Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
Název anglicky: Technologies for Control Processes in Engineering
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Robert Frischer, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Control Processes in Engineering
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0413P050020 B_PE Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0413 BPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0414 BPEk Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0413P050024 RLZ Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. et doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE 0413 RLZp Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE 0414 RLZk Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0413P050043 SB_PE Business Administration
Název anglicky: Business Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0413P SBPEp Business Administration
Název anglicky: Business Administration
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0413P050050 BSA Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Petra Pártlová, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0413 BSAp Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0413 BSAk Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0715P270002 STR Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0715 STRp Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0716 STRk Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0715P270005 S_STR Mechanical Engineering
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0715P270005 SSTRp Mechanical Engineering
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0732P260001 PS Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský, 4 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0732 PSp Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0732P PSk Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE 1 PSap Navrhování budov (dobíhající)
Název anglicky: Building Design
bakalářský prezenční se specializací
VŠTE 2 PSbp Nosné konstrukce (dobíhající)
Název anglicky: BBearing structures
bakalářský prezenční se specializací
VŠTE 4 PSbk Nosné konstrukce (dobíhající)
Název anglicky: Bearing structures
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠTE 3 PSak Navrhování budov (dobíhající)
Název anglicky: Building Design
bakalářský kombinovaný se specializací
VŠTE B1041P040002 TRD Technologie a řízení dopravy
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE 4 CTRDp Technologie a řízení dopravy (dobíhající)
Název anglicky: Technology and Management Transports
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
Název anglicky: Technology and Management Transports
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
VŠTE B1041P040008 S_TRD Technology and management transport
Název anglicky: Technology and management transport
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 26. 3. 2021 – 26. 3. 2026
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B1041P040008 STRDp Technology and management transport
Název anglicky: Technology and management transport
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE N0413P050004 N_PE Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economy
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Business Administration
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Business Economy - Product and value management
navazující prezenční se specializací
Název anglicky: Business Administration
navazující kombinovaný se specializací
Název anglicky: Business Economy - Product and value management
navazující kombinovaný se specializací
VŠTE 1 CNPEp Podniková ekonomika (dobíhající)
Název anglicky: Business Economy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v prezenční formě jednooborový
VŠTE 2 CNPEk Podniková ekonomika (dobíhající)
Název anglicky: Business Economy
celoživotní vzdělávání v akreditovaném studijním programu v kombinované formě jednooborový
VŠTE N0413P050011 SN_PE Business Administration
Název anglicky: Business Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N0413P SNPEp Business Administration
Název anglicky: Business Administration
navazující prezenční se specializací
VŠTE N0488P050003 N_ZN Znalectví
Název anglicky: Expertness
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N0488 NZNp Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N0488 NZNk Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující kombinovaný jednooborový
VŠTE N0715P270001 NSTR Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N0715 NSTRp Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N0732P260001 NPS Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Building Construction - full-time form
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N1041P040002 LOG Logistika
Název anglicky: Logistics
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N1041 LOGp Logistika
Název anglicky: Logistics
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N1041P LOGk Logistika
Název anglicky: Logistics
navazující kombinovaný jednooborový
VŠTE N1041P040004 S_LOG Logistics
Název anglicky: Logistics
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 26. 3. 2021 – 26. 3. 2026
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N1041P040004 SLOGp Logistics
Název anglicky: Logistics
navazující prezenční jednooborový
Název anglicky: Supplementary pedagogical education
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: doc. et doc. PaedDr. Mgr. Zdeněk Caha, Ph.D., MBA, MSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Supplementary pedagogical education
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Czech for Foreigners – Basic Course
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Olga Kendall

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech for Foreigners – Basic Course
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Czech for Foreigners – follow-up course
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Olga Kendall

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech for Foreigners – follow-up course
v akred. studijním programu, prezenční
Název anglicky: Czech for Foreigners – follow-up course B1
celoživotní vzdělávání
Garant CŽV: Mgr. Libuše Turinská

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Czech for Foreigners – follow-up course B1
zájmové vzdělávání, prezenční
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning
celoživotní vzdělávání, 2 r., osvědčení

Obory:
Obory:
VŠTE HEP HEP Hygiena a epidemiologie
Název anglicky: Hygiene and epidemiology
specializační vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2021
Název anglicky: Supplementary pedagogical education
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 7. 3. 2008 – 19. 7. 2019
Směr: VŠTE CZV VŠTE CZV Doplňující pedagogické studium (Supplementary pedagogical education)
VŠTE CCV_CCK CCK Krátkodobé programy CŽV
Název anglicky: Shor-term courses
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_CCD CCD Dlouhodobé programy CŽV
Název anglicky: Long-term courses
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_CPK CPK Přípravné kurzy
Název anglicky: Introductory courses
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning for employees
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Bachelor of Business Admistration
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 1. 6. 2014 – 31. 5. 2015
VŠTE CCV PROFK Profesní kvalifikace
Název anglicky: Professional qualifications
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Preparatory course for the study of the accredited bachelor's study program Economics and Management taught in English within the framework of lifelong learning
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_U3V U3V Univerzita třetího věku
Název anglicky: University of the Third Age
rozšiřující vzdělávání, vyučovací jazyk: čeština čeština
VŠTE CCV_CRE CRE Rekvalifikační kurzy
Název anglicky: Retraining course
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Economics and management
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
VŠTE CCV_STM CSTM Stavební management - KOMBI
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Economics - full-time
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology- FULL TIME
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Traffic and Transport Technology
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
VŠTE CCV_STMprez CCVSTMPREZ Stavební management - prezenční
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Mechanical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Project OPVK
tematické vzdělávání
Název anglicky: Approved subjects
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech, vyučovací jazyk: čeština čeština
Název anglicky: Language courses
doplňující vzdělávání
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 21. 7. 2024 17:38