Programy a plány (nová struktura studia)

Programy a plány (nová struktura studia)

Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány
VŠTE B0311P050020 BSA Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Ján Dobrovič, PhD.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0311 BSAp Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0312 BSAk Business analytik
Název anglicky: Business analyst
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0413P050020 B_PE Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0413 BPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0414 BPEk Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economics
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0413P050024 RLZ Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. PhDr. Ing. Jan Urban, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE 0413 RLZp Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE 0414 RLZk Řízení lidských zdrojů
Název anglicky: Human Resource Management
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0413P050043 SB_PE Business Administration
Název anglicky: Business Administration
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0413P SBPEp Business Administration
Název anglicky: Business Administration
bakalářský prezenční jednooborový
VŠTE B0715P270002 STR Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0715 STRp Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B0732P260001 PS Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský, 4 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE B0732 PSp Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Building Construction
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE B1041P040002 TRD Technologie a řízení dopravy
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský prezenční jednooborový
Název anglicky: Technology and Management Transports
bakalářský kombinovaný jednooborový
VŠTE N0311A041301 N_ZN Znalectví
Název anglicky: Expertness
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N0311A041301 NZNp Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N0311A041301 NZNk Znalectví
Název anglicky: Expertness
navazující kombinovaný jednooborový
VŠTE N0413P050004 N_PE Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economy
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N2019 - EP NPEp Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economy
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N2019 - EPk NPEk Podniková ekonomika
Název anglicky: Business Economy
navazující kombinovaný jednooborový
VŠTE N0413P050011 SN_PE Business Administration
Název anglicky: Business Administration
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Garant: doc. Ing. Jarmila Straková, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N0413P SNPEp Business Administration
Název anglicky: Business Administration
navazující prezenční se specializací
VŠTE N0715P270001 NSTR Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jan Valíček, Ph.D.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Mechanical Engineering
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N0732P260001 NPS Pozemní stavby
Název anglicky: Building Construction
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Jaroslav Žák, CSc.

Studijní plány:
Studijní plány:
Název anglicky: Building Construction - full-time form
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N1041P040002 LOG Logistika
Název anglicky: Logistics
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA

Studijní plány:
Studijní plány:
VŠTE N1041 LOGp Logistika
Název anglicky: Logistics
navazující prezenční jednooborový
VŠTE N1041P LOGk Logistika - kombinovaná forma
Název anglicky: Logistics
navazující kombinovaný jednooborový
Sbalit všechny plány Rozbalit všechny plány

Programy a obory

Programy a obory

Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
B2341 STRO Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠTE 2341R000 STROp Strojírenství
Název anglicky: Mechanical Engineering
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Ján Kmec, CSc.
Směr: ST_1 Konstrukční a procesní inženýrství
Směr: ST_2 Strojírenské technologie
B3609 ST Stavitelství
Název anglicky: Civil Engineering
bakalářský, 4 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠTE 3647R007 STM Stavební management
Název anglicky: Building Management
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Směr: SM_1 Veřejná správa
Směr: SM_2 Management
VŠTE 3647R007 XSTM XStavební management
Název anglicky: XBuilding Management
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
VŠTE 3607R037 KS Konstrukce staveb
Název anglicky: Construction of Buildings
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Směr: KS_1 Rekonstrukce staveb (sídlo České Budějovice)
Směr: KS_2 Izolace (sídlo České Budějovice)
Směr: KS_3 Stavební management (sídlo Tábor)
VŠTE 3608R001 POSp Pozemní stavby
Název anglicky: Building engineering
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Směr: PS_1 Pozemní stavby
VŠTE 3607R037 SKS Building Construction
Název anglicky: Building Construction
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
Název anglicky: Building Management
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: Ing. Vladimír Nývlt, MBA, Ph.D.
Směr: SM_1 Veřejná správa
Směr: SM_2 Management
Název anglicky: Building engineering
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc.
Směr: PS_1 Pozemní stavby
B3709 DTS Dopravní technologie a spoje
Název anglicky: Technology of Transport and Communications
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠTE 3708R044 TDPp Technologie dopravy a přepravy
Název anglicky: Technology of Transport and Conveyance
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Směr: DT_1 Doprava a přeprava
Směr: DT_2 Logistické technologie
Směr: DT_3 Osobní doprava
Směr: DT_4 Nákladní doprava
VŠTE 3708R044 TDPk Technologie dopravy a přepravy
Název anglicky: Technology of Transport and Conveyance
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Směr: DT_1 Doprava a přeprava
Směr: DT_2 Logistické technologie
Směr: DT_3 Osobní doprava
Směr: DT_4 Nákladní doprava
B6208 EM Ekonomika a management
Název anglicky: Economics and Management
bakalářský, 3 r., Bc.

Obory:
Obory:
VŠTE 6208R020 EMB Ekonomika podniku
Název anglicky: Business Administration and Management
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Směr: EP_0 Finanční řízení a pojišťovnictví a bankovnictví – neotvírá se
Směr: EP_1 Finance a účetnictví
Směr: EP_10 Účetnictví
Směr: EP_11 Obchod
Směr: EP_2 Marketing
Směr: EP_3 Obchodní podnikání
Směr: EP_4 Management dopravy a přepravy
Směr: EP_5 Logistika a management
Směr: EP_6 Čínské trhy
Směr: EP_7 Cestovní ruch
Směr: EP_8 Finance podniku
Směr: EP_9 Řízení lidských zdrojů
VŠTE 6208R020 SEMB Business Administration
Název anglicky: Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
VŠTE 6208R020 REMB Ekonomika predprijatija
Název anglicky: Business Administration
bakalářské prezenční jednooborové
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Název anglicky: Business Administration and Management
bakalářské kombinované jednooborové
Garant: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c.
Směr: EP_10 Účetnictví
Směr: EP_11 Obchod
Směr: EP_2 Marketing – neotvírá se
Směr: EP_3 Obchodní podnikání
Směr: EP_4 Management dopravy a přepravy
Směr: EP_7 Cestovní ruch
Směr: EP_8 Finance podniku.
Směr: EP_9 Řízení lidských zdrojů
N3609 ST Stavitelství
Název anglicky: Civil Engineering
magisterský navazující, 1.5 r., Ing.

Obory:
Obory:
VŠTE 3607T037 NKSp Konstrukce staveb
Název anglicky: Construction of Buildings
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
VŠTE 3607T037 NKSk Konstrukce staveb
Název anglicky: Construction of Buildings
magisterské navazující kombinované jednooborové
Garant: doc. Dr. Ing. Luboš Podolka
N3709 LTS Dopravní technologie a spoje
Název anglicky: Transportation and Communications
magisterský navazující, 2 r., Ing.

Obory:
Obory:
VŠTE 3708T045 LOTp Logistické technologie
Název anglicky: Logistics Technology
magisterské navazující prezenční jednooborové
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 3. 2018
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Směr: LT_1 Dopravní logistika
Směr: LT_2 Výrobní logistika
Směr: LT_3 Logistika ve stavebnictví
VŠTE 3708T045 SLOTp Logistics Technologies
Název anglicky: Logistics Technologies
magisterské navazující prezenční jednooborové
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
VŠTE 3708T045 LOTk Logistické technologie
Název anglicky: Logistics Technology
magisterské navazující kombinované jednooborové
Akreditace: 3. 3. 2014 – 31. 3. 2018
Garant: doc. Ing. Rudolf Kampf, Ph.D., MBA
Směr: LT_1 Dopravní logistika
Směr: LT_2 Výrobní logistika
Směr: LT_3 Logistika ve stavebnictví
CZV CZV Celoživotní vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning
celoživotní vzdělávání, 2 r., osvědčení

Obory:
Obory:
VŠTE HEP HEP Hygiena a epidemiologie
Název anglicky: Hygiene and epidemiology
specializační vzdělávání
Akreditace: 1. 12. 2016 – 30. 11. 2021
Název anglicky: Supplementary pedagogical education
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 7. 3. 2008 – 19. 7. 2019
Směr: VŠTE CZV VŠTE CZV Doplňující pedagogické studium (Supplementary pedagogical education)
VŠTE CCV_CCK CCK Krátkodobé programy CŽV
Název anglicky: Shor-term courses
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_CCD CCD Dlouhodobé programy CŽV
Název anglicky: Long-term courses
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_CPK CPK Přípravné kurzy
Název anglicky: Introductory courses
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Lifelong Learning for employees
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Bachelor of Business Admistration
rozšiřující vzdělávání
Akreditace: 1. 6. 2014 – 31. 5. 2015
VŠTE CCV PROFK Profesní kvalifikace
Název anglicky: Professional qualifications
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Master of Business Administration
rozšiřující vzdělávání
Název anglicky: Preparatory course for the study of the accredited bachelor's study program Economics and Management taught in English within the framework of lifelong learning
rozšiřující vzdělávání
VŠTE CCV_CRE CRE Rekvalifikační kurzy
Název anglicky: Retraining course
rekvalifikační vzdělávání
Název anglicky: Economics and management
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠTE CCV_STM CSTM Stavební management - KOMBI
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Economics - full-time
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Construction of buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Traffic and Transport Technology- FULL TIME
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Traffic and Transport Technology - combined
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Traffic and Transport Technology
celoživotní vzdělávání mimořádné
VŠTE CCV_STMprez CCVSTMPREZ Stavební management - prezenční
Název anglicky: Construction Management
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Mechanical Engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Building engineering
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Construction of Buildings
celoživotní vzdělávání mimořádné
Název anglicky: Project OPVK
tematické vzdělávání
Název anglicky: Approved subjects
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Název anglicky: Logistics Technology
celoživotní vzdělávání v akreditovaných studijních programech
Název anglicky: Language courses
doplňující vzdělávání
Sbalit všechny obory Rozbalit všechny obory
Údaje byly předpočítány: 16. 10. 2021 22:19