Profesní kvalifikace

Podrobnosti o oboru nejsou k dispozici.

0
Aktivní studenti
0

Specifikace oboru

Obor: Profesní kvalifikace
Zkratka: PROFK
Kód: CCV
Typ: celoživotní vzdělávání
Titul: osvědčení
Program: CZV CZV Celoživotní vzdělávání