1214-4967.
 2. 2017

 3. TURINSKÁ, Libuše a Karim SIDIBE. Comparative study of Czech and English Passive Voice in ESP. Caracteres. Salamanca: Editorial Delirio, 2017, roč. 6, č. 2, s. 259-280. ISSN 2254-4496.
 4. SIDIBE, Karim. Czech Churches and Religious Groups on the Internet. Caracteres. Salamanca, Spain: Editorial Delirio, 2017, Vol. 6, No. 1, s. 197-200. ISSN 2254-4496.
 5. SIDIBE, Karim. Stěžejní východiska a koncepce současné anglické náboženské pedagogiky. Paidagogos. Olomouc, 2017, roč. 9.7, č. 1, s. 71-83. ISSN 1213-3809.
 6. SIDIBE, Karim a Daniel RAUŠER. Výuka náboženství v Evropě. Auspicia. České Budějovice: VŠERS, 2017, XIV, č. 2, s. 129-140. ISSN 1214-4967.
 7. 2016

 8. SIDIBE, Karim a Dana GÁLOVÁ. NÁBOŽENSKÁ PEDAGOGIKA V POJETÍ DAVIDA HAYE. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 694-696. ISBN 978-80-87952-17-7.
 9. GÁLOVÁ, Dana a Karim SIDIBE. VÝVOJOVÉ TRENDY ZÁJMOVÝCH PREFERENCÍ ČESKÉ POPULACE Z HLEDISKA NEJVYHLEDÁVANĚJŠÍCH ČESKÝCH LEXÉMŮ. In Magnanimitas. MMK 2016: Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016. s. 698-702. ISBN 978-80-87952-17-7.
 10. 2015

 11. SIDIBE, Karim. Výuka náboženství v anglickém státním školství v historické retrospektivě. Auspicia. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s., 2015, roč. 12, č. 2, s. 29-38. ISSN 1214-4967.
 12. 2014

 13. SIDIBE, Karim a Libuše TURINSKÁ. Lanasterian Monitorial System of Education in Mexico. In Sborník příspěvků MezinárodníMasarykovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2014. 1. vyd. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2014. s. 1886-1888. ISBN 978-80-87952-07-8.
 14. 2013

 15. PLACHÝ, Jan, Vít PETRÁNEK, Karel ŠUHAJDA, Jana VYSOKÁ, Tomáš PETŘÍČEK, Petra BEDNÁŘOVÁ a Karim SIDIBE. Bulk Density of Bitumen Sheets. In ICMSE 2013 : Advanced Materials Research ICMSE 2013. Switzerland: Trans Tech Publications, 2013. s. 970-973. ISBN 978-3-03785-724-3. doi:10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.970.
 16. SIDIBE, Karim. Learning styles and role play and simulation. In Language and the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 214-2218, 5 s. ISBN 978-83-61401-84-1.
 17. SIDIBE, Karim. PRIVATE TUTORING – BUSINESS SECTOR. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 228-233. ISBN 978-83-61401-88-9.
 18. SIDIBE, Karim. PRIVATE TUTORING – GLOBAL ISSUE. In Language and The Environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 263-268. ISBN 978-83-61401-88-9.
 19. SIDIBE, Karim. Private tutoring in the Far East. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1805-1812. ISBN 978-80-87952-00-9.
 20. SIDIBE, Karim. Projekt tvůrčí činnosti. In Tvůrčí činnost jako proces vnímání poznání a seberealizace : sborník příspěvků. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. s. 71 - 79.
 21. SIDIBE, Karim. Reviewon the Use of Electronic Testing in the Subject of English for the Students of Economics Two III (AED 3). In E-konference na téma Využití elektronických médií ve výuce a testování v cizích jazycích na profesně zaměřené škole. 1. vyd. České Budějovice: Tribun EU s. r. o., 2013. s. 49-52. ISBN 978-80-263-0358-9.
 22. CAHA, Zdeněk a Karim SIDIBE. Role play and simulation in relation to learning styles. AUSPICIA : recenzovaný časopis pro otázky společenských věd. České Budějovice: VŠERS, 2013, roč. 10, č. 2, s. 139-143. ISSN 1214-4967.
 23. SIDIBE, Karim. Role play, simulation and kinesthetic and tactile learners. In Language and the environment : sborník příspěvků. 1. vyd. Gliwice: Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, 2013. s. 244-247. ISBN 978-83-61401-84-1.
 24. SIDIBE, Karim a Kamila TRÖSTLOVÁ. Study Materials for English Language First II. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2013. 72 s.
 25. SIDIBE, Karim. Teaching large groups. In MMK 2013 : sborník příspěvků. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2013. s. 1809-1812. ISBN 978-80-87952-00-9.
 26. 2012

 27. SIDIBE, Karim. Odkaz díla Jana Ámose Komenského a výukové metody rolových her a simulací. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 57-63. ISBN 978-80-7468-048-9.
 28. SIDIBE, Karim. Rolové hry v období informaćních technologií. In Quaere 2012 : sborník příspěvků. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2012. s. 845-848. ISBN 978-80-905243-0-9.
 29. SIDIBE, Karim. Simulace a rolové hry a nové výpočetní technologie. In Zdeněk Caha, Jindřiška Šulistová. Sborník příspěvků 1. Jazykové a pedagogické e- konference s mezinárodní účastí na VŠTE. 1. vyd. České Budějovice: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích, 2012. s. 93-96. ISBN 978-80-7468-048-9.
 30. 2011

 31. SIDIBE, Karim. Role play analysis. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Neuveden. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1659-1662. ISBN 978-80-904877-7-2.
 32. SIDIBE, Karim. Role play in practice. In MMK 2011 Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. s. 1663-1670. ISBN 978-80-904877-7-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 16. 6. 2021 10:22